Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Oborové zaměření → Kovové konstrukční materiály
iduzel: 13724
idvazba: 45160
šablona: stranka
čas: 26.9.2022 13:43:48
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13724
idvazba: 45160
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/kovove-materialy'
iduzel: 13724
path: 8549/7608/7609/7612/10114/13724
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kovové konstrukční materiály

Skupina poskytuje služby výzkumu, vývoje, zkušebnictví a poradenství  zejména v oblasti koroze a protikorozní ochrany kovových konstrukcí a zařízení. Naším cílem je pomoci zákazníkům z odvětví průmyslu i výzkumným a vývojovým pracovištím předcházet korozním problémům a problémům spojeným se stárnutím materiálů a minimalizovat náklady na jejich řešení.

Vzorky po cyklické korozní zkoušce ◳ Klimatické zkoušky Expoziční stanice, Qingdao, Čína

→ Urychlené korozní zkoušky

Naše zkušebna vybavená moderními korozními komorami pro cyklické korozní zkoušky  vám pomůže omezit negativní dopady koroze materiálů. Vedle normovaných zkoušek nabízíme také návrh specifických postupů simulujících netradiční prostředí.

→ Klimatické zkoušky

Zejména organické polymerní materiály mohou degradadovat vlivem ultrafialového (UV) záření. Komory pro urychlené stárnutí povětrnostními vlivy umožňují simulaci venkovních i vnitřních podmínek a stanovení odolnosti plastů, nátěrových hmot, kůže, papíru a dalších materiálů.

Expozice na atmosférických zkušebních stanicích

Vaše vzorky umístíme na našich monitorovaných stanicích v Kralupech nad Vltavou a v Ostravě-Radvanicích (průmyslová atmosféra s nejvyšší koncentrací oxidu siřičitého v ČR) nebo zajistíme expozice na stanicích partnerů jinde v ČR a v dalších zemích.

Měření adheze odtrhovou zkouškou

Posouzení odolnosti nátěrových systémů dle souboru norem ČSN EN ISO 12944 Korozní monitoring v muzeu

→ Hodnocení adheze a dlouhodobé stability lepidel

Zkoušky přilnavosti, pevnosti v tahu, smyku, odlupování, při statickém zatížení a namáhání rázem, odolnosti proti stárnutí a chemické odolnosti adhezních spojů.

→ Posouzení odolnosti nátěrových systémů dle souboru norem ČSN EN ISO 12944

Kompletní servis pro zařazení nátěrového systému dle třídy odolnosti pro danou kategorii agresivity atmosféry, vody nebo půdy.

→ Korozní monitoring

Pro optimalizaci protikorozních opatření je nutná znalost aktuální korozní agresivity prostředí. V opačném případě existuje nebezpečí korozního poškození nebo nízké efektivity systému.

Výpočetní mikrotomografie

Struktura slitinového povlaku na bázi zinku

 Fragment dílu z korozivzdorné oceli

→ Výpočetní mikrotomografie

Aplikace výkonného tomografu s vysokým rozlišením v materiálovém výzkumu a vývoji a pro analýzy poškození. Identifikace vnitřních vad materiálů, multimateriálové analýzy, stanovení porozity a tvarové analýzy.

 

Výzkum a vývoj v oblasti koroze se zaměřením na atmosférickou korozi

Vývoj kovových a organických povlaků a duplexních povlakových systémů a studium jejich korozních mechanismů, korozní praskání, vodíkové zkřehnutí, ochrana kovových kulturních památek, elektrochemie.

 

Konzultační a expertní činnost

Výběr optimálního materiálového nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních opatření, expertízy příčin korozního poškození, posudky povrchových úprav, odhady životnosti.

 

 ◳ Horolezecká skoba po korozní zkoušce

 

 

Zkoušení odolnosti horolezeckých permanentních jistících prvků proti korozi a koroznímu praskání

Akreditovaná laboratoř pro zkoušky a klasifikaci korozní odolnosti horolezeckých skob podle Standardu číslo 123 UIAA, Mezinárodní horolezecké federace.

 

 

Koroze kovů je definována jako chemická nebo fyzikálně-chemická interakce kovu a prostředí, vedoucí ke změnám vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu, prostředí nebo technického systému, jehož jsou kov a prostředí složkami. Nemusí jít tedy pouze o ztrátu funkčních (mechanických, teplosměnných, elektrických, estetických ad.) vlastností kovové konstrukce nebo zařízení, ale nežádoucím projevem korozního napadení může být také zatížení prostředí korozními produkty či ionty kovu. To může být klíčové například v případě biomateriálů v lidském těle či znečištění potravinářských a dalších produktů.

Vedle rovnoměrné koroze, jejímž příkladem může být atmosférická koroze oceli a litiny, existuje celá řada nerovnoměrných forem napadení: koroze způsobená galvanickými články při spojení dvou kovů, bodová a štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze, exfoliace hliníkových slitin, selektivní koroze, korozní praskání, korozní únava, vodíkové zkřehnutí, tribokoroze a další. Následky nerovnoměrných forem koroze jsou obecně nebezpečnější, neboť může dojít k selhání konstrukce či zařízení, které je vizuálně neporušené.

Náklady způsobené korozí lze minimalizovat s použitím řady postupů: optimální volbou materiálu, úpravou prostředí, elektrochemickými ochranami, použitím povlaků a konstrukčními úpravami. Velkému množství korozních problémů lze zabránit důslednou aplikací již dostupných znalostí a postupů, a to zejména ve fázi projektování a přípravy. Další úspory lze dosáhnout použitím progresivních materiálů a technologií. Naši korozní inženýři jsou připraveni vám poskytnout bezplatnou konzultaci a spolupracovat na vašich projektech.

 

Vybrané projekty

Senzory Struktura vysokopevnostní oceli Zinkový prášek

Vývoj zařízení pro měření korozivity atmosféry (TAČR TREND, 2020–2023). Moderní bezdrátové zařízení pro kontinuální měření korozivity atmosféry je vyvíjeno ve spolupráci se společností GEMA s.r.o.

Vodíkové zkřehnutí vysoko pevnostních ocelí (voestalpine Stahl, 2016–2022). Souvislost mezi atmosférickou korozí, nebezpečím vstupu vodíku do struktury pokročilých vysoko pevnostních ocelí a vznikem křehkého lomu.

Aplikace recyklovaného zinku v antikorozních nátěrových systémech (COREZINC, program Aplikace VI, OPPIK, 2020–2022). Výzkum a vývoj inovativních antikorozních nátěrových hmot z recyklovaného zinkového prášku.

 Předlakovaný plech  Olověná pečeť   ◳ AtHyCor
Dlouhodobá odolnost předlakovaných ocelových plechů, LongTermCoil (ArcelorMittal, 2017–2022). Studium reprezentativnosti venkovní expozice modelových panelů a mechanismu degradace duplexních povlaků pro ochranu ocelových střešních krytin. Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI II, 2018–2022). Studium degradace olověných kulturních památek v archivech, knihovnách a muzeích. Modelling of hydrogen activity from atmospheric corrosion in ultra-high strength steels for light structure application, AtHyCor (Research Fund for Coal and Steel, 2021–2024).  Vývoj nástroje pro modelování vstupu a distribuce vodíku ve vysokopevnostních ocelích.
 Korozní napadení vnitřního povrchu ocelového potrubí pro transport ropy  Horolezecké kotvy z korozivzdorné oceli   ◳ HELIX
Analýza mechanismu korozního napadení rozvodů ropy (MERO, 2017–2022). Stanovení příčin koroze vnitřní stěny ropovodu a návrh nápravných opatření. Klasifikační systém pro horolezecké kotvy (UIAA – Mezinárodní horolezecká asociace, 2016–2022). Stanovení příčin poškození permanentních jistících prvků z korozivzdorné oceli a klasifikace. Hydrogen embrittlement resistant new steel links solutions for off-shore wind turbines, HELIX (Research Fund for Coal and Steel, 2022–2025).  Vývoj spojovacího materiálu o velikosti od M64 z vysokopevnostních ocelí pro použití v přímořském klimatu a v mořské vodě.
Chladicí kapaliny pro osobní automobily  Cela Devanathan-Stachurski  Aplikace
Korozivita chladicích kapalin (Škoda Auto, 2016–2018). Stanovení degradačních produktů chladicích kapalin, faktory způsobující jejich degradaci a studium korozivity vůči částem chladicího okruhu. Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysoko pevnostních ocelí (GAČR, 2017–2019). Studium mechanismu vodíkem vyvolaného praskání na modelových materiálech. Výzkum a vývoj speciálních otěruodolných porézních povlaků (OP PIK, 2021–2023). Vývoj nových a optimalizovaných technologií povrchových úprav částí strojů a fluoropolymerových kompozitních povlaků na anorgatické bázi.

  

Vybraní zákazníci

Logo 1-1 Voestalpine (originál) Logo 1-2 ArcelorMittal (originál) ◳ logo Škoda Logo 1-5 UIAA (originál) ◳ Logo MERO
 Ln 2-1 (originál)  Ln 2-2 (originál) ◳ Logo Gestamp  Ln 2-4 (edited 6.9.19 20:53:14) (originál)  Ln 2-5 (originál)
 Ln 3-1 (edited 6.9.19 20:55:58) (originál)  Ln 3-2 (originál) Ln 3-3 (originál) ◳ Logo CEPS   Ln 3-5 (originál)
 Ln 4-1 (edited 6.9.19 20:57:38) (originál)  Ln 4-2 (originál)  Ln 4-3 (edited 6.9.19 21:05:11) (originál)  Ln 4-4 (edited 6.9.19 21:07:37) (originál)

 ◳ Logo Metrostav

 Ln 5-1 (originál)  Ln 5-2 (edited 6.9.19 21:09:27) (originál)  Ln 5-3 (originál)  Ln 5-4 (edited 6.9.19 21:16:03) (originál)  Ln 5-5 (edited 6.9.19 21:13:30) (originál)
Ln 6-1 (originál)  Ln 6-2 (edited 6.9.19 21:17:24) (originál)

Z 6-3 Linet (šířka 215px)

Z 6-4 Lasvit (šířka 215px)

Z 6-5 Fosfa (šířka 215px)
Z 7-1 Poclain (edited 6.9.19 21:21:41) (originál)

 ◳ Logo Valeo

Z 7-3 3P Chem (šířka 215px) ◳ Logo Bosch Z 7-5 Donaldson (šířka 215px)

 

Klíčové vybavení

Komora ClimaCorr CC 1000 TL pro cyklické korozní zkoušky Komora ControlArt Type 2 pro cyklické korozní zkoušky Komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku

Automatická korozní komora VLM ClimaCorr CC 1000 TL o objemu 1080 litrů pro provádění cyklických korozních zkoušek s teplotním rozsahem –40 až 80 °C

Automatická korozní komora ControlArt Type 2 o objemu 2000 litrů pro cyklické zkoušky se sprchováním vzorků

Korozní komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku

 Komora Liebisch KB 300 pro Kesternichovu a kondenzační zkoušku  Komora Zhong Zhi pro zkoušku v solné mlze  Klimatická komora Weiss C600

Korozní komora Liebisch KB 300 pro zkoušku oxidem siřičitým a kondenzační zkoušku

Korozní komora Zhong Zhi CZ-90A dedikovaná pro zkoušku v okyselené solné mlze s přídavkem chloridu měďnatého (CASS)

Klimatické komory Weiss C600/70/3 o objemu 600 litrů umožňující řízení relativní vlhkosti a teploty od –77 do 150 °C pro zkoušky PV 1200, PV 1209 ad.  

Komora Q-Sun pro expozici v simulovaném slunečním záření s xenonovou výbojkou Komora QUV pro expozici v UV záření Velkoobjemová titanová cela pro provádění zkoušek ASTM G36 a G123

Komora Q-Sun Xe-3 k laboratorní simulaci vlivů působení slunečního záření a dalších povětrnostních podmínek na organické materiály s xenonovou výbojkou

Komora QUV LU-8047-TM pro urychlené stárnutí materiálů povětrnostními vlivy se simulací slunečního svitu ultrafialovými (UV) fluorescenčními lampami

Unikátní velkoobjemová titanová cela o objemu 100 litrů pro expoziční zkoušky odolnosti proti koroznímu praskání ve vroucím chloridu hořečnatém (ASTM G36) a sodném (ASTM G123)

Rentgenový mikro tomograf Diondo Rastrovací Kelvinova sonda (SKP) Wicinski-Wicinski Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000

Výpočetní mikrotomograf Diondo d2 s vysokým rozlišením a s integrovaným systémem pro in situ mechanické zatěžování a kontrolu teploty a vlhkosti prostředí

Rastrovací Kelvinova sonda (SKP) Wicinski-Wicinski pro elektrochemická měření za atmosférických podmínek

Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000 s Kelvinovou sondou (SKPFM) 

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Zeiss EVO15 Ruční XRF Olympus Vanta ◳ Bruker G8 Galileo

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) Zeiss EVO15 s energiově disperzním (EDX) analyzátorem

Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF) Vanta umožňující

stanovení přesného prvkového složení většiny kovových materiálů

Analyzátor elementárního vodíku, dusíku a kyslíku v materiálech metodou fúze v inertním plynu, Bruker G8 Galileo

 ◳ Bruker Q4 Tasman

Potenciostat Biologic SP-200

Trhací stroj UTS-E50

Jiskrový optický emisní spektrometr Bruker Q4 Tasman pro přesné analýzy prvkového složení kovových materiálů

Potenciostaty Biologic SP-200 pro elektrochemická měření včetně metody elektrochemické impedanční spektroskopie

Trhací stroj UTS-E50 pro stanovení mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku a ohybu a odtrhové zkoušky s maximálním zatížením 50 kN

 

Další vybavení

 • Velkoobjemová komora MATEST C313 s řízením teploty od –25 do 70 °C a relativní vlhkosti od 10 do 98 %.
 • Rezistometrická čidla a měřící jednotky.
 • Optické mikroskopy a fotografické vybavení pro dokumentaci vzorků.
 • Digitální měřič rosného bodu OPTIDEW Vision.
 • Zařízení pro stanovení vlastností organických povlaků: tloušťka, odolnost proti rázu, odolnost proti ohybu, přilnavost (odtrhová zkouška), tvrdost.
 • Automatická metalografická bruska a leštička ATA Saphir 520
 • Iontový chromatograf.
 • Analytické přístroje.

 

Lidé

 ◳ TP (jpg) → (šířka 215px)   ◳ VŠ (jpg) → (šířka 215px) ◳ JŠ (jpg) → (šířka 215px) 

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
vedoucí skupiny

kovové a organické povlaky, monitoring

Ing. Václav Šefl, Ph.D.
projektový manažer

koroze v ropném průmyslu, expertizní a konzultační činnost

Ing. Jan Švadlena, Ph.D.
výzkumný pracovník

ochrana kulturních památek, tomografie

  ◳ DR (jpg) → (šířka 215px)     ◳ ZMH (jpg) → (šířka 215px)

Ing. Darya Rudomilova

výzkumný pracovník

vysokopevnostní oceli a vodíkové zkřehnutí, SKP a AFM

Jiří Genkov

technik/laborant

korozní zkušebnictví

Mehrdad Zia Hoseinpoor, MSc.
výzkumný pracovník

dlouhodobá odolnost předlakovaných plechů, elektrochemie

 ◳ KP (jpg) → (šířka 215px)

  ◳ KK (jpg) → (šířka 215px)   ◳ NM (jpg) → (šířka 215px)

Ing. Kateryna Popova

výzkumný pracovník

korozní monitoring, mikroskopické metody

Ing. Klára Kuchťáková

výzkumný pracovník

vodíkové zkřehnutí, analytika

Ing. Nikola Macháčková

výzkumný pracovník

vodíkové zkřehnutí, tomografie

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2022 Technopark Kralupy

Aktualizováno: 22.9.2022 14:22, Autor: Tomáš Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^