Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Oborové zaměření → Fotokatalytické materiály a technologie
iduzel: 13722
idvazba: 16773
šablona: stranka
čas: 3.12.2023 02:03:28
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13722
idvazba: 16773
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/fotokatalyzaticke-materialy'
iduzel: 13722
path: 8549/7608/7609/7612/10114/13722
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Fotokatalytické materiály a technologie

Odpovědný pracovník

Garant

Gestorský ústav VŠCHT Praha 
Ing. Michal Baudys, Ph.D.

 Prof. Dr. Ing Josef Krýsa

Ústav anorganické technologie 
     

 

výška 215px

 

 výška 215px

 

výška 215px

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek, který vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Je-li materiál s fotokatalytickými vlastnostmi vystaven světelnému záření vhodné vlnové délky, aktivuje se jeho povrch a spouští se rozkladná reakce. Mezi látky rozložitelné při splnění uvedených podmínek patří oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ozón, čpavek, sirovodík, chlorované uhlovodíky, dioxiny, alifatické a aromatické uhlovodíky, pesticidy. Další skupinu látek tvoří živé organismy jako bakterie, viry, houby apod. Konkrétní průmyslové aplikace  fotokatalýzy se mohou lišit především druhem fotokatalyzátoru, nejčastěji se používá oxid titaničitý, která je aktivován UV-A zářením

Využití fotokatalýzy se dělí na dvě základní oblasti:

  • samočištění- díky fotokatalytickému účinku je povrch materiálu schopen rozkládat pevné organické nečistoty na povrchu. Výsledkem je povrch odolný proti ulpívání nečistot a dlouhodobě si tak udržuje původní vzhled a barvu
  • čištění okolního média – založeno na schopnosti aktivovaného materiálu oxidativně rozkládat konkrétní nežádoucí látky přítomné ve znečištěném vzduchunebo vodě. Tím je možno potlačit některé nepříznivé důsledky lidské činnosti, např. znečištění ovzduší hustě osídlených oblastí.

 

Mezi klíčové přednosti  fotokatalýzy patří možnost využití slunečního záření a tím docílit nízké primární spotřeby energie.

Inovační aktivity v oblasti fotokatalýzy se zabývají novými fotokatalytickými materiály a technologiemi, které umožní daleko širší a účinnější aplikaci této technologie.

 

Oblasti činnosti

 

Prováděné experimenty a nabízené služby

 

Přístroje a zařízení instalované v Technoparku

 

Hodnocení fotokalyticky aktivních materiálů jako jsou sklo, keramika, nátěry, omítky, betonové stěrky, prefabrikované stavební dílce, textilie.

 

 

 

 

Testování povrchů materiálů z hlediska fotokatalytických (samočistících) účinků

 

 

Testování povrchů materiálů z hlediska fotokatalytického odbouráváním NOx

 

Testování povrchů materiálů z hlediska fotokatalytického odbouráváním VOC - toluen

 

Testování povrchů materiálů z hlediska fotokatalytického odbouráváním VOC - acetaldehyd

 

Testování povrchů materiálů z hlediska fotokatalytického odbouráváním VOC - formaldehyd

 

 

 

Hmotnostní průtokoměr

Barvoměr

Zdroj UV světla + přístroj na měření intensity

Reaktor rozkladu NOx

Reaktor rozkladu VOC

Analyzátor NOx

Plynový chromatograf s FID a metanizérem pro stanovení CO2

 

 

Odolnost/funkční vlastnosti (fotokatalytických) materiálů (povrchů) při dlouhodobějším využívání

Testování stability materiálů vystavených atmosférickým vlivům

 

Testování fotokatalytického účinku povrchu vystaveného atmosférickým vlivům

 

 

 

Vývoj nových fotokatalytických materiálů a pigmentů

 

Optimalizace povrchů materiálu z hlediska:  

  1. a) typu fotokatalyzátoru/pigmentu
  2. b) složení povrchu, přítomnost pojiva,
  3. c) výběr a umístění zdroje světla

 

 

 

Aktualizováno: 31.3.2016 15:59, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^