Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Oborové zaměření → Centrální laboratorní servis
iduzel: 14322
idvazba: 17316
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 04:01:33
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14322
idvazba: 17316
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 14322
path: 8549/7608/7609/7612/10114/14322
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Centrální laboratoř 

Vedoucí oddělení centrální laboratoře

 Výzkumný pracovník

Vědecký pracovník

 RNDr. František Novák, CSc. 

Mgr. Hana Hrabalová

 Ing. Adéla Fridrichová, Ph.D.

 

výška 215px

 

 

výška 215px

 

výška 215px

Centrální laboratoř působí v Technoparku pro interní oborové projektové skupiny a jako služba pro externí zákazníky. Využívá přístrojů instalovaných v rámci centrální laboratoře, ale i jednotlivých laboratoří oborových projektových skupin.

 

Další důležitou funkcí oddělení centrálního laboratorního servisu Technoparku Kralupy je možnost poskytování odborného poradenství v oblasti materiálů, změn jejich vlastností. Tyto služby mohou být využity při určování složení neznámých vzorků či doporučení vhodné metody pro zjištění požadovaných informací.

Přehled používaných metod a nabízených služeb

Normované metody

Instalované přístroje

 

Infračervená spektrometrie

Ramanova spektroskopie

Spektrometrie ICP-OES

UV/VIS spektrofotometrie

XRF spektrometrie

Termická analýza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT IR spektrometr

FT Ramanův spektrometr

UV/SVIS spektrofotometr

STA (TG + DTA) analyzátor

Disperzní Ramanův spektrometr

Rentgenofluorescenční spektrometr GENIUS

Termická analýza

 

originál

Instalovaný přístroj:   

Setaram Evo TGA/DTA

 

– Rozsah měření do 1400 (1600) ° C

– Navážka 30 – 40 mg
– Měření v dynamické atmosféře N2, vzduchu nebo Ar
– identifikace a kvantifikace (minerálů) prodělávajících     hmotnostní nebo teplotní změny v průběhu ohřevu   (srovnání se standardem)
– studium průběhu reakcí ve vzorku se změnou teploty

– predikce chování materiálů za zvýšených teplot

 

Aplikace:

Sledování tepelného rozkladu homogenních materiálů (úbytek hmotnosti, exo- a endotermické procesy) u:

 • silikátů
 • polymerů

UV-Vis spektrofotometrie 

originál

Instalovaný přístroj:

UV-Vis-NIR spektrofotometr Shimadzu UV-2600

 

Aplikace:

 • Měření absorpčních spekter ve viditelné, UV a blízké IR oblasti spektra
 • Stanovení koncentrace vybraných látek ve vodných roztocích

Infračervená a Ramanova spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

FTIR-Ramanův spektrometr Nicolet iS50

 

Aplikace:

Charakterizace a identifikace

 • Polymerů
 • Silikátů, stavebních materiálů
 • Srovnání vzorku se standardem
 • Strukturní charakterizace

Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

originál

Instalovaný přístroj:

Spektrometr Agilent 5100  ICP-OES

 

Aplikace:

Stanovení stopových koncentrací iontů kovů

 • ve zředěných vodných roztocích (vodách)
 • ve výluzích z popele

Ramanova spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

Disperzní Ramanův spektrometr DXR2 Smart Spectrometer

 

Aplikace:

 • stavebnictví, například moderní žáruvzdorné materiály
 • vývoj průmyslových katalyzátorů
 • vývoj pigmentů pro inovativní žáruvzdorné značení průmyslových výrobků
 • průmysl polymerů a jejich recyklace
 • identifikace materiálu polymerních výrobků

XRF spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

XRF spektrometr Xenometrix Genius IF

 

Aplikace:

 • stavebnictví, například výroba moderních interiérových desek
 • analýza kovových konstrukčních materiálů a jejich korozních produktů
 • vývoj průmyslových katalyzátorů
 • zpracování a recyklace polymerů

Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS

originál

Instalovaný přístroj:

Spektrometr Z-300 LIBS

 

Aplikace:

 • průzkum nerostů
 • kontrolní zkoušky vzorků
 • forenzní analýza
 • archeologie

Další specializované analýzy jsou dostupné v Centrálních laboratořích VŠCHT Praha

Aktualizováno: 19.4.2021 17:52, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^