Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Služby → Ochrana duševního vlastnictví
iduzel: 14315
idvazba: 17307
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 01:05:56
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ochrana duševního vlastnictví

Technopark Kralupy prostřednictvím Centra pro transfer technologií poskytuje specializované služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví a to jak formou poradenství, tak formou provedení právní ochrany vytvořeného duševního vlastnictví.

Tyto služby mohou využívat také třetí strany, klienti, k poradenství v této oblasti nebo k zajištění podání průmyslových vzorů, patentů, vynálezů apod. 

Duševním vlastnictvím se rozumí veškerý nehmotný majetek. Z hlediska právní ochrany se dělí do dvou skupin.

  • Autorské právo - ochrana děl podle autorského zákona
  • Průmyslově právní ochrana – řešení podle zákona o patentech a vynálezech.

Do této oblasti se zahrnují:

  • Patenty
  • Užitné a průmyslové vzory
  • Označení původu
  • Ochranné známky

Mezi duševní vlastnictví se dále počítají:

  • Know-how
  • Goodwill
  • Obchodní tajemství

Autoři vynálezů, know-how mají právo na přiměřenou odměnu.

Služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví jsou poskytovány na komerční bázi s možností slev pro inovační firmy, malé a střední podnikatelské subjekty.

 

Zájemci o služby z oblasti ochrany duševního vlastnictví mohou požádat o jejich poskytnutí nebo podrobnější informace dotazem:

Aktualizováno: 21.7.2015 11:47, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^