Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Kovové konstrukční materiály
iduzel: 13724
idvazba: 45160
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 02:13:07
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13724
idvazba: 45160
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/kovove-materialy'
iduzel: 13724
path: 8549/7608/7609/7612/10114/13724
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kovové konstrukční materiály

Skupina poskytuje služby výzkumu, vývoje, zkušebnictví a poradenství  zejména v oblasti koroze a protikorozní ochrany kovových konstrukcí a zařízení. Naším cílem je pomoci zákazníkům z odvětví průmyslu i výzkumným a vývojovým pracovištím předcházet korozním problémům a problémům spojeným se stárnutím materiálů a minimalizovat náklady na jejich řešení.

Vzorky po cyklické korozní zkoušce ◳ Klimatické zkoušky Korozní monitoring v muzeu

→ Urychlené korozní zkoušky

Naše zkušebna vybavená moderními korozními komorami pro cyklické korozní zkoušky  vám pomůže omezit negativní dopady koroze materiálů. Vedle normovaných zkoušek nabízíme také návrh specifických postupů simulujících netradiční prostředí.

→ Klimatické zkoušky

Zejména organické polymerní materiály mohou degradadovat vlivem ultrafialového (UV) záření. Komory pro urychlené stárnutí povětrnostními vlivy umožňují simulaci venkovních i vnitřních podmínek a stanovení odolnosti plastů, nátěrových hmot, kůže, papíru a dalších materiálů.

→ Korozní monitoring

Pro optimalizaci protikorozních opatření je nutná znalost aktuální korozní agresivity prostředí. V opačném případě existuje nebezpečí korozního poškození nebo nízké efektivity systému.

Měření adheze odtrhovou zkouškou

Posouzení odolnosti nátěrových systémů dle souboru norem ČSN EN ISO 12944 Výpočetní mikrotomografie

→ Hodnocení adheze a dlouhodobé stability lepidel

Zkoušky přilnavosti, pevnosti v tahu, smyku, odlupování, při statickém zatížení a namáhání rázem, odolnosti proti stárnutí a chemické odolnosti adhezních spojů.

→ Posouzení odolnosti nátěrových systémů dle souboru norem ČSN EN ISO 12944

Kompletní servis pro zařazení nátěrového systému dle třídy odolnosti pro danou kategorii agresivity atmosféry, vody nebo půdy.

→ Výpočetní mikrotomografie

Aplikace výkonného tomografu s vysokým rozlišením v materiálovém výzkumu a vývoji a pro analýzy poškození. Identifikace vnitřních vad materiálů, multimateriálové analýzy, stanovení porozity a tvarové analýzy.

Struktura slitinového povlaku na bázi zinku

Fragment dílu z korozivzdorné oceli

Vodíková laboratoř

Výzkum a vývoj v oblasti koroze se zaměřením na atmosférickou korozi

Vývoj kovových a organických povlaků a duplexních povlakových systémů a studium jejich korozních mechanismů, korozní praskání, vodíkové křehnutí, ochrana kovových kulturních památek, elektrochemie.

Konzultační a expertní činnost

Výběr optimálního materiálového nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních opatření, expertízy příčin korozního poškození, posudky povrchových úprav, odhady životnosti.

Vodíková laboratoř

Vyrábíte, dopravujete, skladujete nebo používáte vodík? Řešíte bezpečnost materiálů v kontaktu s tímto fascinujícím plynem? Naše zkušenosti a výborně vybavená vodíková laboratoř jsou vám k dispozici.

 ◳ Horolezecká skoba po korozní zkoušce

Olověná bula na listině z roku 1477

 Expoziční stanice, Qingdao, Čína

Zkoušení odolnosti horolezeckých permanentních jistících prvků proti korozi a koroznímu praskání

Akreditovaná laboratoř pro zkoušky a klasifikaci korozní odolnosti horolezeckých skob podle Standardu číslo 123 UIAA, Mezinárodní horolezecké federace.

→ Jsou vaše sbírkové předměty z olova bezpečně uloženy?

Doporučení pro uchovávání olověných historických předmětů a technických památek pro instituce památkové péče.

Expozice na atmosférických zkušebních stanicích

Vaše vzorky umístíme na našich monitorovaných stanicích v Kralupech nad Vltavou a v Ostravě-Radvanicích (průmyslová atmosféra s nejvyšší koncentrací oxidu siřičitého v ČR) nebo zajistíme expozice na stanicích partnerů jinde v ČR a v dalších zemích.

 

Koroze kovů je definována jako chemická nebo fyzikálně-chemická interakce kovu a prostředí, vedoucí ke změnám vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu, prostředí nebo technického systému, jehož jsou kov a prostředí složkami. Nemusí jít tedy pouze o ztrátu funkčních (mechanických, teplosměnných, elektrických, estetických ad.) vlastností kovové konstrukce nebo zařízení, ale nežádoucím projevem korozního napadení může být také zatížení prostředí korozními produkty či ionty kovu. To může být klíčové například v případě biomateriálů v lidském těle či znečištění potravinářských a dalších produktů.

Vedle rovnoměrné koroze, jejímž příkladem může být atmosférická koroze oceli a litiny, existuje celá řada nerovnoměrných forem napadení: koroze způsobená galvanickými články při spojení dvou kovů, bodová a štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze, exfoliace hliníkových slitin, selektivní koroze, korozní praskání, korozní únava, vodíkové křehnutí, tribokoroze a další. Následky nerovnoměrných forem koroze jsou obecně nebezpečnější, neboť může dojít k selhání konstrukce či zařízení, které je vizuálně neporušené.

Náklady způsobené korozí lze minimalizovat s použitím řady postupů: optimální volbou materiálu, úpravou prostředí, elektrochemickými ochranami, použitím povlaků a konstrukčními úpravami. Velkému množství korozních problémů lze zabránit důslednou aplikací již dostupných znalostí a postupů, a to zejména ve fázi projektování a přípravy. Další úspory lze dosáhnout použitím progresivních materiálů a technologií. Naši korozní inženýři jsou připraveni vám poskytnout bezplatnou konzultaci a spolupracovat na vašich projektech.

 

Vybrané projekty

Projekt ALCOAT Senzory Zinkový prášek

Recycled aluminium alloy coatings with chemically tailored electrochemical potential for safe protection of steel structures,  ALCOAT (Research Fund for Coal and Steel, 2023–2027). Legované hliníkové povlaky pro žárové nástřiky a pokovování z taveniny.

Vývoj zařízení pro měření korozivity atmosféry (TAČR TREND, 2020–2023). Bezdrátové zařízení CorrSen pro kontinuální měření korozivity atmosféry bylo vyvinuto ve spolupráci se společností GEMA s.r.o.

Technologie produkce antikorozních nátěrových hmot z druhotných surovin, ZincTechPaint (COREZINC, program Aplikace I, OP TAK, 2023–2026). Výzkum a vývoj inovativních antikorozních nátěrových hmot z recyklovaného zinkového prášku.

 Předlakovaný plech  Projekt GAČR   ◳ AtHyCor
Dlouhodobá odolnost předlakovaných ocelových plechů, LongTermCoil (ArcelorMittal, 2017–2024). Studium reprezentativnosti venkovní expozice modelových panelů a mechanismu degradace duplexních povlaků pro ochranu ocelových střešních krytin. Vliv precipitátů na transport vodíku a vodíkem vyvolané křehnutí hliníkových slitin (GAČR, 2023–2025). Kvantifikace vlivu precipitátů na difúzi a záchyt vodíku a mechanismus vodíkového křehnutí v hliníkových slitinách. Modelling of hydrogen activity from atmospheric corrosion in ultra-high strength steels for light structure application, AtHyCor (Research Fund for Coal and Steel, 2021–2024).  Vývoj nástroje pro modelování vstupu a distribuce vodíku ve vysokopevnostních ocelích.
 HYSTORY  Horolezecké kotvy z korozivzdorné oceli   ◳ Helix (jpg) → (originál)
Mn austenitic stainless and non-stainless steels for hydrogen applications: Production, transport and storage, HYSTORY (Research Fund for Coal and Steel, 2024–2027).  Vývoj nových tříd ocelí pro vodíkové aplikace v palivových článcích, přepravě a skladování. Klasifikační systém pro horolezecké kotvy (UIAA – Mezinárodní horolezecká asociace, 2016–2022). Stanovení příčin poškození permanentních jistících prvků z korozivzdorné oceli a klasifikace. Hydrogen embrittlement resistant new steel links solutions for off-shore wind turbines, HELIX (Research Fund for Coal and Steel, 2022–2025).  Vývoj spojovacího materiálu o velikosti od M64 z vysokopevnostních ocelí pro použití v přímořském klimatu a v mořské vodě.
Korozivzdorná ocel Olověná vitráž, kostel v Oseku, cca 1350   OP PIK projekt Kontejnery
Vývoj technologie pro optimalizaci stavu povrchu vysocelegovaných korozivzdorných ocelí (FK System, OP TAK 2023–2025). Optimalizace procesu chemického moření a pasivace korozivzdorných ocelí a vývoj online monitoringu stavu mořících lázní. Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI II, 2018–2022). Studium degradace olověných kulturních památek v archivech, knihovnách a muzeích. Využití termoplastů pro prodloužení životnosti kovových kontejnerů pro průmysl (UNO Praha, program Aplikace VI, OP PIK, 2021–2023). Vývoj kontejnerů pro přepravu a skladování sypkých nebo tekutých korozivních látek.
 Plynovod  Struktura vysokopevnostní oceli  MeBioSys
Stanovení limitní koncentrace vodíku ve směsi se zemním plynem pro bezpečné používání technologií podzemních zásobníků plynu (ÚTAM AV ČR, SVÚM, RWE Gas Storage CZ; TAČR Théta, 2023–2025). Vliv vodíku na chování ocelí. Vodíkové křehnutí vysoko pevnostních ocelí (voestalpine Stahl, 2016–2027). Souvislost mezi atmosférickou korozí, nebezpečím vstupu vodíku do struktury pokročilých vysoko pevnostních ocelí a vznikem křehkého lomu. Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, MEBioSys (OP JAK, 2023–2028). Projekt biomedicinského inženýrství vedený VUT Brno. Účast v bloku zaměřeném na hybridní a kompozitní biomateriály.

  

Vybraní zákazníci

voestalpine ArcelorMittal Škoda UIAA MERO
 Bekaert  Hilti Gestamp  Petzl  Nemocnice Hořovice
 Fireclay  Junker HQH System CEPS   VZÚ Plzeň
 Continental  MANN+HUMMEL  VaK Kroměříž  Ceitec

Metrostav

 MND  Vítkovice Cylinders  Lindab  Funchem  Vitana
King&Wood Mallesons  RWE

Linet

Lasvit

Fosfa
Poclain

Valeo

3P Bosch Donaldson

 

Klíčové vybavení

Komora ClimaCorr CC 1000 TL pro cyklické korozní zkoušky Komora ControlArt Type 2 pro cyklické korozní zkoušky Komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku

Automatická korozní komora VLM ClimaCorr CC 1000 TL o objemu 1080 litrů pro provádění cyklických korozních zkoušek s teplotním rozsahem –40 až 80 °C

Automatická korozní komora ControlArt Type 2 o objemu 2000 litrů pro cyklické zkoušky se sprchováním vzorků

Korozní komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku

 Komora Liebisch KB 300 pro Kesternichovu a kondenzační zkoušku  Komora Zhong Zhi pro zkoušku v solné mlze  Klimatická komora Weiss C600

Korozní komora Liebisch KB 300 pro zkoušku oxidem siřičitým a kondenzační zkoušku

Korozní komory Zhong Zhi CZ-90A; jedna z komor je dedikovaná pro zkoušku v okyselené solné mlze s přídavkem chloridu měďnatého (CASS)

Klimatické komory Weiss C600/70/3 o objemu 600 litrů umožňující řízení relativní vlhkosti a teploty od –77 do 150 °C pro zkoušky PV 1200, PV 1209 ad.  

Komora Q-Sun pro expozici v simulovaném slunečním záření s xenonovou výbojkou Komora QUV pro expozici v UV záření Velkoobjemová titanová cela pro provádění zkoušek ASTM G36 a G123

Komora Q-Sun Xe-3 k laboratorní simulaci vlivů působení slunečního záření a dalších povětrnostních podmínek na organické materiály s xenonovou výbojkou

Komora QUV LU-8047-TM pro urychlené stárnutí materiálů povětrnostními vlivy se simulací slunečního svitu ultrafialovými (UV) fluorescenčními lampami

Unikátní velkoobjemová titanová cela o objemu 100 litrů pro expoziční zkoušky odolnosti proti koroznímu praskání ve vroucím chloridu hořečnatém (ASTM G36) a sodném (ASTM G123)

Rentgenový mikro tomograf Diondo Rastrovací Kelvinova sonda (SKP) Wicinski-Wicinski Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000

Výpočetní mikrotomograf Diondo d2 s vysokým rozlišením a s integrovaným systémem pro in situ mechanické zatěžování a kontrolu teploty a vlhkosti prostředí

Rastrovací Kelvinova sonda (SKP) Wicinski-Wicinski pro elektrochemická měření za atmosférických podmínek

Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000 s Kelvinovou sondou (SKPFM) 

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Zeiss EVO15 Ruční XRF Olympus Vanta ◳ Bruker G8 Galileo

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Zeiss EVO15 s energiově disperzním (EDX) analyzátorem

Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF) Vanta umožňující

stanovení přesného prvkového složení většiny kovových materiálů

Analyzátor elementárního vodíku, dusíku a kyslíku v materiálech metodou fúze v inertním plynu, Bruker G8 Galileo

 ◳ Bruker Q4 Tasman

Potenciostat Biologic SP-200

Trhací stroj UTS-E50

Jiskrový optický emisní spektrometr Bruker Q4 Tasman pro přesné analýzy prvkového složení kovových materiálů

Potenciostaty Biologic SP-200 pro elektrochemická měření včetně metody elektrochemické impedanční spektroskopie

Trhací stroj UTS-E50 pro stanovení mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku a ohybu a odtrhové zkoušky s maximálním zatížením 50 kN

 Autokláv

Autokláv pro expozici materiálů za vysokých tlaků vodíku a dalších plynů a teplot do 200 °C

 

Další vybavení

 • Rezistometrická čidla a měřící jednotky.
 • Optické mikroskopy a fotografické vybavení pro dokumentaci vzorků.
 • Digitální měřič rosného bodu OPTIDEW Vision.
 • Zařízení pro stanovení vlastností organických povlaků: tloušťka, odolnost proti rázu, odolnost proti ohybu, přilnavost (odtrhová zkouška), tvrdost.
 • Automatická metalografická bruska a leštička ATA Saphir 520
 • Iontový chromatograf.
 • Analytické přístroje.

 

Lidé

 ◳ TP (jpg) → (šířka 215px)   ◳ VŠ (jpg) → (šířka 215px) ◳ JŠ (jpg) → (šířka 215px) 

doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
vedoucí skupiny

kovové a organické povlaky, monitoring

Ing. Václav Šefl, Ph.D.
projektový manažer

koroze v ropném průmyslu, expertizní a konzultační činnost

Ing. Jan Švadlena, Ph.D.
výzkumný pracovník

ochrana kulturních památek, tomografie

  ◳ DR (jpg) → (šířka 215px)   ◳ ZMH (jpg) → (šířka 215px) ◳ KP (jpg) → (šířka 215px)

Ing. Darya Rudomilova, Ph.D.

výzkumný pracovník

vysokopevnostní oceli a vodíkové křehnutí, SKP a AFM

Mehrdad Zia Hoseinpoor, Ph.D.
výzkumný pracovník

dlouhodobá odolnost předlakovaných plechů, elektrochemie

Ing. Kateryna Popova

výzkumný pracovník

korozní monitoring, mikroskopické metody

 ◳ NM (jpg) → (šířka 215px)

  ◳ KK (jpg) → (šířka 215px) Kateřina Žambochová

Ing. Nikola Macháčková

výzkumný pracovník

vodíkové křehnutí, automobilový průmysl

Ing. Klára Kuchťáková

výzkumný pracovník

vodíkové křehnutí, plynárenský průmysl

Ing. Kateřina Žambochová

vedoucí zkušební laboratoře

řízení zakázek, kvalita

Jakub Padevět

Tomáš Kročil

Terezie Altnerová

Bc. Jakub Padevět

specialista zkušební laboratoře

korozní a materiálové zkušebnictví

Ing. Tomáš Kročil

výzkumný pracovník

kovové povlaky pro automobilový průmysl

Ing. Terezie Altnerová

výzkumný pracovník

mikrostruktura a vodíkové křehnutí hliníkových slitin

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2024 Technopark Kralupy

Aktualizováno: 16.4.2024 18:01, Autor: Tomáš Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^