Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Centrální laboratorní servis
iduzel: 14322
idvazba: 17316
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 00:13:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14322
idvazba: 17316
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zamereni/centralni-laboratorni-servis'
iduzel: 14322
path: 8549/7608/7609/7612/10114/14322
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Anylýzy a testování

Vedoucí oddělení centrální laboratoře RNDr. František Novák, CSc. 

Výzkumný pracovník Mgr. Hana Hrabalová

Centrální laboratoř působí v Technoparku pro interní oborové projektové skupiny a jako služba pro externí zákazníky. Využívá přístrojů instalovaných v rámci centrální laboratoře, ale i jednotlivých laboratoří oborových projektových skupin.

 

Další důležitou funkcí oddělení centrálního laboratorního servisu Technoparku Kralupy je možnost poskytování odborného poradenství v oblasti materiálů, změn jejich vlastností. Tyto služby mohou být využity při určování složení neznámých vzorků či doporučení vhodné metody pro zjištění požadovaných informací.

Přehled používaných metod a nabízených služeb:

 • Infračervená spektrometrie
 • Ramanova spektroskopie
 • Spektrometrie ICP-OES
 • UV/VIS spektrofotometrie
 • XRF spektrometrie
 • Termická analýza
 • Mikrovlnný rozklad
 • Rentgen

Termická analýza

 

originál

Instalovaný přístroj:   

Setaram Evo TGA/DTA

 

– Rozsah měření do 1400 (1600) ° C

– Navážka 30 – 40 mg
– Měření v dynamické atmosféře N2, vzduchu nebo Ar
– identifikace a kvantifikace (minerálů) prodělávajících     hmotnostní nebo teplotní změny v průběhu ohřevu   (srovnání se standardem)
– studium průběhu reakcí ve vzorku se změnou teploty

– predikce chování materiálů za zvýšených teplot

 

Aplikace:

Sledování tepelného rozkladu homogenních materiálů (úbytek hmotnosti, exo- a endotermické procesy) u:

 • silikátů
 • polymerů

UV-Vis spektrofotometrie 

originál

Instalovaný přístroj:

UV-Vis-NIR spektrofotometr Shimadzu UV-2600

 

Aplikace:

 • Měření absorpčních spekter ve viditelné, UV a blízké IR oblasti spektra
 • Stanovení koncentrace vybraných látek ve vodných roztocích

Infračervená a Ramanova spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

FTIR-Ramanův spektrometr Nicolet iS50

 

Aplikace:

Charakterizace a identifikace

 • Polymerů
 • Silikátů, stavebních materiálů
 • Srovnání vzorku se standardem
 • Strukturní charakterizace

Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

originál

Instalovaný přístroj:

Spektrometr Agilent 5100  ICP-OES

 

Aplikace:

Stanovení stopových koncentrací iontů kovů

 • ve zředěných vodných roztocích (vodách)
 • ve výluzích z popele

Ramanova spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

Disperzní Ramanův spektrometr DXR2 Smart Spectrometer

 

Aplikace:

 • stavebnictví, například moderní žáruvzdorné materiály
 • vývoj průmyslových katalyzátorů
 • vývoj pigmentů pro inovativní žáruvzdorné značení průmyslových výrobků
 • průmysl polymerů a jejich recyklace
 • identifikace materiálu polymerních výrobků

XRF spektrometrie

originál

Instalovaný přístroj:

XRF spektrometr Xenometrix Genius IF

 

Aplikace:

 • stavebnictví, například výroba moderních interiérových desek
 • analýza kovových konstrukčních materiálů a jejich korozních produktů
 • vývoj průmyslových katalyzátorů
 • zpracování a recyklace polymerů

Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS

originál

Instalovaný přístroj:

Spektrometr Z-300 LIBS

 

Aplikace:

 • průzkum nerostů
 • kontrolní zkoušky vzorků
 • forenzní analýza
 • archeologie

Další specializované analýzy jsou dostupné v Centrálních laboratořích VŠCHT Praha

Aktualizováno: 8.3.2024 14:54, Autor: Jan Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^