Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Pokročilé materiály a pojiva na bázi silikátů
iduzel: 13721
idvazba: 16452
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 00:35:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13721
idvazba: 16452
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/stavebni-materialy'
iduzel: 13721
path: 8549/7608/7609/7612/10114/13721
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Pokročilé materiály, pojiva a kompozity na bázi silikátů

 

Odborný garant

Gestorský ústav VŠCHT Praha  
 

 Doc. RNDr. František Škvára, DrSc.

 Ústav skla a keramiky
 

 

 

 

výška 215px

 

 

výška 215px

 

výška 215px

Projektová skupina stavebních materiálů se zaměřuje na zkoušení stávajících stavebních materiálů na bázi tradičních pojiv (cement, vápno, sádra), vývoj nových stavebních hmot, a na možnosti využití vedlejších energetických produktů z výroby elektrické energie (popílky, fluidní popílky, sádrovec, strusky a další).

Použití žárovzdorných materiálů (pro teploty nad 1000oC v oxidačním prostředí):

pro stavbu vysokoteplotních agregátů, a to konkrétně pecí pro vysokoteplotní procesy, především ve výrobě surového železa a oceli, v metalurgii barevných kovů, ve sklářství, v keramice, v oblasti výroby maltovin (cement, vápno atd.), v petrochemii i v chemickém průmyslu. Další využití je např. ve spalovnách komunálního odpadu. Výhodné je též použití „lehčených“ tj. tepelně izolačních žárovzdorných materiálů, které zároveň umožňují úspory energie (nízká akumulace a tepelná vodivost např. u vláknitých výrobků). 

Odborníci v oblasti obnovy a restaurování staveb budou využívat poznatků příbuzných oborů a zaměření, v prvé řadě postupů aplikovaných při vývoji stavebních materiálů a pojiv. Při své průzkumné činnosti se budou zaměřovat na přesné metody stanovení vlhkosti staveb, obsahu solí v konstrukcích a pod. 
V expertizní práci pak metodám lepení kamene, speciálním metodám zpevňování zdiva, kleneb nebo krovů.

 

Oblasti činnosti

 

Prováděné experimenty a nabízené služby

 

Přístroje a zařízení instalované v Technoparku

Progresivní stavební pojiva a kompozity

Lehké betony a cementové kompozity

Geopolymery a jejich aplikace ve stavebnictví

Nové žárovzdorné, tepelně odolné a izolační stavební materiály

 

Výzkum závislostí fyzikálních materiálových vlastnosti na teplotě, složení, struktuře a textuře

 

Měření vlastností konstrukčních a izolačních materiálů za vysokých teplot

 

Identifikace stavebních hmot a stupně jejich degradace, predikce životnosti památek

Zpevňovací prostředky a ekologicky výhodné čistící mikroemulze pro silikátové porézní materiály a povrchy

 

 

 

 

 

 Stavební materiály na bázi silikátů

Stanovení vlastností stavebních materiálů podle standardizovaných předpisů a to zejména:

pevnosti, reologie, mrazuvzdornost betonů

Vlastnosti pojiv

Přísady do betonu, plastifikátory, provzdušňovadla

Speciální zkoušky – odtrhové zkoušky

Mletí materiálů

Vyluhovatelnost

Koroze betonů

Predikce stárnutí betonu

Protipožární ochrana – únosnost v žáru

Posuzování alternativních materiálů do stavebních hmot

Použití kompozitů na stavbách

Geopolymerní materiály

 

Měření základních fyzikálně – chemických vlastností žárovdorných materiálů

-Únosnost v žáru, tečení v tlaku-creep,
pevnost v ohybu za vysokých teplot, tečení v ohybu-creep

-Odolnost vůči korozi za vysokých teplot

Odborné posouzení užití žárovzdorných materiálů a zařízení

Odborné posouzení užití ohnivzdorných materiálů

Odborné posouzení výrobních vad silikátových materiálů

Aplikovaný výzkum v oblastech tvarových žárovzdorných materiálů

-Vývoj nových technologií přípravy keramických žárovzdorných výrobků

-Optimalizace pórovitosti žárovzdorných tepelně izolačních materiálů

Aplikovaný výzkum v oblastech netvarových žárovdorných materiálů

-Nové žárovzdorné betony a jejich aplikace

-Optimalizace vlastností žárovzdorných opravárenských a torketovacích směsí

Vývoj vodních skel pro aplikace ve stavebnictví

Požární odolnost stavebních materiálů

-Analýza rozhodujících vlastností materiálů

-Odborné posouzení nehořlavosti, resp. žárovzdornosti materiálů

Průzkum a diagnostika povrchových úprav - nátěrů, fasád a štuků

Chemický průzkum a charakterizace povrchových úprav a zdiva

Stanovení základních fyzikálních vlastnosti - nasákavost, absorpce vodorozpustkých solí

 
 

Materiálová diagnostika

Návrhy řešení oprav povrchových úprav (hydrofobizace, antisgrafity

Návrhy zlepšování fyzikálně mechanických vlastností (náhrada, tmelení, zpevňování)

 

  Zařízení pro zkoušení stavebních hmot podle standardizovaných předpisů:

 Míchačky, zhutňovací zařízení, uložení těles ve vlhku a ve vodě

 Klimatizační zařízení pro zkoušky mrazuvzdornosti

 Komora pro zkoušky zmrazovacích cyklů s odolností proti korozi

Zkušební lisy pro zkoušky betonů a malt 

 Zařízení pro sledování reologických vlastností čerstvých stavebních hmot

Zařízení pro sledování objemových změn

 Zařízení pro zkoušky cementů

 

Zařízení na stanovení pevnosti v ohybu za vysoké teploty (do teploty 1500 oC)

Zařízení na měření E-modulu do teploty 1500 oC

 

Zařízení na creepové zkoušky v ohybu (do teploty1500 oC)

 

 

Zařízení na stanovení únosnosti v žáru a tečení v tlaku do teploty 1500 oC

Pec odolnosti proti korozi do teploty1500 oC

Zařízení pro měření vlhkosti - elektrické váhy a zahřívání vzorku

Zařízení na měření obsahu solí

Sušárny - standardní objem (60-80 l) v rozsahu do 250 °C

                         

Pila pro přípravu vzorků - diamantový kotouč s vodním chlazením

Aktualizováno: 8.3.2024 15:01, Autor: Jan Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^