Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Informační servis → Tiskové zprávy → Dovybavení TP
iduzel: 43012
idvazba: 46903
šablona: stranka_galerie
čas: 27.9.2023 15:03:57
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 43012
idvazba: 46903
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/informacni-servis/tiskove-zpravy/43012'
iduzel: 43012
path: 8549/7608/7609/7612/8105/13741/43012
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ukončení projektu Dovybavení Technoparku

V těchto dnech byl úspěšně zakončen projekt  Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha.

Hlavním zdrojem finančních prostředků na projekt Rozvoj a dovybavení Technoparku byl Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého byly prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva I. v celkové  výši 17 071 500,- Kč

Cílem projektu bylo dovybavení pracoviště Technoparku o zařízení a technologie, které přispějí k:

  • rozšíření nabízených odborných specializovaných služeb pro spolupracující podniky
  • zvýšení atraktivnosti TPK pro podniky regionu a posílení konkurenceschopnosti regionu
  • rozšíření odborného zázemí a možnost praktického uplatnění pro absolventy technických oborů
  • rozšíření možností pro zapojení VŠCHT do grantových projektů výhodných především pro MSP,
  • zvýšení odborného rozsahu pracoviště především v oblasti speciálních technických zkoušek a analýz
  • rozšíření nabídky spolupráce se stávajícími i novými průmyslovými partnery, nabídka pronájmu některých zařízení nevyžadujících školenou obsluhu, zvýšení flexibility
  • zkrácení doby řešení jednotlivých dílčích problémů, urychlení procesu realizace nových nápadů
  • zvýšení počtu odborných pracovníků zaměřených na spolupráci s průmyslovou sférou a zapojených do transferu technologií
  • realizace opatření vyplývajících z NRIS3 strategie a významná podpora realizace Regionální inovační strategie Středočeského kraje

V rámci tohoto projektu bylo doplněno přístrojové vybavení Technoparku o řadu přístrojů, významně rozšiřujících možnosti výzkumných aktivit v Technoparku. Nové přístroje je možné prohlédnout v galerii.

Instalace nové korozní komory

Nové přístroje v Technoparku

ED XRF stolní spektrometr (2)
Přístroj pro měření tepelné vodivosti materiálů (3)
Centrální rozvod stlačeného vzduchu vč. kompresoru (4)
ED XRF - přenosný (5)
Dispersní Ramanův spektrometr (7)
Viskozimetr - REOMETR (8)
Sítovací zařízení (9)
Laboratorní mlýn pro přípravu analytických vzorků (11)
Muflová pec, 40l, 1 300°C (13)
Pákové nůžky do 1,5 mm (15)
Autokláv pro tlakové procesy (16)
Perlový mlýn (17)
Pila s automatickým posuvem (19)
Kyvadlový test tvrdosti (21c)
Rázová zkouška (21e) a Odolnost hloubení nátěrů (21d)
Korozní komora s cyklickým režimem 2000l (22)
Třepací inkubátor (24)
Potenciostat Biologic SP-200e (27)
Přístroj na zjišťování prodyšnosti slévárenských směsí (28)
Klimatická komora pro zkoušky mrazem (30)
Glovebox, argonová atmosféra (31)

Aktualizováno: 23.5.2018 20:23, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^