Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Oborové zaměření → Stavební a izolační materiály pro stavebnictví na bázi polymerů
iduzel: 10589
idvazba: 12402
šablona: stranka
čas: 22.4.2024 11:43:52
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10589
idvazba: 12402
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/stavebni-a-izolacni-materialy'
iduzel: 10589
path: 8549/7608/7609/7612/10114/10589
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stavební a izolační materiály pro stavebnictví na bázi polymerů

Vedoucí projektového týmu

Odborný garant  

Gestorský ústav VŠCHT Praha 
Ing. Jana Marelová, Ph.D.

Doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

Ústav polymerů
 

 

 

 

Potrubí vícevrstvé

Potrubí vícevrstvé

 

 

Extruder

Extruder

 

Vícevrstevný výtlačný lis - extruder s pěti vstupními zařízeními

Vícevrstevný výtlačný lis - extruder s pěti vstupními zařízeními

Plasty se nacházejí všude kolem nás. Chemicky patří mezi polymery, tj. chemické sloučeniny, které vznikly řetězením monomerů. Obvykle podle charakteru monomerů nebo typické chemické vazby se plasty třídí. Nejčastějším polymery jsou polyolefíny, jejichž základem jsou olefíny (alkény) jako etylén, propylén a další. Tyto materiály nalezneme téměř ve všech aplikacích uvedených dále. Jiné alkény (např. butadien) tvoří základ syntetických kaučuků. Zabudují-li se do struktury polymeru kromě uhlíku a vodíku další chemické prvky, získáme např. polyvinylchlorid, typickou surovinu pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Širokou skupinu tvoří polyestery, se kterými se můžeme setkat ve formě reaktivních pryskyřic pojících lamináty nebo umělý kámen, nepřehlédnutelné jsou jako PET lahve či vlákna PES v textilních materiálech. Ve formě vláken se používají též polyamidy, které se užívají též k výrobě ozubených kol a v dalších technických aplikacích. V oblasti pojiv nelze opominout epoxidové pryskyřice, které jsou schopné pevně spojit široké spektrum materiálů. Využívají se tedy ve výrobě kompozitů, lepených stavebních nosných prvků i pro lepení v domácnostech. Stavebníkům v mnoha případech práci ulehčují montážní polyurethanové pěny. Měkké polyurethanové pěny nás doprovázejí např. v čalounění nábytku i automobilech. Těsnící pružné tmely na bázi silikonového kaučuku či polyakrylátů dnes jsou dnes běžnou součástí tzv. stavební chemie. Do ní patří též různé impregnace a nátěrové hmoty na základě polymerních disperzí a roztoků.

 

Existuje a v praxi se využívá téměř nepřeberná spousta polymerních látek, včetně bio-polymerů apod., a další se vyvíjejí. Uvedený a velmi omezený výčet aplikací několika skupin polymerů ukazuje, že využití plastů je opravdu rozmanité, s nadsázkou lze tvrdit, že je všude tam, kde mohly nahradit klasické materiály. Vedle snahy poskytnout levnější variantu, dochází velice často k efektu, že náhrada má lepší užitné vlastnosti než nahrazovaná látka. Jako příklad jmenujme silikony.

 

Ve stavebnictví není zatím použití plastů rozšířeno tak, jako např. při výrobě automobilů, ale neustále vzrůstá. Některé aplikace již byly naznačeny. K nim je vhodné přiřadit potrubí různých průměrů a materiálů, tepelné izolace, různé profily a interiérové i exteriérové krycí a dekorační prvky.

 

Oblasti činnosti

 

Prováděné experimenty a nabízené služby

 

Přístroje a zařízení instalované v Technoparku

 

Konstrukční materiály na bázi polymerů

Tradiční nebo nové druhy plastů a plniv pro extruzi nebo lisování

Izolační materiály na bázi polymerů a dalších látek

Aplikační vlastnosti polymerních stavebních materiálů (odolnost proti vlhkosti, chemická a tepelná odolnost)

Polymerní lepidla pro stavební aplikace

Povrchové úpravy, nátěry, tlumení vibrací apod.

 

 

Stavební a izolační materiály na bázi plastů

 

 

 

 

Experimentální maloobjemová koextruze polymerních profilů až z pěti různých materiálů

 Experimentální maloobjemové vstřikové lisování

Komplexní řešení aplikace polymerních lepidel ve stavebnictví 

Identifikace plastů

Vlastnosti polymerních materiálů

Výrobní (procesní) vlastnosti polymerních materiálů a jejich porovnávání

Zkoušky zpracovatelnosti polymerních materiálů

Zkoušky stárnutí polymerních materiálů

Protipožární odolnost polymerních materiálů

Mechanické vlastnosti izolačních folií

Studium creepových vlastností polymerních materiálů

Zkoušky polymerních materiálů na tepelné rázy

 

Komplex pro vytlačování plastů s universálním využitím

Plastometr s mechanickou plošinou

 
 
 
 
Aktualizováno: 26.9.2017 11:44, Autor: Jan Kříž

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^