Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Služby
iduzel: 13667
idvazba: 16395
šablona: nastenka
čas: 22.4.2024 11:05:32
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13667
idvazba: 16395
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sluzby'
iduzel: 13667
path: 8549/7608/7609/7612/13667
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nabízené služby

Kvalifikované služby výzkumu, vývoje a inovací Technopark Kralupy je poskytuje vysoce kvalifikované služby v rámci výzkumných, vývojových a inovačních prací, realizuje experimentální práce pro externí zákazníky. Těmi jsou a budou výrobní firmy vyvíjející nové, inovované výrobky, malé a střední firmy zakládající nové progresivní výrobní programy, výzkumná a experimentální pracoviště.  Analýzy a testování Technopark Kralupy poskytuje výrobním a obchodním firmám, malým a středním podnikatelům, stavebníkům, laboratořím a dalším zájemcům z praxe laboratorní analýzy, testování materiálů a zkoušky jejich fyzikálně - chemických vlastností s využitím špičkové analytické a laboratorní techniky provozované zkušenými pracovníky v těchto oborech. Poradenství v oborech stavební chemiePoradenství poskytované Technoparkem Kralupy navazuje na činnost výzkumných skupin a týmů v oblastech odborného zaměření Technoparku. Jedná se o vypracování odborných posudků, expertízy, interpretaci výsledků měření a zkoušek, podporu malým a středním firmám, konzultace řešení problémů z oborů činnosti Technoparku nebo příbuzných přírodovědných a technických oblastí.  Poradenství a podpora inovačním firmám Technopark Kralupy cíleně poskytuje poradenství a podporu inovačním firmám, které chtějí zdokonalit svůj výrobní postup, zlepšit kvalitu výrobků, používat nové progresivní materiály a technologie, připravují zcela nový výrobek nebo plánují zavést zcela nový výrobní postup. Podpora ze strany odborníků Technoparku Kralupy zahrnuje také sektor malých a středních firem, oblast zakládání nových firem, včetně spin-off firem při univerzitách.  Tyto služby jsou poskytovány jako zvýhodněné Centrum pro transfer technologií Technopark Kralupy prostřednictvím Centra pro transfer technologií poskytuje specializované služby v oblasti transferu technologií a to jak formou poradenství, tak formou podpory přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe. Tyto služby směřují k podpoře přenosů výsledků akademického výzkumu a vývoje do praxe, ale i k podpoře třetích stran, klientů, při zavádění nových technologií a vědeckých poznatků do svých firem. Ochrana duševního vlastnictvíTechnopark Kralupy prostřednictvím Centra pro transfer technologií poskytuje specializované služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví a to jak formou poradenství, tak formou provedení právní ochrany vytvořeného duševního vlastnictví. Tyto služby mohou využívat také třetí strany, klienti, k poradenství v této oblasti nebo k zajištění podání průmyslových vzorů, patentů, vynálezů apod. 

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^