Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Lidé → Naši pracovníci → Novák
iduzel: 28032
idvazba: 36185
šablona: stranka
čas: 22.4.2024 11:48:28
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 28032
idvazba: 36185
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/pracovnici/novak-cz'
iduzel: 28032
path: 8549/7608/7609/7612/8226/13736/28032
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

František Novák, RNDr., CSc.

 

 

email:  Frantisek1.Novak@vscht.cz

telefon: +420 22044 6119, 6113

RNDr. František Novák, CSc.

 

Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.

VZDĚLÁNÍ


1992      CSc.            Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1986     RNDr.          Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1983      Mgr.            Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PRAXE


2015

-

doposud

vědecký pracovník

Technopark Kralupy VŠCHT Praha

samostatná vědecko-výzkumná činnost

1987

 -  2014

vědecký pracovník

Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

1984

-

1987

stážista

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Speciální techniky NMR spektroskopie

obor: Anorganická technologie

 

ZKUŠENOSTI


Členství v odborných organizacích

Česká společnost chemická

International Humic Substances Society

Ocenění

Jazyky

      Angličtina

      Ruština

Vybrané projekty

* Podíl na řešení projektu LM2010007 CzeCOS/ICOS - Národní infrastruktura sledování uhlíku (Centrum pro výzkum globální změny AV ČR) formou smlouvy o společném řešení projektu, 2012 – 2014.

* Investigation of possibilities of organic pollutants minimization in sources of drinking water in Ore Mts. (Projekt EU – Ziel 3 / Cíl 3, Czech Republic – Saxony, 2010 – 2013, co-principal investigator)

* Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter (GA ČR, 2005 – 2007, co-principal investigator)

* Long-term dynamics of P-species in humic acids during secondary succession on a Cambisol. (GA ČR, 2002 – 2004, principal investigator)

* The role of nitrogen transformation in decline of mountain Norway spruce forest stands under different pollution stress. (GA ČR, 1994 – 1996, principal investigator)

Publikace

1. HRABAL R., BRUS J., MADRONOVÁ L., NOVÁK F., 2011. Chapter 3. 13C NMR Spectra in the Liquid and Solid States. In: Madronová L. (Ed.), Humic Acids from Raw Materials of the Czech Republic. Nova Science Publisher, New York, pp. 35 – 46.

2. NOVÁK J., NOVÁK F., MADRONOVÁ L., MACHOVIČ V., KOZLER J., 2011. Chapter 8. Oxidation of Coal-Based Raw Materials by Nitric Acid. In: Madronová L. (Ed.), Humic Acids from Raw Materials of the Czech Republic. Nova Science Publisher, New York, pp. 105 – 123.

3. NOVÁK F., HRABAL R., 2011. Quantitative 13C NMR spectroscopy of humic substances. Chem. Listy 105: 752 – 760. (IF = 0,529)

4. ŠERÁ B., NOVÁK F., 2011. The effect of humic substances on germination and early growth of Lamb's Quarters (Chenopodium album agg.). Biologia 66: 470 – 476. (IF=0,557)

5. NOVÁK F., 2012. Export DOC aus dem Torfboden. ÚPB BC AV ČR, Most, Czech Republic, 21 pp, ISBN 978-80-86 525-22-8.

6. DRASTÍK M., NOVÁK F., KUČERÍK J., 2013. Origin of heat-induced structural changes in dissolved organic matter. Chemosphere 90: 789 – 795. (IF = 3,499)

7. JANOŠ P., KORMUNDA M., NOVÁK F., ŽIVOTSKÝ O., FUITOVÁ J., PILAŘOVÁ V., 2013. Multifunctional humate-based magnetic sorbent: Preparation, properties and sorption of Cu (II), phosphates and selected pesticides. Reactive & Functional Polymers 73: 46 – 52. (IF = 2,822)

8. NOVÁK F., ŠESTAUBEROVÁ M., 2013. Huminstoffe im Einzugsgebiet des Bachs Rašeliník. ÚPB BC AV ČR, České Budějovice, Czech Republic, 37 pp., ISBN 978-80-86525-26-6.

9. KURÁŇ P., TRÖGL J., NOVÁKOVÁ J., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., KOZLER J., NOVÁK F., POPELKA J., 2014. Biodegradation of spilled petrol in agricultural soil: Effect of humates, zeolite and bioaugmentation. Sci. World Journal, Article ID 642427 DOI: DOI:10.1155/2014/642427. (IF = 1,730)

10. NOVÁK F., ŠESTAUBEROVÁ M., HRABAL R., 2015. Structural features of lignohumic acids. Journal of Molecular Structure 1093: 179 – 185. (IF = 1,780)

Kurzy

Další činnost

· Konzultant diplomových a dizertačních prací VŠCHT Praha, Lesnické fakulty MENDELU Brno, Přírodovědecké fakulty MU v Brně a JčU Č. Budějovice

· Vedoucí bakalářské praxe studentů VŠCHT

· Organizace krátkodobých (1 – 2týdenních) stáží zaměřených na metody studia struktury huminových látek pro zájemce z řad postdoktorandů a docentů

· Recenze článků do zahraničních i českých věd. časopisů

· Oponentské posudky projektů pro GA ČR, VEGA SR, a IGA vysokých škol

· Oponentské posudky diplomových a doktorských prací

Aktualizováno: 26.7.2018 21:12, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^