Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Oborové zaměření → Kovové stavební a konstrukční materiály
iduzel: 13724
idvazba: 45160
šablona: stranka
čas: 14.11.2018 18:34:54
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kovové konstrukční materiály

 

Skupina poskytuje služby výzkumu, vývoje a poradenství v oblasti koroze a protikorozní ochrany kovových konstrukcí a zařízení zákazníkům z odvětví průmyslu i výzkumným a vývojovým pracovištím s cílem předcházet korozním problémům a minimalizovat náklady na jejich řešení.

Koroze kovů je definována jako chemická nebo fyzikálně-chemická interakce kovu a prostředí, vedoucí ke změnám vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu, prostředí nebo technického systému, jehož jsou kov a prostředí složkami. Nemusí jít tedy pouze o ztrátu funkčních (mechanických, teplosměnných, elektrických, estetických ad.) vlastností kovové konstrukce nebo zařízení, ale nežádoucím projevem korozního napadení může být také zatížení prostředí korozními produkty či ionty kovu. To může být klíčové například v případě biomateriálů v lidském těle či znečištění potravinářských a dalších produktů.

Vedle rovnoměrné koroze, jejímž příkladem může být atmosférická koroze oceli a litiny, existuje celá řada nerovnoměrných forem napadení: koroze způsobená galvanickými články při spojení dvou kovů, bodová a štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze, exfoliace hliníkových slitin, selektivní koroze, korozní praskání, korozní únava, vodíkové zkřehnutí, tribokoroze a další. Následky nerovnoměrných forem koroze jsou obecně nebezpečnější, neboť může dojít k selhání konstrukce či zařízení, které je vizuálně neporušené.

Náklady způsobené korozí lze minimalizovat s použitím řady postupů: optimální volbou materiálu, úpravou prostředí, elektrochemickými ochranami, použitím povlaků a konstrukčními úpravami. Velkému množství korozních problémů lze zabránit důslednou aplikací již dostupných znalostí a postupů, a to zejména ve fázi projektování a přípravy. Další úspory lze dosáhnout použitím progresivních materiálů a technologií. Naši korozní inženýři jsou připraveni vám poskytnout bezplatnou konzultaci a spolupracovat na vašich projektech.

 

 Foto 1-1 vzorky (ořez 215*215px)  Foto 1-2 vzorky UV (ořez 215*215px)  Foto 1-3 sonda (ořez 215*215px)

  Urychlené korozní zkoušky

  Naše zkušebna vybavená moderními korozními komorami pro cyklické korozní zkoušky vám pomůže omezit negativní dopady koroze. Vedle většiny normovaných zkoušek nabízíme také návrh specifických postupů simulujících netradiční prostředí.

 Expozice na atmosférických zkušebních stanicích

  Vaše vzorky umístíme na našich monitorovaných stanicích v Kralupech nad Vltavou a v Ostravě-Radvanicích (průmyslová atmosféra s nejvyšší koncentrací SO2 v ČR) nebo zajistíme expozice na stanicích našich partnerů v dalších regionech ČR, v Evropě, USA, Číně a dalších zemích.

 Korozní monitoring

   Pro optimalizaci protikorozních opatření je nutná znalost aktuální korozní agresivity prostředí. V opačném případě existuje nebezpečí korozního poškození nebo nízké efektivity systému.

 

Foto 2-1 fragment (ořez 215*215px) Foto 2-2 struktura (ořez 215*215px)

Konzultační a expertní činnost

  Výběr optimálního materiálového nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních opatření, expertíza příčin korozního poškození, posudky povrchových úprav, odhady životnosti.

Výzkum a vývoj o oblasti koroze se zaměřením na atmosférickou korozi

  Vývoj kovových a organických povlaků a duplexních povlakových systémů a studium jejich korozních mechanismů, korozní praskání, vodíkové zkřehnutí, ochrana kovových kulturních památek, elektrochemie.

 

Vybrané projekty

Foto 3-1 vodík (ořez 215*215px) Foto 3-2 vodík struktura (ořez 215*215px) Foto 3-3 Dlouhodobá odolnost předlakovaných plechů (ořez 215*215px)
Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysoko pevnostních ocelí (GAČR, 2017–2019). Studium mechanismu vodíkem vyvolaného praskání na modelových materiálech. Vodíkové zkřehnutí vysoko pevnostních ocelí (voestalpine Stahl, 2016–2019). Souvislost mezi atmosférickou korozí, nebezpečím vstupu vodíku do struktury pokročilých vysoko pevnostních ocelí a vznikem křehkého lomu. Dlouhodobá odolnost předlakovaných ocelových plechů, LongTermCoil (ArcelorMittal, 2017–2022). Studium reprezentativnosti venkovní expozice modelových panelů a mechanismu degradace duplexních povlaků pro ochranu ocelových střešních krytin.
 Foto 4-1 Vývoj plnícího a uzavíracího monobloku (ořez 215*215px)  Foto 4-2 Korozivita chladících kapalin (ořez 215*215px)  Foto 4-3 Klasifikační systém pro horolezecké kotvy (ořez 215*215px)
 Vývoj plnicího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek (Fillmatech s podporou OP PIK Aplikace, 2017–2019). Materiálové řešení pro agresivní prostředí plnící linky. Metodika klasifikace korozní
agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova
(Ministerstvo kultury ČR, program NAKI II, 2018–2022). Studium degradace olověných kulturních památek v archivech, knihovnách a muzejích.
 Klasifikační systém pro horolezecké kotvy (UIAA – Mezinárodní horolezecká asociace, 2016–2018). Stanovení příčin poškození permanentních jistících prvků z korozivzdorné oceli a klasifikace.
 Foto 5-1 Analýza mechanismu korozního napadení rozvodů ropy (ořez 215*215px)  Foto 5-2 oko (ořez 215*215px)  Foto 5-3 Koroze spojovacích prvků (ořez 215*215px)
 Analýza mechanismu korozního napadení rozvodů ropy (MERO, 2017). Stanovení příčin koroze vnitřní stěny ropovodu a návrh nápravných opatření. Vývoj slitinových povlaků pro ochranu kontinuálně povlakovaných drátů (Bekaert, 2017). Spolupráce na pilotních zkouškách nových kovových povlakových systémů a studium jejich mikrostruktury. Korozivita chladicích kapalin (Škoda Auto, 2016–2018). Stanovení degradačních produktů chladicích kapalin, faktory způsobující jejich degradaci a studium korozivity vůči částem chladicího okruhu.

  

Naši zákazníci

Logo 1-1 Voestalpine (originál) Logo 1-2 ArcelorMittal (originál) Logo 1-3 Fillmatech (originál) Logo 1-4 Škoda auto (originál) Logo 1-5 UIAA (originál)
 Logo 2-1 MERO (originál)  Logo 2-2 Bekaert (originál)  Logo 2-3 Hilti (originál)  Logo 2-4 Gestamp (originál)  Logo 2-5 Královopolská RIA (originál)
Logo 3-1 Institut de la Corrosion (originál)   Logo 3-2 Nemocnice Hořovice (originál)  Logo 3-3 Fireclay (originál)  Logo 3-4 Junker (originál)  Logo 3-5 HQH system (originál)
 Logo 4-1 Ensepatec (originál)  Logo 4-2 Kovo-plazma (originál)  Logo 4-3 VZÚ Plzeň (originál)  Logo 4-4 Continental (originál)  Logo 4-5 MANN+HUMMEL (originál)
 Logo 5-1 VAK Kroměříž (originál)  Logo 5-2 AV EQUEN (originál)  Logo 5-3 CEITEC (originál)  Logo 5-4 MZ chrom (originál)  Logo 5-5 EYELEVEL (originál)
 Logo 6-1 JIPAM CNC (originál)  Logo 6-2 Strojírny Poldi (originál)  Logo 6-3 Vítkovice cyliders (originál)  Logo 6-4 5M (originál)  Logo 6-5 Lindab (originál)
 Logo 7-1 Funchem (originál)  Logo 7-2 Vitana (originál)  Logo 7-3 King & Wood Mallesons (originál)  Logo 7-4 ALGON (originál)  Logo 7-5 Český aeroholding (originál)

Klíčové vybavení

Foto 6-1 ClimaCorr CC 1000 TL (ořez 215*215px) Foto 6-2 ControlArt Type 2 (ořez 215*215px) Foto 6-3 VLM CCT 400 FL I (ořez 215*215px)
Automatická korozní komora VLM ClimaCorr CC 1000 TL o objemu 1080 litrů pro provádění cyklických korozních zkoušek s teplotním rozsahem –40 až 80 °C  Automatická korozní komora ControlArt Type 2 o objemu 2000 litrů pro cyklické zkoušky se sprchováním vzorků  Komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku
 Foto 7-1 Liebisch KB 300 (ořez 215*215px)  Foto 7-2 AFM AIST-NT SmartSPM 1000 (ořez 215*215px)  Foto 7-3 Biologic SP-200 (ořez 215*215px)
Komora Liebisch KB 300 pro zkoušku oxidem siřičitým a kondenzační zkoušku Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000 s Kelvinovou sondou (SKPFM)   Potenciostaty Biologic SP-200 pro elektrochemická měření včetně metody elektrochemické impedanční spektroskopie
XRF (ořez 215*215px)    

Přenosný rentgenový fluorescenční

spektrometr (XRF) Vanta umožňující

stanovení přesného prvkového složení většiny kovových materiálů

 
   

 

Další vybavení

  • Velkoobjemová komora MATEST C313 s řízením teploty od –25 do 70 °C a relativní vlhkosti od 10 do 98 %.
  • Rezistometrická čidla a měřící jednotky.
  • Optické mikroskopy a fotografické vybavení pro dokumentaci vzorků.
  • Digitální měřič rosného bodu OPTIDEW Vision.
  • Zařízení pro stanovení vlastností organických povlaků: tloušťka, odolnost proti rázu, odolnost proti ohybu, přilnavost (odtrhová zkouška), tvrdost.
  • Iontový chromatograf.
  • Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzním analyzátorem (SEM-EDX), dodání 2018.
  • Analytické přístroje.

 

Lidé

Foto 8-1 Ing. Prošek (ořez 215*215px)  Foto 8-2 Ing. Šefl (ořez 215*215px) Foto 8-3 Ing. Švadlena (ořez 215*215px) 

 Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
vedoucí skupiny

kovové a organické povlaky, monitoring

 Ing. Václav Šefl, Ph.D.
projektový manažer

expertizní a konzultační činnost

 Ing. Jan Švadlena
výzkumný pracovník

ochrana kulturních památek

 Foto 9-1 Ing. Novikova (ořez 215*215px)  Foto 9-2 p. Komůrka (ořez 215*215px)  Foto 9-3 p. Hoseinpoor (ořez 215*215px)

Ing. Darya Rudomilova

výzkumný pracovník

vysoko pevnostní oceli a vodíkové zkřehnutí

 Milan Komůrka

technik

korozní zkušebnictví

 Mehrdad Zia Hoseinpoor
výzkumný pracovník

dlouhodobá odolnost předlakovaných plechů

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017 Technopark Kralupy

Aktualizováno: 5.3.2018 22:51, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^