Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Korozní monitoring
iduzel: 25602
idvazba: 32476
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 02:29:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 25602
idvazba: 32476
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/korozni-monitoring'
iduzel: 25602
path: 8549/7608/7609/7612/25602
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Korozní monitoring rezistometrickými sondami

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde .

Optimalizace protikorozních opatření je možná pouze za předpokladu znalosti aktuální korozní agresivity prostředí. V opačném případě existuje nebezpečí korozního poškození nebo nízké efektivity systému.

Koncept rezistometrického sledování korozní agresivity v reálném čase je jednoduchý a přitom vysoce efektivní: Elektronická jednotka měří a zaznamenává změnu elektrického odporu kovové stopy exponované v daném prostředí. Pokud kov začne korodovat, průřez stopy se zmenší a elektrický odpor vzroste.

Pro kompenzaci závislosti elektrického odporu na teplotě mají rezistometrická čidla chráněnou referenční část. Porovnání změn elektrických odporů v měrné a referenční části čidla umožňuje přesný výpočet úbytku materiálu způsobeného korozí.

Příklad korozního monitoringu

      Schéma senzoru pro korozní monitoring v atmosféře

Příklad měření mosaznými čidly s různými povlaky za přítomnosti octanu draselného v atmosféře

Schéma rezistometrického čidla pro atmosférickou korozi s měrnou části vlevo a chráněnou referenční částí vpravo

  

Nabízíme:

·   Korozní monitoring „na klíč“: návrh metodiky, instalace, údržba a vyhodnocení měření.
·   Návrh systému korozního monitoringu.

Zařízení pro korozní monitoring AirCorr I Zařízení pro korozní monitoring AirCorr I Plus Zařízení pro korozní monitoring AirCorr O

Námi používané rezistometrické sondy MetriCorr a AirCorr poskytují tyto výhody

 • Průběžné sledování úbytku tloušťky materiálu čidla, resp. zbytkové tloušťky.
 • Stanovení celkové a aktuální korozní rychlosti a korozní agresivity prostředí.
 • Krátký čas odezvy a vysokou citlivost.
 • Univerzální použití v půdě, v atmosféře a ve vodách a dalších kapalinách bez omezení vodivostí prostředí.
 • Malé rozměry čidel umožňují snadnou instalaci i v místech s omezeným přístupem.
 • Monitorování koroze široké škály materiálů; dostupná jsou čidla vyrobená z oceli, zinku, mědi, stříbra, olova, hliníku, cínu, bronzu a mosazi.
 • Možnost výroby čidel na zakázku z téměř jakéhokoliv čistého nebo slitinového kovového materiálu.
        

 Zařízení pro korozní monitoring ACD-03 od firmy Metricorr

Rezistometrické sondy lze využít pro sledování

 • Životnosti ocelové výztuže v betonu.
 • Účinnosti katodické ochrany úložných zařízení, jako jsou ropovody a plynovody.
 • Korozní agresivity prostředí při transportu zařízení a komponent.
 • Účinnosti vzduchových filtrů v archivech a výpočetních střediscích.
 • Korozní agresivity v průmyslových provozech a zařízeních.

 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2020 Technopark Kralupy

Aktualizováno: 16.1.2020 16:52, Autor: Tomáš Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^