Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Mikrobiální kontaminace staveb a stavebních materiálů
iduzel: 13732
idvazba: 16777
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 03:56:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13732
idvazba: 16777
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/mikrobialni-kontaminace'
iduzel: 13732
path: 8549/7608/7609/7612/10114/13732
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Mikrobiální kontaminace staveb a stavebních materiálů

Vedoucí projektové skupiny  

  Odborný garant

 Gestorský ústav  VŠCHT Praha
Ing. Zuzana Rácová

 Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

 Ústav biochemie a mikrobiologie
 

 

 

 

výška 215px

 

výška 215px

 

výška 215px


Stavební konstrukce plní s postupem času mimo funkce ochranné také dnes stále důležitější funkci estetickou. Vytváří neosídlené niky, které představují volná působiště a vhodné podmínky v první řadě pro mikroorganismy (jako jsou bakterie a plísně následované řasami) a další organismy jak z rostlinné tak také živočišné říše. Stavby se tak už od počátku jejich vzniku stávají součástí ekosystému nejrůznějších organismů. Napadení organismy může mít pro objekty, ale také pro jejich uživatele negativní dopad a to od estetického efektu přes závažnější degradaci stavebních materiálů až po ohrožení života uživatelů a kolemjdoucích.
Biofilmy, které jsou veřejností vnímány především jako estetický problém, představují pro konstrukci daleko vetší riziko. Vzhledem k zadržování vody a výskytu symbiotického soužití mikroorganismů se dostává tato problematika do popředí zájmu v souvislosti s objekty nejrůznějšího stáří včetně novostaveb. Zdali a v jakém rozsahu bude objekt mikroorganismy napaden, závisí především na zvoleném materiálu, provedení problematických detailů, umístění stavby, oslunění, existenci a druhu okolní zeleně, pH přiléhající zeminy a v neposlední řadě na provozu a způsobu užívání stavby.
Perspektivním vědním odvětvím v prevenci a sanaci povrchu nejen stavebních materiálů je moderní mikrobiologie, která se nezaměřuje pouze na identifikaci a popis plísní, ale také studuje metody jejich odstranění: postupy a prostředky, které zabrání vzniku a rozrůstání plísní v daném prostředí. Tím je možné předejít jejich negativním účinkům.
Uplatnění mikrobiologie a jejích metodických postupů nalézáme ve stavebnictví v řadě oblastí. V potravinářských, zdravotnických a farmaceutických provozech jsou kladeny mimořádné nároky na ochranu před mikrobiálními kontaminanty. Pokrok směřuje k výběru takových stavebních materiálů nebo jejich povrchových ošetření, které výskytu plísní předcházejí.
Vytváření různých aplikací, které vycházejí z moderních poznatků o mikrobiální kontaminaci ve stavebnictví, jsou mimořádně zajímavou a dynamicky se vyvíjející interdisciplinární oblastí, kde se uplatňují znalosti biologů, různých chemických oborů a stavebního inženýrství.

 

Oblasti činnosti

 

Prováděné experimenty a nabízené služby

 

Přístroje a zařízení instalované v Technoparku

Mikrobiální kontaminace stavebních materiálů a preventivní nebo nápravná opatření

Mikrobiální ochrana a hygienická nezávadnost staveb

Stavební komponenty s vysokými požadavky na hygienické standardy pro potravinářský a farmaceutický průmysl

 Odstraňování biofilmů  - usazenin na povrchu stavebních konstrukcí

 

 

Stanovení  přítomnosti mikrobiální kontaminace:

- Stěry kontaminované plochy - zdivo, dřevěné části aj.

- Kultivace ve vhodném tekutém mediu

- Identifikace kontaminující mikroflory po nárůstu na tuhém mediu

Testování vhodného antimikrobiálního prostředku

Testování účinku přípravků používaných pro mikrobiální ochranu a návrh opatření mikrobiální ochrany

Testování vhodnosti speciálních stavebních a jiných komponent pro potravinářská a zdravotnická pracoviště

Stanovení klíčových parametrů povrchů, vztah povrchu a tvorby bio-filmů, bio-fouling

Stanovení aktivity biocidní účinné látky

 

Výzkum účinnosti organizmu Pithium oligandrum a další protiplísňová opatření v dopravním a pozemním stavitelství

Flow box

Mikroskop s fluorescenčním nástavcem

Binokulární lupa

Mikroskop s okulárovým měřítkem

Testovací box zajišťující sterilní prostředí

Autokláv horizontální

Horkovzdušný sterilizátor, termostat

Aktualizováno: 12.5.2016 14:47, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^