Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Informační servis → Tiskové zprávy → Nový Technopark v Kralupech bude sloužit českým podnikům
iduzel: 18687
idvazba: 23079
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 12:31:10
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18687
idvazba: 23079
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/informacni-servis/tiskove-zpravy/18687'
iduzel: 18687
path: 8549/7608/7609/7612/8105/13741/18687
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový Technopark v Kralupech bude sloužit českým podnikům

diplom (31 of 71)

Kralupy nad Vltavou, 5. 6. 2015 – Otevřené pracoviště poskytující rychlá řešení pro malé a střední podniky. Prostředník mezi praxí a akademickou sférou orientovaný na stavební chemii, materiálový výzkum a přidružené obory. To jsou základní role nově vybudovaného Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické, který byl slavnostně otevřen 5. června za účasti řady významných hostů.

„V našich laboratořích budou působit výzkumné týmy složené z vědeckých pracovníků a talentovaných studentů,“ říká Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku Kralupy. „Podnikům budeme nabízet kvalifikované služby v oblasti vývoje a inovací, testování materiálů, provádění analýz. Dále pak poradenské služby, ale i pronájem prostor a laboratoří,“ dodává Petrák. Technopark disponuje také moderním konferenčním sálem s kapacitou 160 osob.

Investorem Technoparku je Vysoká škola chemicko-technologická, investiční výstavba a vybavení byly spolufinancovány z operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celková hodnota projektu je 265,5 milionů Kč, z čehož dotace činila 199 milionů Kč.

Investorem Technoparku je Vysoká škola chemicko-technologická, která na výstavbu vynaložila 265,5 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

„Na rozdíl od mimopražských škol, které měly na podobných projektech téměř nulovou spoluúčast, jsme museli vynaložit z našeho 25% z uznatelných nákladů,“ říká rektor VŠCHT Praha, prof. Karel Melzoch. „Přesto jsme do projektu šli. Technopark nám přináší velkou příležitost rozvíjet naše tradiční materiálové obory a prolínat špičkové vzdělání, vědu a praxi, na čemž je naše škola založena.“

„Otevření Technoparku pro Kralupy nad Vltavou znamená, že k nám vstupuje vysoká škola a s ní přicházejí mladí a fundovaní lidé“, říká starosta Petr Holeček. „Jsme rádi, že se v centru města podařilo přestavět starý mlýn na moderní budovu, která je další dominantou města“.

Technopark Kralupy byl vybudován přestavbou bývalého parního mlýna v centrální části města Kralup nad Vltavou za necelé 2 roky. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny v září 2014. Další období bylo věnováno vybavení kanceláří, laboratoří, instalaci přístrojů a zařízení experimentálního charakteru apod. V dubnu 2015 obdržel investor, VŠCHT Praha, kolaudační souhlas a v květnu 2015 podal žádost o proplacení dotace, čímž ukončil tzv. realizační fázi projektu.

Co se týče přístrojového vybavení, disponuje Technopark korozní klimatickou komorou, výtlačným lisem pro experimentální koextruzi plastových trubek, zátěžovými lisy pro testování betonářských materiálů, pece na testování tepelné odolnosti stavebních materiálů, laboratoří pro identifikaci mikrobiologických kontaminantů – plísní, speciální analytické přístroje pro optické a termické analýzy a řadu dalších.

Aktualizováno: 22.6.2015 15:04, Autor:

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^