Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Tiskové zprávy → Korozní zkušebna Technoparku Kralupy dosáhla výborných výsledků ve srovnávacích studiích
iduzel: 56621
idvazba: 69418
šablona: stranka_ikona
čas: 19.7.2024 02:15:52
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56621
idvazba: 69418
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/informacni-servis/tiskove-zpravy/srovnavaci-studie'
iduzel: 56621
path: 8549/7608/7609/7612/8105/13741/56621
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Korozní zkušebna Technoparku Kralupy dosáhla výborných výsledků ve srovnávacích studiích

Korozní zkušebna Technoparku Kralupy dosáhla výborných výsledků ve srovnávacích studiích

Korozní zkušebna Technoparku Kralupy se zúčastnila dvou srovnávacích studií urychlených korozních zkoušek.

První z nich, pořádaná firmou Bekaert a zahájená v roce 2018, byla zaměřená na zkoušku v neutrální solné mlze, NSST, dle normy ČSN EN ISO 9227. Tato stále nejpoužívanější urychlená korozní zkouška je často kritizována z důvodu velkého rozptylu výsledků mezi jednotlivými laboratořemi, který souvisí s odchylkami v přípravě roztoku chloridu sodného (koncentrace, pH a přítomnost stopových množství těžkých kovů), teplotě a zejména absolutního množství a rovnoměrnosti depozice solné mlhy na povrchu vzorků. Uvedená norma definuje postupy, jak tyto parametry kontrolovat, aby byly výsledky zkoušky správné. Praxe bohužel ukazuje, že řada zkušeben z důvodu neznalosti, snaze potěšit zákazníka příznivějším výsledkem, nebo šetření nákladů vykazuje v tomto ohledu významné nedostatky.

V uvedené srovnávací studii byla v 10 laboratořích z celého světa stanovována doba do vzniku červených korozních produktů (rzi) na povrchu shodných ocelových drátů se zinkovými a slitinovými povlaky. Zkouška trvala až 6000 hodin. Výsledky získané v některých zkušebnách byly výrazně odlišné od středových hodnot, viz chybové úsečky v grafu na Obr. 1. Následná analýza označila jako hlavní zdroj odchylek nesprávnou rychlost depozice solné mlhy a odchylky ve složení roztoku chloridu sodného. Zkušebna Technoparku Kralupy se zařadila mezi laboratoře s nejkonzistnějšími výsledky odpovídajícím středovým hodnotám. Například hmotnostní úbytek referenčních zinkových vzorků souhlasil přesně s hodnotou definovanou normou, tedy 50 g/m² za 48 hodin.

 ◳ akz-20201106 (jpg) → (šířka 450px)

Obr. 1. Výsledky srovnávací studie NSST firmy Bekaert: čas do 5% pokrytí povrchu povlakovaných drátů červenými korozními produkty

Druhá srovnávací studie se týkala chování ocelových kupónů za podmínek cyklické urychlené korozní zkoušky Nissan CCT1 a byla pořádána českou pobočkou firmy Bosch v roce 2020. V hodnocení dosáhla zkušebna Technoparku Kralupy opět výborného výsledku s nejnižší odchylkou od střední hodnoty korozního úbytku zkoušených kupónů.

Obě studie prokázaly, že kvalita provádění urychlených korozních zkoušek v Technoparku Kralupy je na nejlepší úrovni.

Bližší informace o prováděných korozních zkouškách naleznete zde.

Aktualizováno: 19.4.2021 18:30, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^