Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Projekty Technoparku Kralupy
iduzel: 76697
idvazba: 94686
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 02:08:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 76697
idvazba: 94686
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/projekty-24-3'
iduzel: 76697
path: 8549/7608/7609/7612/76697
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty Technoparku Kralupy

Poskytovatel: EK, program: HORIZONT 2020Poskytovatel: EK, program: RFSCPoskytovatel: GAČR, program: GAČRPoskytovatel: MPO, program: OP PIKPoskytovatel: MPO, program: OP TAKPoskytovatel: MPO, program: TRIOPoskytovatel: MŠMT, program: MŠMTPoskytovatel: MŠMT, program: OP VVVPoskytovatel: S-IC, program: Transferové voucheryPoskytovatel: TAČR, program: EPSILONPoskytovatel: TAČR, program: THÉTAPoskytovatel: TAČR, program: TREND 

↑ seznam projektů

Vývoj anorganických tvrdidel pro slévárenské samotvrdnoucí směsi s anorganickým pojivem

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000455
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí s cílem vyvinout anorganické tvrdidlo pro slévárenské samotvrdnoucí směsi s anorganickým pojivem. Tím se zabezpečí vytvoření kompletně anorganického pojivového systému a dojde tak ke zlepšení pracovního prostředí ve slévárně, výraznému snížení emisí, zlepšení vlastností odpadových materiálu a celkově pozitivnímu vlivu na zlepšení životního prostředí. Výstupem projektu bude funkční vzorek anorganického tvrdidla pro technologii samovytvrzování.
Partneři:
 • SAND TEAM, spol. s r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1.6.2023-30.06.2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 25 661 018 Kč
Dotace: 17 999 278 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 600 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 4 760 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Antoš Petr, Dr. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000455 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GC - Mezinárodní projekty (2007 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 21-45648L
Program/Výzva: GF21
Anotace: Selektivní transformace tzv. platform chemicals, mezi něž patří 5-hydroxymethylfurfural (HMF) a kyselina levulová (LA), může poskytnout v budoucích biorafinériích chemikálie s vysokou přidanou hodnotou a zvýšit tak udržitelnost chemického průmyslu. Doposud publikované postupy a katalyzátory však vykazují zatím příliš nízkou selektivitu k zajímavým cílovým produktům. Aby bylo možné přeměny na žádané produkty plně řídit, je nezbytné nejen popsat jednotlivé kroky reakčních přeměn, ale i pochopit roli jednotlivých funkcionalit heterogenních katalyzátorů na průběh reakcí. Rovněž je třeba zkombinovat příslušné funkcionality do návrhu multifunkčních katalyzátorů, které zajistí selektivní přeměnu výchozích látek na žádané produkty. Projekt se proto zaměří na návrh pokročilých heterogenních katalyzátorů a na pochopení klíčových faktorů pro dosažení vysoké selektivity v transformaci HMF a LA, jež je vysoce zajímavá z pohledu porozumění fundamentálním aspektům přeměn biomasy.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Stav: Realizace
Celkové náklady: 6 909 000 Kč
Dotace: 6 409 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 909 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 409 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-13-1967

Grantová agentura České republiky

Projekt 21-45648L je řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 22-12925S
Program/Výzva: GA22
Anotace: Projekt se zabývá studiem hydrogenace/deoxygenace modelových furanických a fenolických
látek v plynné fázi na heterogenních nosičových kovových katalyzátorech. Pozornost je
zaměřena na popis klíčových parametrů, které ovlivňují hydrogenaci/deoxygenaci směsí
kyslíkatých látek, a objasnění původu rozdílné aktivity katalyzátorů při hydrogenaci/deoxygenaci
samotných kyslíkatých látek nebo jejich směsí. Studována bude nejenom aktivita a selektivita
katalyzátorů, ale i vliv jejich složení a vlastností (např. hydrogenační síla a oxofilicita) na aktivitu
/selektivitu katalyzátorů a na adsorpci/desorpci kyslíkatých látek (jednotlivě i ve směsích) na
těchto katalyzátorech. Projekt přispěje k lepšímu pochopení hydrogenace/deoxygenace směsí
furanických a fenolických sloučenin, které je důležité pro budoucí zhodnocování kyslíkatých
látek získaných z biomasy.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií
Období realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Stav: Realizace
Celkové náklady: 9 274 000 Kč
Dotace: 8 941 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 725 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 392 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-13-2987

Grantová agentura České republiky

Projekt 22-12925S je řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Vliv precipitátů na transport vodíku a vodíkem vyvolané zkřehnutí hliníkových slitin

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 23-06169S
Program/Výzva: GA23
Anotace: Absorpce atomárního vodíku do struktury hliníkových slitin může vést k významnému zhoršení
jejich mechanických vlastností, zejména tažnosti. Interakce mezi precipitáty v hliníkové matrici a
vodíkem ovlivňuje dostupnost vodíku, jelikož vodík vázaný v nevratných pastech nemůže
difundovat do kriticky namáhaných míst a přispívat k šíření trhliny. Vazba vodíku na rozhraní
nebo v blízkosti rozhraní precipitátů a matrice je ovlivněna složením a fázovou strukturou
precipitátů a jejich velikostí, distribucí, morfologií a typem rozhraní, přičemž tyto vlastnosti jsou
řízeny zejména tepelným zpracováním. Hlavním cílem projektu je pochopení a kvantifikace
vlivu precipitátů na difúzi a záchyt vodíku a mechanismus vodíkového zkřehnutí v hliníkových
slitinách. Lokalizace zachyceného vodíku a jeho permeace budou sledovány s použitím řady
pokročilých in situ technik na různě tepelně zpracovaných modelových slitinách se specifickými
rozhraními mezi precipitáty a matricí.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, fakulta katedry fyziky nízkých teplot
Období realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Stav: Realizace
Celkové náklady: 10 186 000 Kč
Dotace: 9 234 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 7 632 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 680 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Grantová agentura České republiky

Projekt 23-06169S je řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Antibakteriální bariéra u náhrad lidských kloubů

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000934
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Projekt řeší minimalizaci rizika vzniku a případné rychlé likvidace bakteriální infekce u náhrad velkých kloubů. A to jak v průběhu implantace kloubní náhrady, tak i v nejrizikovějším časovém horizontu po operaci 1-5 týdnů i dlouhodobou ochranu po dobu životnosti náhrady. Projekt má celkem 7 výstupů - 4 Funkční vzorky (funkční vrstva, implantát s vrstvou, implantát s TiO2, Implantát s TiO2 a disperzní vrstvou), 2 Ověřené technologie (Depotní vrstva, TiO2 vrstva) a 1 Podanou patentovou přihlášku.
Partneři:
 • ProSpon, spol. s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • ENDOIMPLANT, spol. s r.o.
Období realizace: 1. 6. 2023 - 31. 12. 2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 15 207 250 Kč
Řešitel za VŠCHT: Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000934 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Vývoj technologie pro nahrazení fosilního metanu pomocí biologické konverze oxidu uhličitého na metan za použití obnovitelných zdrojů energie

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000864
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik v oblasti biomethanizace. Záměrem projektu je výzkum a vývoj tlakového biomethanizačního reaktoru za optimálních tlakových podmínek pro maximalizaci účinnosti konverze CO2 na biomethan včetně výzkumu a vývoje souvisejícího technického řešení specifického mikrobiálního konsorcia pro biomethanizaci za zvýšeného tlaku. Výstupem projektu bude: 1x Poloprovoz, 1x Užitný vzor, 1x Funkční vzorek.
Partneři:
 • EPS biotechnology, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 23 992 456 Kč
Dotace: 14 455 654 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 2 400 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 2 040 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Pokorná Dana, doc. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000864 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Výzkum, vývoj a ověření nové technologie produkce antikorozních nátěrových hmot z druhotných surovin

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000369
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Projekt ZincTechPaint je zaměřen na výzkum, vývoj a ověření nové technologie pro průmyslovou produkci inovativních zinkem plněných antikorozních nátěrových hmot, vyvinutých z unikátních recyklovaných druhotných surovin zinkových prášků vznikajících materiálovým využitím odpadů zinku, v souladu s principy cirkulární ekonomiky, iniciativou Průmysl 4.0. a celospolečenskými výzvami v oblasti klimatu. Výstupem bude poloprovozní pilotní linka a funkční vzorek cirkulární antikorozní nátěrové hmoty.
Partneři:
 • COREZINC s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2025
Stav: Realizace
Celkové náklady: 53 991 097 Kč
Dotace: 36 775 043 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 004 837 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 104 111 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000369 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

GRENA, a.s. - Aplikace 1 - Chemicky vázaná, hydrofobizovaná deska z vermikulitu

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000334
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Projekt navazuje na dosavadní výzkumně vývojové aktivity žadatele v oblasti výroby desek s využitím vermikulitu. Vermikulit je univerzální nerost, vyznačuje se čistotou, absencí zápachu a odolností proti plísním. Po exfoliaci je odolný i ve vysoké teplotě. Je populární jako izolant do krbových vložek či kamen. Při jeho použití však vyvstávají problémy v podobě nutnosti správného použití a větší nasákavosti materiálu. Výstupem projektu budou 2 prototypy.
Partneři:
 • GRENA a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 31.12.2025
Stav: Realizace
Celkové náklady: 29 134 940 Kč
Dotace: 18 063 703 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 999 999 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 099 999 Kč
Řešitel za VŠCHT: Urbánek Jan, Ing. Ph.D.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000334 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Vývoj technologie pro optimalizaci stavu povrchu speciálních vysocelegovaných materiálů

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000407
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: Cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj nové ověřené technologie moření speciálních vysocelegovaných materiálů. Projekt je podáván v rámci konsorcia s Vysokou školou chemicko - technologickou v Praze. Výstupem projektu bude pět ověřených technologií - čtyři optimalizované technologie moření speciálních vysocelegovaných materiálů a jedna metodika hodnocení odolnosti vysocelegovaných materiálů po moření.
Partneři:
 • FK system - povrchové úpravy, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 5. 2023 - 31. 5. 2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 23 969 631 Kč
Dotace: 17 121 442 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 849 922 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 822 434 Kč
Řešitel za VŠCHT: Šefl Václav, Ing. Ph.D.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000407 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Komplexní řešení pro prodloužení životnosti forem na vysokotlaké lití sanitární keramiky

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Program: OP TAK
Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000766
Program/Výzva: Aplikace – výzva I
Anotace: V rámci nově předloženého projektu bude probíhat výzkum a vývoj formy na vysokotlaké lití sanitární keramiky s prodlouženou životností. Nově vyvinuté řešení prodlouží životnost formy umyvadla z původních cca 15 tisíc cyklů/forma na nově cca 35 tisíc cyklů/forma. U forem klozetů to bude z původního stavu cca 10 tisíc cyklů/forma na cca 30 tisíc cyklů/forma. U obou typů forem se jedná o více jak 100% prodloužení životnosti. Výstupem projektu bude 1x ověřená technologie a 2x užitný vzor.
Partneři:
 • Dřevojas, výrobní družstvo
 • VÚTS, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 6. 2023 - 31. 12. 2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 23 409 816 Kč
Dotace: 16 342 473 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 575 080 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 588 818 Kč
Řešitel za VŠCHT: Pokorný Jiří, Dr. Ing.

PROJEKT CZ.01.01.01/01/22_002/0000766 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

MPO ČR - OP TAK

 

↑ seznam projektů

Hydrogen embrittlement resistant new steel links solutions for off-shore wind turbines

Poskytovatel: EK
Poskytovatel, plný název: Evropská komise
Program: RFSC
Registrační číslo projektu: 101057239
Program/Výzva: RFCS
Anotace: To increase efficiency and lower production costs, the offshore wind industry is focusing on the development of larger wind generators. The HELIX project aims to provide high-strength steel fasteners for the offshore wind industry at a lower cost, more resistant to corrosion and with a wider diameter to support the ever-increasing size of wind turbines, leading to higher productivity and supporting the development of larger foundations to support above 10MW OWT and allow an easy assembly and disassembly of the whole structure.

During the project, novel high-strength steel grades and protecting zinc-flake based coatings will be developed and validated. In addition, HELIX will use advanced characterisation and traditional techniques under both atmospheric and immersion conditions to advance in the knowledge of hydrogen absorption in high-strength steels under cathodic protection and in atmospheric conditions.
Partneři:
 • FUNDACIO EURECAT, Spain
 • SIDENOR INVESTIGACION Y DESARROLLOSA, Spain
 • INSTITUT DE LA CORROSION SASU, France
 • PEINER UMFORMTECHNIK GMBH, GERMANY
 • DORKEN COATINGS GMBH & CO KG, Germany
 • VYSOKA SKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKA V PRAZE, Czechia
Období realizace: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Stav: Realizace
Akronym: HELIX
Celkové náklady: 1 881 420 EUR
Dotace: 1 128 848 EUR
Celkové náklady-VŠCHT: 330 332 EUR
Dotace-VŠCHT: 198 198 EUR
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-45-2012

EU

This project has received funding from the European Union’s Research Fund for Coal and Steel programme under grant agreement No. 101057239.

 

↑ seznam projektů

Modelling of hydrogen activity from atmospheric corrosion in ultra-high strength steels for light structure application

Poskytovatel: EK
Poskytovatel, plný název: Evropská komise
Program: RFSC
Registrační číslo projektu: 101034041
Program/Výzva: RFCS
Anotace: Environmental assisted fracture of ultra-high strength steels under aggressive environment is a complex phenomenon that combines the complexity of both atmospheric corrosion and hydrogen embrittlement processes. The aim of this project is to develop a methodology based on advanced numerical models to predict and minimize such risks. Sets of new experimental data will be obtained at both local and global scales to link atmospheric corrosion mechanisms and hydrogen entry and diffusion into the steels. The different models will be coupled taking into account mechanical parameters to assess risks of brittle fracture based on local hydrogen concentration.
Partneři:
 • RISE KIMAB AB, Sweden
 • ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO EDESENVOLVIMENTO, Portugal
 • VYSOKA SKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKA V PRAZE, Czech Republic
 • ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA, France
 • VOESTALPINE STAHL GMBH, Austria
Období realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2024
Stav: Realizace
Akronym: AtHyCor
Celkové náklady: 1 906 026 EUR
Dotace: 1 143 615 EUR
Celkové náklady-VŠCHT: 346 690 EUR
Dotace-VŠCHT: 208 014 EUR
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

EU

This project has received funding from the European Union’s Research Fund for Coal and Steel programme under grant agreement No. 101034041.

 

↑ seznam projektů

Stanovení limitní koncentrace vodíku ve směsi se zemním plynem pro bezpečné používání technologií podzemních zásobníků plynu

Poskytovatel: TAČR
Poskytovatel, plný název: Technologická agentura České republiky
Program, plný název: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Program: THÉTA
Registrační číslo projektu: TK05020150
Program/Výzva: THÉTA 5
Anotace: Bude vypracován bodový hodnotící systém pro stanovení limitního množství vodíku ve směsi se zemním plynem pro bezpečné používání technologií podzemních zásobníků plynu. Výměnou nebo úpravou identifikovaných kritických částí bude následně možné technologii přizpůsobit pro požadovanou koncentraci vodíku. Pro dosažení tohoto cíle je třeba:
(1) Stanovit rovnovážné množství atomárního vodíku v běžně používaných třídách ocelí po dlouhodobé expozici.
(2) Stanovit vliv metalurgických vad, svarů, stavu povrchu, kontaminace a mechanického zatěžování na náchylnost k vodíkovému praskání.
(3) Navrhnout a ověřit postupy ochrany oceli proti vodíkovému křehnutí.
(4) Ověřit výsledky laboratorních studií dlouhodobými zkouškami kritických kombinací materiál/stav materiálu/prostředí/zatěžování.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • SVÚM a.s.
Období realizace: 1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Stav: Realizace
Celkové náklady: 22 381 592 Kč
Dotace: 13 419 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 184 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 184 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-23-2339

Technologická agentura České republiky

Projekt TK05020150 je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu THÉTA

 

↑ seznam projektů

Vysoce pokročilý katalyzátor pro transformaci metanolu na uhlovodíky pro spolehlivou výrobu e-benzinu

Poskytovatel: TAČR
Poskytovatel, plný název: Technologická agentura České republiky
Program: TREND
Registrační číslo projektu: FW10010328
Program/Výzva: TREND 10
Anotace: Cílem projektu je vývoj struktury a technologie výroby nové generace vysoce výkonného katalyzátoru pro proces transformace metanolu na moderní a trvale udržitelná paliva. Specificky, cílem projektu je vývoj nanostrukturovaných hierarchických zeolitických katalyzátorů pro selektivní transformaci metanolu na C4-C10 uhlovodíkovou frakci s vysokým obsahem rozvětvených alkanů a cykloalkanů s vysokým oktanovým číslem. Katalyzátory budou charakterizovány vysokou stabilitou katalytické aktivity, snadnou regenerovatelností a strukturní stabilitou, a umožní ekonomicky příznivou transformaci metanolu na C4-C10 s vysokou atomární selektivitou. Cílem je vyvinout ekonomický proces pro výrobu katalyzátorů, které svými hlavními funkčními vlastnostmi překonají katalyzátory na světovém trhu.
Partneři:
 • RANIDO, s.r.o.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Stav: Realizace
Celkové náklady: 18 222 519 Kč
Dotace: 12 725 900 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 150 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 4 635 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA

Technologická agentura České republiky

Projekt FW10010328 je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND

 

↑ seznam projektů

Dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha, pracoviště LC Čížkovice

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_366/0025674
Program/Výzva: SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VIII. VÝZVA - NEVEŘEJNÁ PODPORA - AKTIVITA C)
Anotace: Projekt je zaměřen na dovybavení nově vzniklého detašovaného pracoviště Technoparku v areálu cementárny Čížkovice, které vzniklo rozhodnutím AS VŠCHT Praha 15.12.2020. Pracoviště se nachází v areálu Lafarge Cement, a.s., Čížkovice v budově staré vápenky" bez e. č. a č. p., která je součástí pozemku parc. č. 503 v k. ú. Sulejovice a přestavkem (ve smyslu ust. §3059 občanského zákoníku) na pozemku parc. č. 376 v k. ú. Čížkovice, na základě nájemní smlouvy.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 6. 12. 2021 - 21. 2. 2023
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 6 875 000 Kč
Dotace: 5 156 250 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 875 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 156 250 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0025674 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum a vývoj zařízení na přepracování másla REWORKER

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020180
Program/Výzva: APLIKACE VII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj zařízení na přepracování másla. Zařízení bude schopné provádět rychlou úpravu zmrazeného másla z 25 kg bloků pro další použití. Výstupem projektu bude prototyp technologického zařízení na přepracování másla, které disponuje funkcionalitami s principy Průmyslu 4.0. a které bude schopné využít pro přepracování másla ze státních hmotných rezerv nebo v podmínkách, kde je nezbytné máslo skladovat ve vysoce zmraženém stavu.
Partneři:
 • B e H o spol. s r. o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022
Stav: Projekt ukončen žadatelem
Akronym: REWORKER
Celkové náklady: 20 704 210 Kč
Dotace: 12 306 582 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 2 191 348 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 643 511 Kč
Řešitel za VŠCHT: Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020180 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Vývoj způsobu výroby primární formy pro výrobu forem pro tlakové lití keramiky

Poskytovatel: TAČR
Poskytovatel, plný název: Technologická agentura České republiky
Program, plný název: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Program: EPSILON
Registrační číslo projektu: TH04020462
Program/Výzva: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 - 2026)
Anotace: Předmětem realizace projektu je VaV způsobu výroby primární formy /zařízení/, do které se budou odlévat formy používané pro tlakové lití keramiky. V rámci projektu chceme vyvinout dva na sobě nezávislé způsoby – A) vyvinout hmotu, ze které se bude forma vyrábět frézováním, B) vyvinout postup uplatnění 3D tisku při výrobě primárních forem. V rámci projektu vzniknou tři výstupy – užitný vzor nové hmoty a dvě ověřené technologie )technologie výroby forem, technologie využití 3D tisku). Výstupů bude dosaženo nejdéle do konce realizace projektu. Detailní POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU, včetně výzkumných cílů a účelu projektu je samostatnou přílohou žádosti.
Partneři:
 • Dřevojas, výrobní družstvo
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 22 519 000 Kč
Dotace: 13 511 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 823 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 823 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Pokorný Jiří, Dr. Ing.

Technologická agentura České republiky

Projekt TH04020462 byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu EPSILON

 

↑ seznam projektů

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 19-22978S
Program/Výzva: GA19
Anotace: Hlavním cílem projektu je poskytnout základní pochopení vztahu mezi strukturními / texturními / acido-bazickými vlastnostmi a katalytickými vlastnostmi (aktivita / stabilita) rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů LDH (v objemové a nanesené formě). Naším cílem je objasnit, která bazická centra mají vynikající aktivitu/stabilitu v aldolové kondenzaci furfuralu a jak maximalizovat jejich počet. Abychom dosáhli tohoto ambiciózního cíle, stanovili jsme následující specifické cíle: (i) popsat změny strukturních / acido-bazických vlastností během transformace směsného oxidu na rekonstruovaný LDH, a to pomocí vhodných in-situ technik; (ii) stanovit vliv nosiče na strukturní / acido-bazické vlastnosti rekonstruovaných LDH nanesených na nosiči, (iii) objasnění vztahu mezi strukturními / acido-bazickými vlastnostmi (nanesených) rekonstruovaných LDH a jejich katalytickým chování (zejména aktivitou a dlouhodobou stabilitou).
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Univerzita Pardubice
Období realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 8 895 000 Kč
Dotace: 8 514 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 197 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 4 816 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-13-9906

Grantová agentura České republiky

Projekt 19-22978S byl řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Nosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědi

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: GA20-28093S
Program/Výzva: GA20
Anotace: Hlavním cílem projektu je přispět k fundamentálnímu porozumění vztahu mezi aktivitou Cu hydrogenolýzních katalyzátorů a jejich strukturou. Projekt se proto zaměří na řízenou syntézu nosičových Cu katalyzátorů na řadě jasně definovaných nosičů, aby byly připraveny hydrogenolýzní katalyzátory s různými strukturními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Především budou syntetizovány katalyzátory s různými velikostmi klastrů Cu, které budou mít vylepšenou dlouhodobou stabilitu (tedy odolnost vůči sintraci). Aktivita, selektivita i dlouhodobá stabilita katalytické aktivity syntetizovaných katalyzátorů bude studována v hydrogenolýze esterů a výsledky budou následně korelovány se strukturními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi katalyzátorů aby byly získány informace o vztahu mezi strukturou a aktivitou využitelné pro racionální design hydrogenolýzních katalyzátorů.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2022
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 6 900 000 Kč
Dotace: 6 435 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 900 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 435 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-13-0936

Grantová agentura České republiky

Projekt GA20-28093S byl řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Současná deoxygenace kyselin a fenolů v pyrolýzních olejích z aktivovaných kalů

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GC - Mezinárodní projekty (2007 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: GC20-28086J
Program/Výzva: GC20
Anotace: Projekt je zaměřen na objasnění vzájemných inhibičních efektů v průběhu společné deoxygenace směsí skládajících se z různých typů kyslíkatých látek (mastných kyselin a fenolů). Projekt se zabývá návrhem a studiem vhodných bifunkčních katalyzátorů s cílem popsat vztahy mezi podmínkami syntézy katalyzátorů a jejich výslednými vlastnostmi. Účinnost katalyzátorů bude studována v deoxygenaci směsí mastných kyselin a fenolů se záměrem pochopit vzájemné působení různých kyslíkatých látek během deoxygenace. Tyto informace pomohou zlepšit návrh katalyzátorů. Vedle toho budou rovněž studovány i inhibiční účinky dusíkatých sloučenin. Tyto poznatky mohou přispět k pokroku v deoxygenaci komplexních surovin jakou jsou pyrolýzní oleje z aktivovaných vodárenských kalů.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2022
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 7 023 000 Kč
Dotace: 6 867 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 7 023 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 867 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-13-0940

Grantová agentura České republiky

Projekt GC20-28086J byl řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Studium a optimalizace promotovaných CuZnAl hydrogenačních katalyzátorů

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 17-05704S
Program/Výzva: GA17
Anotace: Projekt se zabývá studiem promotovaných hydrogenačních CuZnAl katalyzátorů. Hydrogenační katalyzátory na bázi CuZn jsou nadějnými katalyzátory pro hydrogenaci chemických specialit, např. esterů. CuZnAl katalyzátory budou řízeně syntetizovány s využitím metod ko-precipitace, depozice a impregnace. Katalyzátory budou detailně popsány fyzikálně-chemickými charakterizačními technikami, což umožní racionalizovat vztah mezi parametry syntézy a výslednou strukturou a vlastnostmi katalyzátorů. Hydrogenační aktivita připravených CuZnAl katalyzátorů bude studována ve dvou modelových hydrogenacích esterů (dimetyl adipátu a metyl hexanoáta) na odpovídající alkoholy. To umožní popsat vztah mezi strukturou a vlastnostmi katalyzátorů a jejich katalytickou aktivitou a selektivitou. Dále bude studována také stabilita připravených katalyzátorů.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 6 650 000 Kč
Dotace: 6 401 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 650 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 401 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-13-7846

Grantová agentura České republiky

Projekt 17-05704S byl řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysokopevnostních ocelí

Poskytovatel: GAČR
Poskytovatel, plný název: Grantová agentura České republiky
Program, plný název: GA - Standardní projekty (1993 - 2050)
Program: GAČR
Registrační číslo projektu: 17-22586S
Program/Výzva: GA17
Anotace: Vysokopevnostní oceli (VPO) představují skupinu pokročilých materiálů s pevností v tahu vyšší než 600 MPa. Oblast jejich využití rychle roste hlavně díky zájmu automobilového průmyslu vzhledem k potenciálu VPO významně přispět ke snížení hmotnosti a spotřeby nových vozů. Rozhodujícím omezením pro další aplikaci VPO představují problémy spojené se vstupem atomárního vodíku do jejich struktury vedoucí k vodíkovému zkřehnutí (vodíkem způsobenému koroznímu praskání) a ostatním formám poškození. Vodíkové zkřehnutí závisí na třech faktorech: (1) tvorbě atomárního vodíku a jeho vstupu do krystalové mřížky, (2) transportních procesech vodíku a (3) mechanismu vodíkového zkřehnutí. Tento projekt bude studovat vliv komplexní mikrostruktury VPO a kovových povlaků na tyto faktory s využitím řady inovativních experimentálních postupů jako SKPFM s cílem získání hlubšího vhledu do mechanismu tvorby atomárního vodíku během korozních dějů, vstupu vodíku do struktury kovu, permeability a zachycování vodíku, mechanismu vodíkového zkřehnutí a rekombinace a uvolňování vodíku.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 6 900 000 Kč
Dotace: 6 783 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 6 900 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 783 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-13-7847

Grantová agentura České republiky

Projekt 17-22586S byl řešen za finanční podpory Grantové agentury ČR

 

↑ seznam projektů

Reliable Bio-based Refinery Intermediates

Poskytovatel: EK
Poskytovatel, plný název: Evropská komise
Program: HORIZONT 2020
Registrační číslo projektu: 727463
Program/Výzva: H2020
Anotace: Projekt BioMates usiluje o spojení inovativních technologií na zpracování biomasy 2. generace s cílem dosažení hospodárné výroby meziproduktů, které mohou být využity jako dostupné obnovitelné suroviny ve stávajících ropných rafinériích současně s konvenčními nástřiky. Výsledný koncept BioMates umožní 1) prostřednictvím snížení nároků na fosilní energii snížení výrobních nákladů, 2) využitím dostupné rafinérské kapacity minimalizaci investičních nákladů a 3) zvýšení obsahu biosložek v motorových palivech.
Partneři:
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS( CERTH
 • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FÖRSCHUNG
 • VYSOKA SKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKA V PRAZE,
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE,
 • INSTITUTE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH,
 • HYET HYDROGEN B.V,
 • RANIDO,
 • BP Europa SERISE ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB
Období realizace: 10/2016 - 3/2022
Stav: Projekt ukončen
Akronym: BIOMATES
Celkové náklady: 5 923 316 EUR
Dotace: 5 923 316 EUR
Celkové náklady-VŠCHT: 656 672 EUR
Dotace-VŠCHT: 656 672 EUR
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-42-6792

EU

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727463.

 

↑ seznam projektů

Společný výzkum a vývoj inovativního katalytického zpracování a technologie pro účinnou přeměnu rostlinných olejů na čistá paliva

Poskytovatel: MŠMT
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program, plný název: LT - INTER-EXCELLENCE (2016 - 2024)
Program: MŠMT
Registrační číslo projektu: LTACH19017
Program/Výzva: LTACH19
Anotace: Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s výrobcem katalyzátorů (Ranido) a čínskými partnery s komplementárním know-how vyvinout katalytický systém, který umožní konverzi triglyceridů na pokročilá biopaliva za příznivějších reakčních podmínek, než které jsou aplikovány v současných technologiích. Součástí tohoto cíle je vyvinout katalytický systém tak, aby byl flexibilní, pokud jde o konečné produkty, tj. aby kromě pokročilých biopaliv umožňoval i produkci mastných alkoholů. Dosažení tohoto cíle je podmíněno dosažením dílčích cílů projektu, jimiž jsou vývoj účinného hydrogenolýzního katalyzátorů, který zajistí selektivní přeměnu triglyceridů (rostlinných olejů) na směs mastných alkoholů, a vývoj izomeračního katalyzátoru, díky kterému budou směsi mastných alkoholů transformovány na směsi izoalkanů. První dílčí cíl bude hlavní náplní výzkumného týmu v ČR, zatímco zajištění druhého dílčího cíle bude v gesci výzkumného týmu v ČR. Integrací obou dílčích cílů pak bude možné dosáhnout hlavního cíle projektu, tedy vývoje flexibilního katalytického systému pro přeměnu triglyceridů.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ranido, s.r.o.
Období realizace: 1. 6. 2019 - 31. 12. 2021
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 5 931 000 Kč
Dotace: 5 553 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 175 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 175 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA
Zakázka: 570-21-9203

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt LTACH19017 byl financován se státní podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu INTER-EXCELLENCE

 

↑ seznam projektů

Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758
Program/Výzva: APLIKACE VI. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Předmětem předkládaného projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj jednotky recyklace, která zásadním způsobem mění postup při epuraci surové cukerní šťávy pomocí vápna při výrobě cukru z cukrové řepy. Uvedená technologie je ve světě unikátní, neboť umožňuje recyklaci a reaktivaci použitých sloučenin vápníku jejich efektivní využití v epuračním procesu. Partneři projektu jsou Přirodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Partneři:
 • FUTURECYCLING Technology a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
Období realizace: 1. 2. 2019 - 31. 3. 2022
Stav: Projekt ukončen
Akronym: FUTURECYKLING
Celkové náklady: 36 084 706 Kč
Dotace: 24 108 192 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 3 617 442 Kč
Dotace-VŠCHT: 2 712 082 Kč
Řešitel za VŠCHT: Šárka Evžen, doc. Ing., CSc., Pour Vladimír, Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum a vývoj nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020042
Program/Výzva: APLIKACE VII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových desek a 3D výlisků, které budou obsahovat vermikulit a budou svými technickými vlastnostmi přesahovat dosavadní nabízené produkty. To zajistí, že bude firma schopna obstát i proti hlavním konkurentům ve světě. Podobné řešení v této podobě zatím neexistuje a díky vysokým cenám zahraniční konkurence bude mít žadatel velkou šanci s novým řešením uspět. Výstupem projektu bude 5 prototypů (4 typy nových desek + 3D výlisky).
Partneři:
 • Grena, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 2. 2020 - 31. 12. 2022
Stav: Projekt ukončen
Akronym: Grena
Celkové náklady: 24 927 502 Kč
Dotace: 1 676 831 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 386 438 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 728 472 Kč
Řešitel za VŠCHT: Urbánek Jan, Ing. Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020042 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Aplikace recyklovaného zinku v antikorozních nátěrových systémech

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020078
Program/Výzva: APLIKACE VII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Projekt Aplikace recyklovaného zinku v antikorozních nátěrových systémech (dále jen Zinccoatings) je zaměřen na výzkum a vývoj inovativních nátěrových hmot za využití výhradně recyklovaných zinkových prášků, v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
Partneři:
 • COREZINC s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 4. 2020 - 31. 12. 2022
Stav: Projekt ukončen
Akronym: ZINCCOATINGS
Celkové náklady: 18 885 592 Kč
Dotace: 13 219 914 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 320 453 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 672 385 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020078 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Komplexní vývoj biologického činitele pro pivovarství

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024380
Program/Výzva: APLIKACE VIII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Projekt si klade za cíl připravit pomocí selekce nebo cílených technik nové kmeny kvasinek využitelné v pivovarství. Tyto kmeny budou mít lepší vlastnosti pro praktické průmyslové využití.
Partneři:
 • EPS biotechnology, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 3. 2021 - 31. 5. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: MikroPivo
Celkové náklady: 8 796 178 Kč
Dotace: 6 151 167 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 2 000 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 700 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Dostálek Pavel, prof. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024380 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

3D SANDPRINT - Nové anorganické pojivo pro aditivní technologie výroby slévárenských jader

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023613
Program/Výzva: APLIKACE VIII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj anorganického pojiva, které umožní vyrábět jádra technologií 3D tisku v oblasti slévárenství. Cílovým parametrem z hlediska pevnosti jádra vyrobeného 3D tiskem je pevnost v ohybu, která musí být minimálně 3,5 MPa, zkoumány tak budou nejen vlastnosti materiálu, ale také jeho struktura. Výzkum bude směřovat také do oblasti zajištění dlouhodobé skladovatelnosti jader s anorganickým pojivem. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací s malým podnikem a VO.
Partneři:
 • SAND TEAM, spol. s r.o.
 • F O C A M spol. s r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 17. 9. 2020 - 30. 5. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: 3D SANDPRINT
Celkové náklady: 20 139 574 Kč
Dotace: 14 097 702 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 336 174 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 685 784 Kč
Řešitel za VŠCHT: Antoš Petr, Dr. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023613 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Plněné porézní anorganické povlaky pro speciální účely

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024502
Program/Výzva: APLIKACE VIII. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Mezi důležité parametry výrobků patří jejich životnost. Tu lze, navíc v kombinaci se zlepšením užitných vlastností, vylepšit pomocí vhodných povrchových úprav. Jednou z perspektivních oblastí takovýchto úprav jsou kompozitní povlaky na anorganické bázi. V rámci projektu budou vyrobeny a testovány kompozitní vrstevné porézní povlaky, jež slibují kombinaci dobré tepelné a korozní odolnosti se zlepšenými kluznými vlastnostmi. Předpokládaným výstupem je ověřená technologie jejich výroby.
Partneři:
 • NACE Global s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • SVÚM a.s.
Období realizace: 1. 1. 2021 - 31. 3. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: NACE Global
Celkové náklady: 4 762 044 Kč
Dotace: 3 158 663 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 1 260 116 Kč
Dotace-VŠCHT: 787 573 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024502 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha V

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023447
Program/Výzva: SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - NEVEŘEJNÁ PODPORA - AKTIVITA C)
Anotace: Po třech úspěšných projektech dovybavení Technoparku je připraven závěrečný projekt dovybavení
zaměřený především na moderní unikátní přístrojovou techniku pro studium materiálů. Předkládaný projekt
řeší doplnění 12 přístrojů a zařízení s ohledem na zkušenosti z provozu a rozvojové potřeby TPK.
Místo realizace Technopark VŠCHT Kralupy nad Vltavou.
Zaměření projektu: dovybavení přístrojovou technikou pro materiálový výzkum. Přístroje budou
umístěny v místnostech s celkovou plochou 493,3 m2.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 12. 2020 - 31. 3. 2022
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 17 730 000 Kč
Dotace: 13 297 500 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 17 730 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 13 297 500 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023447 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum a vývoj nové řady zelené kosmetiky

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026822
Program/Výzva: APLIKACE - VÝZVA IX.
Anotace: Hlavním cílem projektu je vývoj zelené řady kosmetických přípravků Mira green, jež bude obsahovat oplachové a neoplachové kosmetické formulace. V přípravcích řady Mira green bude použit premix aktivních látek s hydratačním a antioxidačním účinkem.
Partneři:
 • EKOCHEM cosmetics, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 2. 2022 - 30. 4. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: EKOCHEM
Celkové náklady: 3 922 776 Kč
Dotace: 2 541 735 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 400 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 340 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Hrádková Iveta, doc. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026822 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

HERMIA - Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia illucens

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027351
Program/Výzva: APLIKACE - VÝZVA IX.
Anotace: Projekt HERMIA - Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia illucens je zaměřen na výzkum a vývoj nové inovativní metody na využití gastroodpadů a dalších biologicky rozložitelných odpadů v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
Partneři:
 • WASTen, z.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 3. 2022 - 31. 5. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: HERMIA
Celkové náklady: 9 523 166 Kč
Dotace: 6 666 216 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 3 044 877 Kč
Dotace-VŠCHT: 2 588 145 Kč
Řešitel za VŠCHT: Vurm Radek, Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027351 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Podhledové moduly pro čištění vzduchu s fotokatalytickou a antimikrobiální funkcí

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026732
Program/Výzva: APLIKACE - VÝZVA IX.
Anotace: Cílem projektu je vývoj podhledového modulového systému pro čištění vzduchu v místnostech. Základem modulu je pěnová keramika opatřená funkčním povlakem s fotokatalytickou funkcí, který při UV osvětlení dokáže odbourávat škodlivé polutanty a mikrobiální agens.
Partneři:
 • LANIK s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2022 - 31. 5. 2023
Stav: Projekt ukončen
Akronym: MODULLA
Celkové náklady: 4 021 502 Kč
Dotace: 2 815 051 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 1 712 722 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 455 814 Kč
Řešitel za VŠCHT: Baudys Michal, Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026732 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Využití termoplastů pro prodloužení životnosti kovových kontejnerů pro průmysl

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027397
Program/Výzva: APLIKACE - VÝZVA IX.
Anotace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj nalezení způsobu kombinace dvou stávajících materiálů - kov a plast - pro vznik inovovaných kontejnerů - výrobků z oblasti přepravy a skladování sypkých nebo tekutých chemicky agresivních látek. Hlavním cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj inovativních postupů a řešení v oblasti spojení dvou materiálů a predikce jejich chování v provozu.
Partneři:
 • UNO PRAHA, spol. s r. o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 9. 2021 - 30. 4. 2022
Stav: Projekt ukončen
Akronym: KONTEJNERY
Celkové náklady: 20 777 222 Kč
Dotace: 14 544 055 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 314 223 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 667 090 Kč
Řešitel za VŠCHT: Šefl Václav, Ing. Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027397 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Využití tepelně odolných materiálů pro pokročilé aplikace v dopravních prostředcích

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004629
Program/Výzva: APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Anotace: Cílem projektu je získání 2 užitných vzorů v oblasti tepelné ochrany konstrukčních prvků dopravních zařízení, budou vyrobeny a testovány 3 různé prototypy ochranných prvků. Projekt je zaměřen na výzkum a využití kompozitních materiálů s vysokou tepelnou odolností v dopravním průmyslu, především v konstrukcích dopravních letadel všech kategorií. Na základě získaných zkušeností v těchto náročných aplikacích bude posouzena vhodnost použití těchto materiálů v dalších typech dopravních prostředků.
Partneři:
 • České lupkové závody, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • DISTAR CZ a.s.
 • Vision Consulting Automotive s.r.o.
Období realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018
Stav: Projekt ukončen
Akronym: GEOFLY
Celkové náklady: 10 493 319 Kč
Dotace: 5 440 748 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 46 958 302 Kč
Dotace-VŠCHT: 29 984 617 Kč
Řešitel za VŠCHT: Antoš Petr, Dr. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004629 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Aplikace nanovláken v potravinářských obalech

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009936
Program/Výzva: APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum aplikovatelnosti nanovlákenných struktur v obalových materiálech potravin. Prioritním záměrem je vývoj modifikovaných obalových materiálů masných tepelně opracovaných výrobků (uzenin). Modifikace obalových materiálů nanovlákenou strukturou obsahující antimikrobiální látky umožní zvýšit teplotu skladování nebo prodloužit dobu použitelnosti výrobků.
V rámci projektu budou také testovány materiály pro aplikace do obalů na pečivo, případně ovoce a zeleninu.
Partneři:
 • Nano Medical s.r.o.
 • Podkrkonošská uzenina s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 9. 2017 - 8. 4. 2020
Stav: Projekt ukončen
Akronym: Nano Medical_Obaly
Celkové náklady: 13 660 000 Kč
Dotace: 7 888 650 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 2 300 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 725 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009936 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010119
Program/Výzva: APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém. Projekt bude zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj inovativní technologie prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získané výsledky povedou k zavádění nové technologie slévárenských forem, které mají potenciál uplatnění na světových trzích. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.
Partneři:
 • SAND TEAM, spol. s r.o.
 • F O C A M spol. s r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 18. 4. 2017 - 28. 2. 2020
Stav: Projekt ukončen
Akronym: SAND TEAM
Celkové náklady: 16 936 660 Kč
Dotace: 10 980 037 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 1 828 264 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 371 198 Kč
Řešitel za VŠCHT: Antoš Petr, Dr. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010119 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum a vývoj nové generace zmáselňovačů s vyšším výkonem a účinným chladicím systémem pro využití v teplých klimatických oblastech.

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004604
Program/Výzva: APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nové generace zmáselňovačů s vysokým výkonem. Zmáselňovače budou mít účinný chladicí systém a výrazně zlepšenou technologii výroby másla tak, aby splňovaly požadavky na výrobu másla v teplých klimatických oblastech Středního východu a Jižní Asie. Výsledkem projektu bude prototyp a užitný vzor.
Partneři:
 • B e H o spol. s r. o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2017 - 29. 9. 2019
Stav: Projekt ukončen
Akronym: ZMÁSELŇOVAČ
Celkové náklady: 29 900 000 Kč
Dotace: 16 909 250 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 3 520 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 2 288 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004604 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012489
Program/Výzva: APLIKACE IV. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Cílem projektu je za pomocí moderních materiálů, jejichž povrchové vlastnosti lze nechemicky měnit, vyvinout nové materiály a metody pro kultivaci buněk. Tato metoda bude mít oproti současným postupům celou řadu výhod a najde tak uplatnění v mnoha aplikacích především ve farmacii, lékařství a výzkumu.
Partneři:
 • PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2019 - 28. 2. 2021
Stav: Projekt ukončen
Akronym: NewSurf
Celkové náklady: 16 155 334 Kč
Dotace: 11 085 790 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 7 916 736 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 937 552 Kč
Řešitel za VŠCHT: Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012489 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Vývoj plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009890
Program/Výzva: APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj technicky a kvalitativně nového plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek, s využitím moderních, komerčně a finančně dostupných materiálů. Výsledkem projektu jsou 2 prototypy monobloků/strojů pro plnění látek na bázi chlornanů, kyselin a zásaditých látek.
Partneři:
 • Fillmatech spol. s r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 3. 4. 2017 - 30. 3. 2020
Stav: Projekt ukončen
Akronym: Monoblok
Celkové náklady: 21 200 339 Kč
Dotace: 11 950 631 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 626 815 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 468 611 Kč
Řešitel za VŠCHT: Marelová Jana, Ing. Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009890 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Fotokatalyticky aktivní tapety

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004801
Program/Výzva: APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Anotace: V rámci realizace průmysl.výzkumu a exp.vývoje chce Vavex 1990 s.r.o., ve spolupráci s VŠCHT, vytvořit fotokatalyticky aktivní tapety, které budou schopné čistit vzduch v interiéru, případně budou mít i antibakteriální účinky. Vývoj a výzkum fotokatalyticky aktivních tapet bude probíhat v laboratorním prostředí testováním nových technologií a materiálů, následováno navržením aplikace pro průmyslové využití. K odzkoušení objevené aplikace bude muset být upravena stávající razicí a stáčecí linka.
Partneři:
 • Vavex 1990 s.r.o
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 3. 2017 - 29. 9. 2020
Stav: Projekt ukončen
Akronym: TAPETY
Celkové náklady: 4 345 250 Kč
Dotace: 2 275 975 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 2 151 500 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 398 475 Kč
Řešitel za VŠCHT: Krýsa Josef, prof. Dr. Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004801 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Nové formulace odstraňovače starých nátěrů

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023341
Program/Výzva: Inovační vouchery - VI. Výzva
Anotace: Vývoj nové formulace odstraňovače starých nátěrů (OSN) pro hobby market se sníženým obsahem těkavých organických látek (VOC).
Experimentálně bude zkoumána možnost použití alternativních látek s menším negativním vlivem na životní prostředí a zdraví při současném zachování nebo zvýšení čistící schopnosti.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 5. 10. 2020 - 31. 5. 2021
Stav: Projekt ukončen

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023341 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Vývoj katalyzátoru pro rozklad peroxidu vodíku v plynné fázi

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011542
Program/Výzva: III. Výzva Partnerství znalostního transferu
Anotace: Předmětem projektu je využití odborných znalostí absolventa magisterského studia při vývoji katalyzátoru pro rozklad plynné fáze H2O2. V rámci projektu bude vyvinut katalyzátor, který bude sloužit k rozkladu plynné fáze H2O2 používaného ke sterilizace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Výsledkem projektu bude výrobní postup, podle něhož bude možné katalyzátor po ukončení projektu vyrábět.
Partneři:
 • Ranido, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 2. 7. 2018 - 31. 12. 2020
Stav: Projekt ukončen
Akronym: PZT_II
Celkové náklady: 5 480 590 Kč
Dotace: 4 258 513 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 1 895 590 Kč
Dotace-VŠCHT: 1 326 913 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011542 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010218
Program/Výzva: APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj zmáselňovačů nejvyšší výkonové řady. Zmáselňovače budou dosahovat výkonu až 6000 kg/hod a budou mít účinný chladicí systém a výrazně zlepšenou technologii výroby másla tak, aby splňovaly požadavky na výrobu másla pro trhy v oblastech Středního východu a Jižní Asie. Výsledkem projektu bude funkční vzorek a užitný vzor. Předmět realizace projektu představuje obchodní tajemství společnosti B e H o spol. s r.o.
Partneři:
 • B e H o spol. s r. o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 10. 2017 - 31. 8. 2020
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 26 320 000 Kč
Dotace: 15 139 264 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 3 140 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 2 355 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010218 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007164
Program/Výzva: Služby infrastruktury I. výzva - Neveřejná podpora - aktivita c)
Anotace: Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha. Rozvoj aktivit TPK je výsledkem rozvoje TPK, který zahájil svoji činnost v červnu roku 2015. Výsledkem ofenzivní marketingové kampaně a profesní zdatnosti má TPK velmi dobrou pozici mezi podnikatelskými subjekty. Rychle se projevilo, že potenciál TPK není jen v pronájmech laboratoří, ale ve speciálních službách - měření, testování a spolupráce s podnikateli při řešení konkrétních problémů. Projekt řeší pouze nezbytné přístrojové dovybavení.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 4. 5. 2017 - 27. 4. 2018
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 22 762 000 Kč
Dotace: 18 877 500 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 22 762 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 18 877 500 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007164 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha III

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_112/0012674
Program/Výzva: SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita c)
Anotace: Technopark zahájil svoji činnost v červnu roku 2015.Projevilo se, že potenciál TPK není jen v pronájmech laboratoří, ale ve speciálních službách. Předkládaný projekt řeší doplnění přístrojů a zařízení s ohledem na zkušenosti z provozu TPK. Místo realizace Kralupy nad Vltavou. Zaměření projektu: dovybavení přístrojovou technikou pro materiálový výzkum. Přístroje budou umístěny v místnostech s celkovou plochou 408,2 m2.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 8. 11. 2018 - 29. 4. 2019
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 9 280 000 Kč
Dotace: 6 960 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 9 280 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 6 960 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_112/0012674 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha IV

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program: OP PIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_283/0018667
Program/Výzva: SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VI. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita c)
Anotace: Po dvou úspěšných projektech dovybavení Technoparku je připraven závěrečný projekt dovybavení zaměřený především na unikátní techniku pro studium vnitřní struktury materiálů. Předkládaný projekt řeší doplnění tří přístrojů a zařízení s ohledem na zkušenosti z provozu TPK.
Místo realizace Technopark VŠCHT Kralupy nad Vltavou.
Zaměření projektu: dovybavení přístrojovou technikou pro materiálový výzkum. Přístroje budou umístěny v místnostech s celkovou plochou 232,5 m2.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 17. 6. 2020 - 27. 5. 2021
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 22 160 000 Kč
Dotace: 16 620 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 22 160 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 16 620 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

PROJEKT CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_283/0018667 BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO ČR

 

↑ seznam projektů

Vytvoření systému pro efektivní komunikaci s aplikační sférou

Poskytovatel: MŠMT
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program, plný název: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Program: OP VVV
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000657
Program/Výzva: Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP
Anotace: Cílem projektu je vybudování efektivní a udržitelné interní a externí infrastruktury pro efektivní komunikaci s aplikační sférou a transfer know-how. Součástí interní infrastruktury bude vytvoření a zavedení efektivního motivačního systému.
Budovaná infrastruktura bude poskytovat podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přípravy a administrace projektů grantových i komerčních. Systém bude zaměřen na efektivní správu duševního vlastnictví a hledání příležitostí pro jeho aplikaci v praxi.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 12. 2016 - 30. 11. 2019
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 17 500 000 Kč
Dotace: 17 500 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 17 500 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 17 500 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Petrák Milan, Ing.

OPVVV

 

↑ seznam projektů

Vývoj zařízení pro měření korozivity atmosféry

Poskytovatel: TAČR
Poskytovatel, plný název: Technologická agentura České republiky
Program, plný název: Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Program: TREND
Registrační číslo projektu: FW01010482
Program/Výzva: TREND 1
Anotace: Cílem projektu je vyvinout miniaturní automatizované zařízení pro měření aktuální korozivity atmosféry pro použití v automobilovém průmyslu, v průmyslu výroby papíru a celulózy a ve stavebnictví, pro sledování podmínek během transportu, pro kontrolu kvality ovzduší ve vnitřních prostorách kulturních památek, pro výzkumné účely a další aplikace. Zařízení bude pracovat na principu měření malých změn elektrického odporu v tenké vrstvě kovu. Aktuální korozní rychlost vhodně zvoleného kovu nebo kovů stanovená ze změn odporu poskytne informaci o korozivitě prostředí. Data budou bezdrátově přenášena na server, který je v reálném čase zpracuje a uživatele informuje vybranými kanály o aktuální situaci. Uživatel tak může okamžitě reagovat při zvýšení korozivity nad zvolenou kritickou mez.
Partneři:
 • GEMA, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 29 783 000 Kč
Dotace: 20 801 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 13 273 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 11 946 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
Zakázka: 570-23-0192

Technologická agentura České republiky

Projekt FW01010482 byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu TREND

 

↑ seznam projektů

VaV využití recyklovaných materiálů při výrobě porézních polymerních forem

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO
Program: TRIO
Registrační číslo projektu: FV40392
Program/Výzva: FV - TRIO (2016 - 2022)
Anotace: V rámci projektu chceme vyvinout recepturu porézní polymerní hmoty použitelné při výrobě forem pro tlakové lití sanitární keramiky, která bude vyrobena s použitím recyklovaných odpadů z výroby forem případně s použitím materiálů získaných z vyřazených forem s ukončenou životností z výroby sanitární keramiky. Specifickým cílem projektu je: 1. vyvinout recepturu nové hmoty pro výrobu forem využívající recyklát z minulé produkce forem, která bude chráněna užitným vzorem 2. vyrobit funkční vzorky reálných forem vyrobených z hmoty s recyklátem a otestovat je 3. ověřit technologii výroby porézních forem pro tlakové lití sanitární keramiky s recyklátem Chceme vyvinout receptury a aplikovat postupy výroby, aby bylo možno zapracovat do nové formy alespoň 10 % recyklátu bez ovlivnění vlastností hmoty a možnosti řízení její struktury, hlavně velikosti pórů.
Partneři:
 • Dřevojas, výrobní družstvo
 • VÚTS, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 4. 2019 - 31. 12. 2021
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 23 281 000 Kč
Dotace: 15 486 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 5 974 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 5 974 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Pokorný Jiří, Dr. Ing.

MPO ČR

Projekt FV40392 byl financován se státní podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TRIO

 

↑ seznam projektů

Vývoj speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje “TRIO“
Program: TRIO
Registrační číslo projektu: FV20501
Program/Výzva: FV - TRIO (2016 - 2022)
Anotace: Cílem projektu je získat nové poznatky potřebné k vývoji nové hmoty, ze které se budou moci vyrábět formy na tlakové lití keramiky v různých porozitách, vhodné pro použití s keramickou hmotou s vysokým podílem jemných částic. Specifickým cílem projektu je vývoj speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi určené na výrobu forem pro tlakové lití keramiky. Chceme vyrobit několik funkčních vzorků forem v různých porozitách. Cílem je na formách dosáhnout minimálně 15 tisíc cyklů (při použití keramické hmoty s vysokým obsahem jemných částic) a dosáhnout ceny formy minimálně o 30% nižší, než má stávající řešení (především Gil-Resin S). Hlavními výstupy projektu budou: Užitný vzor na složení polymerní hmoty Funkční vzorky forem vyrobených ze speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi Ověřená technologie výroby forem ze speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi Potenciál uplatnění výsledků projektu je značný. Hlavní výhodou nového řešení je z hlediska uplatnění možnost rozšíření technologie tlakového lití i do východních zemí (především Asie), kde byla doposud nedostupná. Zásadní je i zlepšení technicko-užitných vlastností forem při současném snížení ceny oproti současným světovým řešením. Uplatnění výsledků projektu v praxi je navíc zaručena již domluveným odbytem a přesně zapadá do strategické orientace podniku.
Partneři:
 • Dřevojas, výrobní družstvo
 • VÚTS, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2018
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 14 749 000 Kč
Dotace: 11 691 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 4 318 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 4 318 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Pokorný Jiří, Dr. Ing.

MPO ČR

Projekt FV20501 byl financován se státní podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TRIO

 

↑ seznam projektů

Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů

Poskytovatel: MPO
Poskytovatel, plný název: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program, plný název: TRIO
Program: TRIO
Registrační číslo projektu: FV40158
Program/Výzva: FV - TRIO (2016 - 2022)
Anotace: Cílem projektu Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů je vytvořit nový katalyzátor, který již neobsahuje chrom. Tento nový katalyzátor nabídne stejnou stabilitu, aktivitu i životnost jako v současnosti používaný katalyzátor na bázi mědi a chromu.
Partneři:
 • Ranido, s.r.o.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1. 7. 2019 - 31. 6. 2022
Stav: Projekt ukončen
Celkové náklady: 12 509 000 Kč
Dotace: 8 427 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 3 735 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 3 200 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Kubička David, prof. Ing., Ph.D., MBA

MPO ČR

Projekt FV40158 byl financován se státní podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TRIO

 

↑ seznam projektů

Vývoj senzorů pro monitoring koroze pod izolací

Poskytovatel: S-IC
Poskytovatel, plný název: Středočeské inovační centrum, spolek
Program, plný název: Transferové vouchery
Program: Transferové vouchery
Registrační číslo projektu: SML_021-2024-SIC
Anotace: Cílem projektu je vývoj čidel pro kvantifikaci korozivity prostředí pod izolací potrubí a snížit tak nebezpečí rozvoje korozního napadení potrubí, které může vést k průmyslovým haváriím s významnými finančními, zdravotními a ekologickými škodami. Použití senzorů korozivity umožní provádění konstantního monitoringu a zavedení systému varování pro provozovatele. Ten bude včas upozorněn, že došlo ke zvýšení korozivity a hrozí nebezpečí prokorodování potrubí a úniku provozní kapaliny.
Partneři:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období realizace: 1.5.2024-30.9.2024
Stav: Realizace
Celkové náklady: 625 000 Kč
Dotace: 500 000 Kč
Celkové náklady-VŠCHT: 625 000 Kč
Dotace-VŠCHT: 500 000 Kč
Řešitel za VŠCHT: Prošek Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Středočeské inovační centrum

Aktualizováno: 4.6.2024 15:58, Autor: Jan Prošek

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^