Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → O nás → Statut a orgány Technoparku
iduzel: 9708
idvazba: 11375
šablona: stranka_sloupce_submenu
čas: 26.9.2020 00:59:14
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Statut a orgány Technoparku

Základním dokumentem o začlenění Technoparku Kralupy do struktury VŠCHT Praha a způsobu jeho řízení je Statut Technoparku Kralupy.

 

Základní teze Statutu Technoparku Kralupy jsou:

 

  • Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je vysokoškolským ústavem, je samostatnou součástí VŠCHT Praha, není právnickou osobou.
  • Technopark Kralupy se řídí ve svých činnostech vnitřními předpisy, normami a směrnicemi VŠCHT Praha.
  • Orgány Technoparku Kralupy jsou ředitel, a Výzkumná a inovační rada.
  • Ředitele jmenuje a odvolává rektor VŠCHT Praha.
  • Činnost Technoparku Kralupy zajišťují vlastní zaměstnanci, zaměstnanci ostatních pracovišť VŠCHT Praha a dalších externích subjektů.
  • Technopark Kralupy hospodaří s prostředky z komerční činnosti, grantové činnosti, a s prostředky přidělenými z rozpočtu VŠCHT Praha.
  • Technopark Kralupy je hospodářským střediskem VŠCHT Praha.
  • VŠCHT Praha je majitelem zařízení a vybavení Technoparku Kralupy.

 

Aktualizováno: 6.6.2016 17:32, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^