stdClass Object
(
  [nazev] => Technopark Kralupy
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => 
  [indexace] => 1
  [obrazek] => 
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => nha2bQT0xI-KnenErOc6_AqWZX9mrtMXqKnqbh9DEUU
  [ga_account] => UA-10822215-4
  [ga_domain] => technopark-kralupy.cz
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 0
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 7609
  [platne_od] => 18.04.2018 19:28:00
  [zmeneno_cas] => 18.04.2018 19:30:37.468285
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Karel Hrušovský
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 8610
  [cms_time] => 1594700837
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [logo_href] => /
      [logo] => Technopark Kralupy
      [google_search] => 011624207255538609363:zhpxb6kqnrc
      [paticka_adresa] => Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz [paticka_odkaz_mail] => mailto:info@technopark-kralupy.cz [copyright] => © 2017 Technopark Kralupy [drobecky] => Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy [zobrazit_kalendar] => [more_info] => [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => Autor [dokumenty_kod] => [dokumenty_nazev] => [dokumenty_platne_od] => [dokumenty_platne_do] => [stahnout] => Stáhnout soubor [prilohy] => Přílohy [social_fb_odkaz] => [social_tw_odkaz] => [social_yt_odkaz] => [paticka_mapa_alt] => [paticka_budova_a_nadpis] => [paticka_budova_a_popis] => [paticka_budova_b_nadpis] => [paticka_budova_b_popis] => [paticka_budova_c_nadpis] => [paticka_budova_c_popis] => [paticka_budova_1_nadpis] => [paticka_budova_1_popis] => [paticka_budova_2_nadpis] => [paticka_budova_2_popis] => [social_fb_title] => [social_tw_title] => [social_yt_title] => [den_kratky_5] => [den_kratky_4] => [den_kratky_3] => [den_kratky_1] => [den_kratky_2] => [logo_mobile_href] => [logo_mobile] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [mobile_over_nadpis_menu] => [mobile_over_nadpis_search] => [mobile_over_nadpis_jazyky] => [mobile_over_nadpis_login] => [menu_home] => [novinky_kategorie_1] => [novinky_kategorie_2] => [novinky_kategorie_3] => [novinky_kategorie_4] => [novinky_kategorie_5] => [novinky_archiv_url] => [novinky_servis_archiv_rok] => [novinky_servis_nadpis] => [novinky_dalsi] => [zobraz_desktop_verzi] => [paticka_mapa_odkaz] => [preloader] => [den_kratky_0] => [archiv_novinek] => [zobraz_mobilni_verzi] => [nepodporovany_prohlizec] => [den_kratky_6] => [social_in_odkaz] => [hledani_nadpis] => hledání [hledani_nenalezeno] => Nenalezeno... [hledani_vyhledat_google] => vyhledat pomocí Google ) [poduzel] => stdClass Object ( [7611] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [7650] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 7650 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [25478] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 25478 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 7611 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [7612] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [41778] => stdClass Object ( [nazev] => Projekty financované z prostředků EU [seo_title] => EU projekty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>
BioMates (1) (šířka 450px)

Technopark Kralupy se společně s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha zapojil do řešení nového projektu BioMates, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020.

 

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 

Přístrojové dovybavení vývojových pracovišť

Rozvoj aktivit Technoparku

Spolupráce s podnikateli

Instalace nové korozní komory

BioMates (1) (šířka 450px)
BioMates (1) (šířka 450px)

 

Využití tepelně odolných materiálů pro pokročilé aplikace v dopravních prostředcích

 

Výzkum a využití kompozitních materiálů s vysokou tepelnou odolností v dopravním průmyslu

Vytvoření systému pro efektivní spolupráci s aplikační sférou

 

Vybudování interní a externí infrastruktury pro efektivní spolupráci s aplikační sférou

eu50 (šířka 215px)

EU podnikání (šířka 450px)

Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí

využívajících geopolymerní pojivový systém

Výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém.

Výzva

Název

Stav

MPO  OP PIK   Vývoj detektoru nízkých koncentrací plynné fáze H2O2 Realizace 
MPO  OP PIK   Fototapety - Vavex  Realizace
MPO  OP PIK  Fotokatalytické panely z pěnové keramiky - Lanik Realizace 
MPO  OP PIK  Nový typ zmáselňovače - B e H o  Realizace
[urlnadstranka] => [iduzel] => 41778 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /eu-projekty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [48806] => stdClass Object ( [nazev] => Hodnocení adheze a dlouhodobé stability lepidel [seo_title] => Lepidla [seo_desc] => Lepidla [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde.

Lepení v posledních letech přitahuje čím dál více pozornosti a současně vzrůstá jeho podíl při spojování materiálů napříč obory (automobilový, stavební průmysl aj.). Důvodem je především nízká technologická náročnost lepení ve srovnání s klasickými metodami jako je svařování a dobré mechanické vlastnosti.

Lepení je metoda spojování materiálů pomocí lepidel, při kterém vzniká trvalý, nerozebíratelný spoj.

Lepidlem se rozumí látka, která má schopnost spojit dva povrchy na základě přilnavosti (adheze) a vlastní soudržnosti (koheze). Adheze a koheze jsou tak základní vlastnosti definující látku jako lepidlo. Adheze, tedy přilnavost lepidla k lepenému povrchu, vychází z molekulární struktury lepidla a je důsledkem působení fyzikálních, chemických a mezimolekulárních vazebných sil. Pro popis adhezního působení bylo postupně vypracováno několik modelů:

 • Mechanická teorie – adheze je způsobena zatuhnutím lepidla v trhlinách, kavitách a pórech lepeného materiálu.
 • Elektrostatická teorie – adheze vzniká na základě elektrostatických sil a rozhraní lepidla a materiálu lze popsat jako kondenzátor.
 • Difúzní teorie – vychází z předpokladu vzájemné difúze makromolekul lepidla a lepeného polymerního materiálu.
 • Teorie chemických vazeb – předpokládá vznik chemických vazeb na rozhraní lepidla a lepeného materiálu.
 • Adsorpční (termodynamická) teorie – na rozdíl od teorie chemických vazeb předpokládá vznik spoje prostřednictvím mezimolekulárních interakcí typu van der Waalsových mezimolekulárních sil.

Vlastní soudržnost lepidla, koheze, souvisí s mezimolekulárními a valenčními silami ve struktuře lepidla. Míru energie potřebné k vytržení částice lepidla ze struktury charakterizuje dekohezní energie.

Spojování materiálu lepením představuje v současnosti plnohodnotnou alternativu k ostatním postupům spojování materiálů. Mezi hlavní výhody patří:

 • variabilita materiálů, které lze takto spojovat,
 • variabilita požadovaných vlastností výsledného spoje,
 • minimalizace nebezpečí vzniku korozního poškození vlivem galvanického článku při spojování rozdílných kovů,
 • vstřebávání vibrací a vysoká únavová odolnost.

Nevýhody lepených spojů spočívají především v nutnosti správně připraveného povrchu a přesného dodržení lepícího postupu včetně nutnosti fixovat spojované materiály do doby vytvrzení lepidla ve spoji. Životnost spoje také výrazně závisí na okolním prostředí a teplotě. Jednotlivé faktory, ovlivňující kvalitu a funkčnost lepeného spoje, lze rozdělit do třech kategorií:

 

Vliv lepeného materiálu

Vliv adheziva

Vliv technologických podmínek

•       geometrie povrchu

•       smáčivost

•       čistota povrchu

•       rozpustnost

•       bobtnavost

•       teplotní roztažnost

•       polymerační stupeň

•       viskozita

•       homogenita

•       pH

•       objemová stálost

•       struktura a složení plniva

•       konstrukce lepeného spoje

•       úprava povrchu

•       aplikace lepidla

•       tlak a fixace

•       podmínky tuhnutí lepidla ve spoji

 

Poznámky k vybraným faktorům:

 • Smáčivost – pro kvalitu spoje je nutné, aby byl povrch lepeného materiálu pro lepidlo dostatečně smáčivý;
 • rozpustnost a bobtnavost – ve většině případů nežádoucí interakce lepeného materiálu s jednou ze složek lepidla;
 • teplotní roztažnost – rozdílná teplotní roztažnost lepeného materiálu a lepidla nebo dvou rozdílných lepených materiálů vede ke zvýšenému mechanickému namáhání a zkrácení životnosti spoje;
 • objemová stálost – vlivem tuhnutí dochází u lepidel v závislosti na mechanismu vytvrzování do určité míry k objemovým kontrakcím, které mohou vnášet do spoje dodatečné mechanické namáhání;
 • konstrukce lepeného spoje – volba vhodného uspořádání a geometrie spoje na základě předpokládaného zatížení.

V současnosti dostupné široké spektrum lepidel a adhezivních systémů je možné třídit dle nejrůznějších hledisek a užitných vlastností:

 • Dle původu:
  • Přírodní x syntetická
  • Anorganická x organická
 • Dle způsobu tuhnutí:
  • Reaktivní
   • tuhnoucí přídavkem tvrdidla (vícesložková lepidla)
   • tuhnoucí vlivem vlhkosti prostředí
   • tuhnoucí vlivem zvýšené teploty
   • tuhnoucí vlivem působení záření (UV)
   • tuhnoucí kontaktem s kovy v anaerobních podmínkách
  • Nereaktivní
   • lepidla tavná
   • lepidla rozpouštědlová – roztoková
   • lepidla rozpouštědlová – disperzní
   • lepidla stále lepivá
 • Dle chemického složení:
  • Epoxidová, akrylátová, kaučuková, lepidla na bázi derivátů celulózy, polyuretanová atd.
 • Dle tepelných vlastností:
  • Termosetická
  • Termoplastická
  • Kaučuková
 • Dle konzistence, dle odolnosti ve vodě a dalších vlastností.

 

Hodnocení vlastností lepených spojů

Vlastnosti lepených spojů se stanovují na základě celé řady postupů a zkoušek:

 • Pevnost lepených spojů v tahu, ve smyku, v odlupování, při statickém zatížení a při namáhání rázem se hodnotí normovanými zkouškami, ve kterých se liší geometrie vzorků a typ namáhání. Po zkoušce se vyhodnocuje, zda spoj selhal adhezně nebo kohezně.
 • Stárnutí, tj. vliv teploty, vlhkosti, UV záření a prostředí na dlouhodobou odolnost, například při cyklických zkouškách.
 • Nedestruktivní metody, jako je defektoskopie (akustická, ultrazvuková) pro odhalení skrytých vad spoje. Těmito postupy nelze stanovit pevnost.
Zkoušení dlouhodobé odolnosti lepidel Zkoušení dlouhodobé odolnosti lepidel
Zkoušení dlouhodobé odolnosti lepidel

Expozice vzorků adhezních spojů v korozní komoře

 

Technopark Kralupy v současnosti nabízí zkoušení podle následujících norem.

ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti. Jedná se o kvantitativní hodnocení přilnavosti povlaku k obvykle kovovému podkladu. Povlak je možné testovat ve vytvrzené formě nebo po expoziční zkoušce, např. urychlené korozní zkoušce VW P1210 , nebo po degradaci organického povlaku ultrafialovým nebo širokospektrální světlem .

Odtrhová zkouška Odtrhová zkouška

Příprava vzorků pro odtrhovou zkoušku dle ČSN EN ISO 4624

Odtrhová zkouška

Přístroj pro odtrhovou zkoušku dle ČSN EN ISO 4624

 

ČSN EN ISO 9142 Lepidla – Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů. Zkouška pro degradaci lepených spojů v různých konfiguracích:

 • podmínky simulující expozici v atmosféře (23 ± 2 °C, 50 ± 5 % relativní vlhkost),
 • zvýšená teplota (20-200 °C),
 • snížená teplota (-20 a -40 °C),
 • konstantní zvýšená nebo snížená vlhkost (25-100 % relativní vlhkost, RV)
 • zvýšený tlak atmosféry,
 • cyklické změny podmínek (kombinace výše zmíněných).

 

Zkoušky přeplátovaných sestav. Jedná se o zkoušku pevnosti plošného lepeného spoje při mechanickém zatížení. Zkoušku je možné provést v několika konfiguracích:

 • T-zkouška (ČSN EN ISO 11339, ASTM D5170, ASTM F88).
 • Odlupování pod úhlem 180 stupňů (ČSN EN ISO 8510-2, ASTM D1000, ASTM D3330).
 • Odlupování pod úhlem 90 stupňů (ČSN EN ISO 8510-1, ISO 29862, ASTM D5109, ASTM 2861, ASTM 5375).

 

ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav. Zkouška pro hodnocení mechanické pevnosti lepeného spoje při smykovém mechanickém zatížení.

ISO 4587 Lepidla – Stanovení tahové pevnosti ve smyku přeplátovaných spojů tuhých adherentů.

ČSN ISO 10365 Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje. Jedná se o předpis definující typ porušení na různých rozhraních (adheze), v lepeném materiálu (dekoheze), aj.

ČSN EN ISO 175, ČSN EN ISO 291, ČSN EN ISO 483 – zkoušky chemické odolnosti. Jedná se o zkoušky (většinou ponorem) pro hodnocení odolnosti proti chemikáliím v kapalné formě.

ČSN EN ISO 4892-1, ČSN EN ISO 4892-2, ČSN EN ISO 4892-3 – zkoušky degradace plastů zářením. Zkoušky degradace plastů v širokospektrálním záření, které odpovídá spektru slunečního záření nebo v úzkém spektru UV (UV-A, UV-B) záření. Kritická zkouška pro hodnocení odolnosti lepidel zejména v exteriérech. Pro více informací viz stránku klimatické zkoušky.

 

Literatura:

Petrie, E. M. Handbook of Adhesives and Sealants, 1st ed.; McGraw Hill Professional, 1999.
Pizzi, A., Mittal, K. L., Eds. Handbook of Adhesive Technology, 2nd ed.; Marcel Dekker, Inc.: New York, 2003.

 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2020 Technopark Kralupy

[submenuno] => 1 [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 48806 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /lepidla [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [48695] => stdClass Object ( [nazev] => Klimatické zkoušky a zkoušky odolnosti povětrnostním vlivům [seo_title] => Klimatické zkoušky [seo_desc] => Klimatické zkoušky a zkoušky odolnosti povětrnostním vlivům [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde.

Informace o urychlených korozních zkouškách jsou zde.

Voda, teplo a teplotní změny, sluneční záření a jejich kombinace vedou ke změnám vlastností přírodních i umělých materiálů jako je dřevo, kůže, papír, textil, plasty, organické nátěry a adheziva (lepidla). Klimatické zkoušky slouží k posouzení odolnosti materiálů a výrobků proti těmto vlivům v exteriéru i interiéru. Hodnotí se vliv klimatických parametrů na změnu barevnosti, lesku, pevnosti, pružnosti, adheze a dalších vlastností. Používají se široce v automobilovém, textilním, obalovém průmyslu, ve stavebnictví i jinde.
 
Degradace organického povlaku v přímořském venkovním prostředí Degradace vrchní vrstvy nátěrového systému karosérie automobilu působením UV záření Degradace organického povlaku

  
Zkušebna Technoparku Kralupy je vybavena klimatickými, kondenzačními, UV, slunečními a dalšími komorami, umožňujícími provádět většinu normovaných i zákazníkem definovaných zkoušek urychleného stárnutí povětrnostními vlivy.  Klimatické zkoušky nabízíme pro průmysl i v rámci výzkumných projektů.


Zkoušky odolnosti proti vlhkosti (kondenzační zkoušky)

ČSN EN ISO 6270-1
ČSN EN ISO 6270-2
ASTM D2247
ASTM D1735
DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CL7
DIN 50017 (neplatná)
 
Kontakt předmětu nebo zařízení se vzduchem o vysoké vlhkosti může vést ke kondenzaci vody na povrchu. V praxi kondenzace vody způsobuje problémy zejména v místech s omezenou cirkulací vzduchu. Uvedené zkoušky jsou vhodné například pro materiály chráněné organickými povlaky pro zjištění případné tendence ke vzniku puchýřů a ztrátě adheze.
Komora pro kondenzační zkoušku

Zkoušky odolnosti proti UV záření a dalším klimatickým vlivům


Ultrafialová (UV) složka slunečního záření představuje významný degradační faktor pro organické (polymerní) materiály. Kombinace UV záření, vlhkosti a případných dalších degradačních faktorů vede u náchylných materiálů ke křehnutí, křídování, vzniku prasklin a puchýřů, změnám barevnosti a dalšímu poškození.

Ačkoliv UV složka slunečního záření v rozmezí vlnových délek 295 až 400 nm tvoří pouze přibližně 7 % celkové energie dopadajícího slunečního záření (viditelné světlo odpovídá za 55 % a infračervené záření (IČ) za 38 % dopadající energie), je zodpovědná prakticky za veškeré poškození polymerních organických materiálů. V našich podmínkách se udává maximální sluneční ozáření mezi 950–1350 W/m², což odpovídá zhruba 2 MWh/m² za rok. Příslušnou roční dávku UV záření lze aplikovat v komorách s umělým zdrojem UV v průběhu přibližně 800– 1800 hodin. Přesná doba zkoušky závisí na intenzitě záření. Platí, že čím je intenzita záření umělého zdroje bližší skutečné intenzitě slunečního záření, tím je výsledek reprezentativnější, avšak doba zkoušení delší.

Pro rozštěpení vazby v organické molekule je třeba dodat energii, která odpovídá síle dané vazby. Stabilní vazby jako O-H nebo C-H potřebují pro rozštěpení vyšší energii, než méně stabilní vazby C-N, N-H nebo C-C. Z hlediska degradace UV zářením to znamená, že pro rozštěpení stabilnějších vazeb je nutné záření s nižší vlnovou délkou (vyšší energií). Vedle přímého štěpení vazeb může záření také iniciovat reakce s jinými látkami, jako je například kyslík. Aby došlo k interakci mezi zářením a organickou polymerní látkou, musí daná látka záření absorbovat. Rozsahy záření, které konkrétní organický polymer absorbuje, silně závisí na jeho základním chemickém složení, přítomnosti znečišťujících látek a stabilizátorů (antioxidanty, absorbéry UV záření, zhášeče). Proto mezi dvěma výrobky ze „stejného“ polymeru, například PVC, mohou být dramatické rozdíly v odolnosti proti povětrnostnímu stárnutí.

Následná fotochemická reakce pak způsobuje štěpení polymerních řetězců, jejich rozpad na monomery, síťování a další, většinou nežádoucí reakce, které se projevují zhoršením užitných vlastností. Rychlost degradace je dále ovlivňována teplem (zvýšení teploty, rozměrové změny, odpar), přítomností oxidačních látek (kyslík, ozon ad.) a vody (chemická reaktivita, usnadnění transportu kyslíku, eroze, mrazové namáhaní, teplotní šoky).

Jelikož intenzita i spektrální rozložení slunečního záření jsou závislé na poloze Slunce a Země (ročním období), nadmořské výšce, geografické poloze, denní době a orientaci (sklonu) exponovaného povrchu, je praktické používat standardizovaná „průměrná“ spektra definovaná v tabulce 4 publikace č. 85 Mezinárodní komise pro osvětlení (Commission internationale de l'éclairage, International Commission on Illumination), CIE nebo americkým standardem ASTM G177. První dokument definuje maximální ozáření při 340 nm hodnotou 0,68 W/m² a druhý 0,73 W/m².

V současné době se používají komory se dvěma typy zdrojů UV záření: xenonovými výbojkami a UV fluorescenčními trubicemi. První typ zdroje poskytuje po filtrování spektrum podobné slunečnímu, včetně viditelné a IČ složky. Druhý uvedený zdroj poskytuje převážně UV složku.

Porovnání obou přístupů je ukázano v grafu.

 
Porovnání slunečního spektra a spekter fluorescenční trubice UVA-340 a xenonové výbojky s filtrem denního světla

 Porovnání slunečního spektra (A) a spekter fluorescenční trubice UVA-340 (B) a xenonové výbojky s filtrem denního světla (C); graf převzat z Technical bulletin LU-0822 „Sunlight, Weathering & Light Stability Testing“ firmy Q-Lab

 

Zkoušky v komoře s xenonovými výbojkami


Naše zkušebna disponuje komorou Q-Lab Xe3, která umožňuje provádění komplexních zkoušek vlivu slunečního záření, tepla a vody na organické materiály (textil a geotextilní materiály, organické povlaky, obalové materiály, plasty, adheziva a těsnící hmoty, ad.) a celé trojrozměrné výrobky z těchto materiálů. Spektrum záření lze kontrolovat vložením odpovídajících filtrů mezi výbojky a zkoušené výrobky. Získat tak lze spektrum venkovního denního světla, různá spektra slunečního světla za oknem či rozšířené UV spektrum. Komora umožňuje vedle intenzity a spektra dopadajícího záření také řízení teploty zkušebního tělesa, teplotu v komoře, relativní vlhkost vzduchu a aplikaci postřiku demineralizovanou vodou nebo libovolným vodným roztokem (simulujícím například kyselé deště). Tyto vlivy lze kombinovat v rámci normalizovaných i volitelných cyklů.
 
Komora pro zkoušení odolnosti materiálů proti slunečnímu záření s xenonovými výbojkami Uspořádání komory s xenonovými výbojkami Umístění vzorků v komoře s xenonovými výbojkami

 Obrázky převzaty z prezentačních materiálů firmy Q-Lab
 


Naše laboratoř nabízí provedení zkoušek podle níže uvedených norem:


Obecné normy IEC 68-2-9, ISO 4892-1, ISO 16474-1, ASTM G151, ASTM G155, MIL-STD-810G, GB/T 16422.1
Automobilový průmysl SAE J2412 (Ford, General Motors), SAE J2527 (Ford, General Motors), PV 1303 (Volkswagen), PV 1306 (Volkswagen), PV 3929 (Volkswagen), PV 3930 (Volkswagen), GMW 14162 (General Motors), GME 60292 (GM Opel), PF-1 1365 (Chrysler), VDA 75202 (BMW), ISO 105-B06 (Porsche), DBL 5555 (Daimler), DIN 75202 (Porsche, Daimler), 50451 (Fiat), FLTM EU BO 050-1 (Ford), GMW 14660 (General Motors), GM 9125P (General Motors), ISO 4892-2 (General Motors, Porsche), GMW 14170 (General Motors), DBL 7399 (Daimler), HES D6601 (Honda), JIS D0205 (Japan Autospec), ISO 11341 (International), ISO 4892-2 (International), ASTM D7356 (International), ASTM D7869 (International), ISO 105 B10 (International)
Střešní krytiny ASTM D1670, ASTM D4434, ASTM D4637, ASTM D4798, ASTM D4811, ASTM D5019, ASTM D6083, ASTM D6878
Lepidla a těsnící hmoty ASTM C732, ASTM C734, ASTM C793, ASTM C1257, ASTM C1442, ASTM C1519, ASTM C1251, ASTM C1501, ASTM C1184, ASTM D904
Inkousty, papíry ISO 11798, ISO 12040, ISO 18909, ASTM D3424, ASTM D4303, ASTM D5010, ASTM D6901, ASTM F2366, GB/T 22771
Obaly ASTM D6551
Textil AATCC TM 16, AATCC TM 169, Adidas TM 5.11, GB/T 8427, GB/T 8430, GB/T 8431, GB/T 16991, IS: 2454, ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 105-B07, M & S C9, M & S C9A, CPAI84
Geotextilie ASTM D4355
Fotovoltaika IEC 61345
Povlaky
ISO 11341, ISO 15110, ISO 16474-2, ASTM D3451, ASTM D3794, ASTM D6577, ASTM D6695, GB/T 1865, MIL-A-8625-F, MIL-P14105-D, JIS K 5600-7-7, MPI: #113, MS 133: Part F14, IRAM 1109-B14:2008, JDQ-533, #85 FMR
Plasty
ISO 29664, ISO 4892-2, JIS K 7350-2, DIN EN 513, ASTM D1248, ASTM D2565, ASTM D4101, ASTM F1515, EH-438-2, ASTM D4459, ASTM D5071, ASTM D6662, UL 1581, GB/T 16422.2, GB/T 29365
Guma, pryž, kaučuk
ASTM D750, ASTM D925, ASTM D1148, ISO 3865, ISO 4665, GB/T 3511
Léčiva a kosmetika
FDA Part III, ICH Guideline

 

Zkoušky v komoře s UV zářivkami

Komora QUV od firmy Q-Lab se používá ke zkoušení odolnosti střešních krytin, těsnících materiálů, plastů, textilu, nátěrových hmot a materiálů používaných v automobilovém průmyslu. Vkládané vzorky jsou obvykle ploché, ale dostupné jsou i držáky pro trojrozměrné výrobky. Během expozice lze zkoušené materiály a výrobky střídavě ozařovat UV zářením, vystavovat kondenzaci vodní páry při různých teplotách a sprchovat. Běžně se používají UVA-340 lampy s maximem při vlnové délce 340 nm (venkovní podmínky), ale lze použít také lampy UVA-351 (podmínky za okenním sklem), UVB-313EL a FS-40 lampy (extrémní podmínky, vysoká míra akcelerace) a lampy emitující studené bílé světlo (Cool White; simulace podmínek v kancelářských, komerčních a prodejních prostorách).

Komora pro zkoušení odolnosti materiálů proti UV záření s fluorescenčními trubicemi Vnitřní uspořádání komory pro zkoušení odolnosti materiálů proti UV záření s fluorescenčními trubicemi

Obrázky převzaty z prezentačních materiálů firmy Q-LabKomora umožňuje provádění zkoušek podle níže uvedených norem:

Obecné normy
ASTM G-151, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources
ASTM G-154, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Non-Metallic Materials
British Standard BS 2782: Part 5, Method 540B (Methods of Exposure to Lab Light Sources)
Colts Standard Test – UV Dye Resistance to Fade - QUV
GB/T 14522 – Artificial Weathering Test Method for Plastics, Coatings, and Rubber Materials used for Machinery Industrial Products – Fluorescent UV Lamps
GSB AL 631 – International Quality Guidelines for the Coatings of Aluminum Building Components
ISO 4892-1 Plastics- Methods of exposure to laboratory light sourcesPart 1: General Guidance
JIS D 0205, Test Method of Weatherability for Automotive Parts (Japan)
SAE J2020, Accelerated Exp. of Automotive Exterior Matls Using a Fluorescent UV/Condensation Apparatus
Plasty ISO 4892 Plastics - Methods of Exposure to Laboratory Light Sources-Part 3: Fluorescent UV Lamps
DIN 53 384, Testing of plastics, Artificial Weathering and Exposure to Artificial Light
Spanish Standard UNE 53.104 (Stability of Plastics Materials Exposed to Simulated Sunlight)
JIS K 7350, Plastics - Methods of Exposure to Laboratory Light Sources-Part 3: Fluorescent UV Lamps
ASTM D-1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable
ASTM D-4329, Standard Practice for Light/Water Exposure of Plastics
ASTM D-4674, Test Method for Accelerated Testing for Color Stability of Plastics Exposed to Indoor Fluorescent Lighting and Window-Filtered Daylight
ASTM D-5208, Standard Practice for Exposure of Photodegradable Plastics
ASTM D-6662, Standard Specification for Plastic Lumber Decking Boards
ANSI C57.12.28 Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equipment Enclosure Integrity
ANSI, A14.5 Specification for Accelerated Weathering of Portable Reinforced Plastic Ladders
Edison Electrical Inst. Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equip. Enclosure Integrity
Wisconsin Electric Power Specification for Polyethylene Signs
Lepidla a těsnící hmoty Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps
ASTM C 1501, Standard Test Method for Color Stability of Building Construction Sealants as Determined by Laboratory Accelerated Weathering Procedures
ASTM C-1184, Specification for Structural Silicone Sealants
ASTM C-1442, Standard Practice for Conducting Tests on Sealants Using Artificial Weathering Apparatus
ASTM D-904, Standard Practice for Exposure of Adhesive Specimens to Artificial Light
ASTM D-5215, Standard Test Method for Instrumental Evaluation of Staining of Vinyl Flooring by Adhesives
American Plywood Assn., Approval Procedures for Synthetic Patching Materials, Section 6
Inkousty ASTM F1945, Lightfastness of Ink Jet Prints Exposed to Indoor Fluorescent Lighting
Textil AATCC Test Method 186, “Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposure”
ACFFA Test Method for Colorfastness of Vinyl Coated Polyester Fabrics
Povlaky

Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps

ASTM D-3794, Std. Guide for Testing Coil Coatings
ASTM D-4587, Std. Practice for Light/Water Exposure of Paint
GB/T 8013 Anodic Oxide Coatings and Organic Polymer Coatings on Aluminum and its Alloys
GB/T 16585 Rubber, Vulcanized Test Method of Resistance to Artificial Weathering – Fluorescent UV Lamps
GM 4367M Topcoat Materials - Exterior
GM 9125P Laboratory Accelerated Exposure of Automotive Material
ISO 11507, Exposure of Coatings to Artificial Weathering-Exposure to Fluorescent UV and water
ISO 20340, Performance Requirements for Protective Paint Systems for Offshore and Related Structures
JIS K 5600-7-8, Testing Methods for Paints
Korean Standard M5982-1990, Test Method for Accelerated Weathering
MS 133: Part F16: Exposure of Ctgs to Artificial Weathering- Exposure to Fluorescent UV and Water (ISO 11507)
NACE Standard TM-01-84 Procedures for Screening Atmospheric Surfaced coatings
NBR -15.380 Paints for buildings–Methods for performance evaluation of paints for non-industrial buildings – Resistance to UV irradiation/water vapor condensation, by accelerated test
NISSAN M0007, Fluorescent UV/Condensation Test
prEN 927-6– Pt. 6: Exposure of Wood Coatings to Artificial Weathering Using Fluorescent UV and Water
Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps
US Government, FED-STD-141B

Střešní krytiny British Standard BS 903: Part A54 Annex A & D, Methods of Testing Vulcanized Rubber
CGSB-37.54-M, Canadian General Standards Board Spec. for PVC Roofing & Waterproofing Membrane
DIN EN 534, Corrugated Bitumen Sheets
EOTA TR 010, Exposure procedure for artificial weathering
RMA Specification for Reinforced Non-Vulcanized Chlorosulfonated Polyethylene Sheet for Roofing Membrane
ASTM D-4799, Test Method for Accelerated Weathering of Bituminous Roofing Materials
ASTM D-4811, Std. Specification for Non-vulcanized Rubber Sheet Used as Roof Flashing
ASTM D-3105, List of Test Methods for Elastomeric and Plastomeric Roofing & Waterproofing
ASTM D-4434, Std. Specification for PVC Sheet Roofing
ASTM D-5019, Std. Specification for Reinforced Non-Vulcanized Polymeric Sheet Used in Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-1-1990 Req. for Non-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-2-1990 Req. for Fabric-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-5-1990 Req. for Non-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
ANSI/RMA IPR-6-1990 Req. for Fabric-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
EN 1297, Flexible sheets for waterproofing—Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing —
Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water


Pro urychlené korozní zkoušky klikněte zde.
 
Nabízíme pomoc s výběrem optimální zkoušky s ohledem k testovaným materiálům, provozním podmínkám a předpokládané životnosti. Poskytujeme kompletní servis včetně přípravy vzorků a průběžného i závěrečného hodnocení stability materiálů. Naše analytické, elektrochemické, metalografické a další vybavení umožňuje detailní charakterizaci případného poškození. 

Ocel chráněná organickým povlakem poškozeným puchýřkováním Ocel chráněná organickým povlakem poškozeným delaminací ICP-OES analýza


Data získaná v reálných prostředích jsou často důležitá pro potvrzení laboratorních měření. Organizujeme expoziční programy na atmosférických zkušebních stanicích v České republice a dalších evropských zemích, USA, Číně a jinde.

Expoziční stanice, Qingdao, Čína Expoziční stanice, Ostrava-Radvanice Expoziční stanice, Kralupy nad Vltavou
  
 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2020 Technopark Kralupy

[urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 48695 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /klimaticke-zkousky [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [41779] => stdClass Object ( [nazev] => TP projekty [seo_title] => Naše projekty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

biomates2 (ořez 215*215px)

Technopark Kralupy se společně s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha zapojil do řešení nového projektu BioMates, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020.

 

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 

Přístrojové dovybavení vývojových pracovišť

Rozvoj aktivit Technoparku

Spolupráce s podnikateli

Instalace nové korozní komory

BioMates (1) (šířka 450px)
BioMates (1) (šířka 450px)

 

Využití tepelně odolných materiálů pro pokročilé aplikace v dopravních prostředcích

 

Výzkum a využití kompozitních materiálů s vysokou tepelnou odolností v dopravním průmyslu

Vytvoření systému pro efektivní spolupráci s aplikační sférou

 

Vybudování interní a externí infrastruktury pro efektivní spolupráci s aplikační sférou

eu50 (šířka 215px)

EU podnikání (šířka 450px)

Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí

využívajících geopolymerní pojivový systém

Výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém.

Poskytovatel

 

Název

Stav

MPO  OP PIK Vývoj detektoru nízkých koncentrací plynné fáze H2O2 Realizace
MPO  OP PIK Fototapety - Vavex Realizace
MPO  OP PIK Fotokatalytické panely z pěnové keramiky - Lanik Realizace
MPO  OP PIK Nový typ zmáselňovače - B e H o Realizace
GA ČR Hydrogenační katalyzátory Realizace 
GA ČR  Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysokopevnostních ocelí Realizace 
MPO  OP PIK  Inovační voucher - EKAZ  Realizace
  Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 - aktivní uhlí pro čištění vody a vzduchu  
   Vývoj plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek  

Dokončené projekty

   

Poskytovatel

Název

Stav

MPO  OP PIK Inovační voucher - Fotokatalýza Hotovo
MPO  TRIO Inovace materiálových nároků výrobků s vysokou tepelnou odolností Hotovo
MPO  OP PIK Inovační voucher - Vodní sklo Hotovo
MPO TRIO II Vývoj speciální polymerní hmoty  Hotovo
MPO  OP PIK

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha III

 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 41779 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /tp-projekty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [38858] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt BioMates [seo_title] => BioMates [seo_desc] => projekt BioMates [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

BioMates (originál)

Technopark v evropských projektech

Technopark Kralupy se společně s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha zapojil do řešení nového projektu BioMates, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020.

Projekt BioMates je zaměřen zpracování nepotravinové biomasy na chemické meziprodukty, které by byly využitelné v konvenčních procesech zpracování ropy. Vývoj procesu, který by umožňoval rentabilní a decentralizované zpracování zbytků z rostlinné výroby a nepotravinové biomasy, jako jsou například sláma a vytrvalé traviny (Miscanthus x giganteus), je klíčovou aktivitou celého projektu.  Cílem projektu je, aby biosložky z tohoto zpracování biomasy dosahovaly takových vlastností, aby byly slučitelné se současnou surovinovou základnu pro výrobu motorových paliv a mohly tak být zpracovány společně ve stávajících rafinériích, které jsou uzpůsobena na zpracování fosilních surovin. Vzniklé hybridní palivo by i přes vysoký obsah biosložek mohlo být využíváno v běžných spalovacích systémech.

Hlavním úkolem VŠCHT je společně s dalším českým účastníkem, firmou RANIDO, s.r.o., vývoj a testování vhodného katalytického systému pro výše popsané využití. Vedle VŠCHT a RANIDO je do řešení projektu zapojen Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, Německo (koordinátor projektu), Centre for Research & Technology Hellas / CERTH - Chemical Process & Energy Resources Institute / CPERI, Řecko, Imperial College London, Velká Británie, ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Německo, Hydrogen Efficiency Technologies (HyET) B.V., Nizozemí a BP Europa SE, Německo.

Název projektu : Reliable Bio-based Refinery Intermediates

Webové stránky: www. biomates.eu

Období řešení: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Hlavní řešitel za VŠCH: David Kubička, Ph.D. MBA.

EU m (originál)   BioMates m (originál)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 727463.

This press release reflects only the authors’ view; the European Commission and its responsible executive agency INEA are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

[iduzel] => 38858 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/biomates [skupina_www] => Array ( ) [url] => /biomates-cz [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [39025] => stdClass Object ( [nazev] => Projekt "Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha" [seo_title] => Vybavení Technoparku [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>
mpo (šířka 450px) mpo (šířka 450px)

Název projektu:  Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha

Reg.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007164

Hlavním zdrojem finančních prostředků na projekt Rozvoj a dovybavení Technoparku byl Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého byly prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva I. v celkové  výši 17 071 500,- Kč

Cílem projektu je dovybavení pracoviště Technoparku o zařízení a technologie, které přispějí k:

 • rozšíření nabízených odborných specializovaných služeb pro spolupracující podniky
 • zvýšení atraktivnosti TPK pro podniky regionu a posílení konkurenceschopnosti regionu
 • rozšíření odborného zázemí a možnost praktického uplatnění pro absolventy technických oborů
 • rozšíření možností pro zapojení VŠCHT do grantových projektů výhodných především pro MSP,
 • zvýšení odborného rozsahu pracoviště především v oblasti speciálních technických zkoušek a analýz
 • rozšíření nabídky spolupráce se stávajícími i novými průmyslovými partnery, nabídka pronájmu některých zařízení nevyžadujících školenou obsluhu, zvýšení flexibility
 • zkrácení doby řešení jednotlivých dílčích problémů, urychlení procesu realizace nových nápadů
 • zvýšení počtu odborných pracovníků zaměřených na spolupráci s průmyslovou sférou a zapojených do transferu technologií
 • realizace opatření vyplývajících z NRIS3 strategie a významná podpora realizace Regionální inovační strategie Středočeského kraje

Instalace nové korozní komory

[iduzel] => 39025 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/dovybaveni [skupina_www] => Array ( ) [url] => /dovybaveni [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [7613] => stdClass Object ( [nazev] => Technopark Kralupy... [seo_title] => Technopark Kralupy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

ttt

[iduzel] => 7613 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /domu [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [26181] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Stavební a izolační materiály pro stavebnictví na bázi polymerů [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

originál

Stavební a izolační materiály na bázi plastů

Experimentální extruzní linka Technopark Kralupy

Extruzní linka v Kralupech je vybavena extruderem od německé firmy Extrudex GmbH umožňujícím koextruzní vytlačování. Tímto způsobem lze připravovat trubky nebo hadice skládající se až z pěti vrstev . Technické provedení zařízení umožňuje dokonalé spojení jednotlivých polymerních materiálů.

šířka 450px

originál

 Koextruzní linka na výrobu trubek a hadic od firmy Extrudex GmbH

Základní konfigurace linky:

Jednošnekový extruder č. 1 (délka 30mm, průměr 30D), otěruvzdorné provedení – dávkování max. 20 kg/h

Jednošnekový extruder č. 2 - 5 (délka 20mm, průměr 25D), otěruvzdorné provedení – dávkování max. 4 kg/h

Dávkovací jednotky typu Miko – dávkování max. 15 kg/h

Koextruzní hlava pro vytlačování trubek o průměru 8 – 32 mm

Kalibrační disk pro průměr 20 mm/ 2,3 mm

Dvouzónová vakuová kalibrační vana 750 mm a 1545 mm

Odtahový pás

Zařízení je doplněno o řídící panel s dotykovým displejem umožňující nastavení všech výrobních parametrů a jejich archivaci, včetně grafického znázornění všech hlavních sledovaných veličin.

Na uvedené extruzní lince lze technicky zpracovávat různé polymerní materiály PE, PP, PU, PA, PS, atd.  A to včetně kompozitních materiálů nebo materiálů obsahujících větší množství plniv (skelná vlákna, grafit, atd.), změkčovadla nebo jiná aditiva do plastů. Výjimku tvoří pouze materiály s obsahem silně korozivních látek (halogenované retardéry hoření), které mohou poškodit vytlačovací části zařízení.

Zařízení je vhodné pro experimentální ověření možnosti výroby trubek a hadic o vnějším průměru 8 – 32 mm při teplotách do 300 °C z různých druhů polymerních materiálů (1 – 5 vrstev).

Na této lince lze zde připravit technologii výroby a získat reprezentativní vzorky výrobků umožňující vyhodnocení jejich kvality. Zařízení je také vhodné k testům nových polymerních surovin, polymerních aditiv nebo k recyklaci odpadních materiálů z výroby.

 šířka 450px

 

Technopark Kralupy

Kontakt:

Skupina Stavební a izolační materiály na bázi plastů
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Jana.Marelova@vscht.cz
Tel. 220 446 111

 

[iduzel] => 26181 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/plasty [skupina_www] => Array ( ) [url] => /plasty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [27955] => stdClass Object ( [nazev] => Mikrobiální kontaminace staveb [seo_title] => Mikrobiální kontaminace staveb [seo_desc] => Mikrobiální kontaminace staveb [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Uplatnění biotechnologií ve stavebnictví a při ochraně životního prostředí, využití druhotných surovin

 

Technopark Kralupy ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze provádí v oblasti mikrobiologie, biotechnologie, environmentálních technologií a využití odpadů jako druhotných surovin následující aktivity:

 • Isolace a určení bakteriální a plísňové kontaminace vnějšího zdiva (omítek), vnitřních prostor (stěn - dřevo, zdivo, malba), podlah (různé podlahové krytiny – linoleum, dřevo, plovoucí podlahy různého typu apod., stropů, sklepení apod.)

 

 

 

 originál

Mikroskop s fluorescenčním nástavcem a digitální kamerou

 

 • Isolace a určení přítomnosti degradující mikroflory a její biodiverzity v zemině kontaminované organickými polutanty na stavebních pozemcích
 • Isolace a určení mikrobiální kontaminace v ovzduší kontaminovaných budov – místností
 • Určení mikrobiální čistoty vodních zdrojů (studny, tekoucí a stojatá voda apod.)

 

 šířka 450px

 

Laminární boxy

 • Bioasanace zemin, odpadních, podzemních a povrchových vod kontaminovaných organickými polutanty (ropnými uhlovodíky – benzínem, naftou, minerálními oleji, rozpouštědly a aromatickými uhlovodíky koksochemického původu)

 

Při této činnosti je využíváno biodegradabilního účinku směsi mikroorganismů rodu Acinetobacter a Klebsiella, zpravidla v imobilizované formě v průtočném bioreaktoru.

 

 šířka 450px

Vnitřní náplň průtočného bioreaktoru

 

 

 šířka 450px

  

Průběh čištění podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem pomocí průtočného bioreaktoru

 

 šířka 450px

 

Čištění odpadních vod pomocí průtočného bioreaktoru

 

Bioremediační technologie nabývá na významu při potřebě dekontaminovat vnitřní prostory hal, dvorů a památkově chráněných objektů, kde je velice omezena možnost odstranění znečišťujících látek z podlah, zemin, podloží apod. Typickým příkladem je bioasanace cihlových podlah jízdárny v zámku Lednice.

    

 • Využití mykorhizy v kombinaci s biouhlem při výsadbách a pěstování rostlin při zalesňování a optimalizaci urbanismu

 

Aplikace mykorhizních hub v kombinaci s biouhlem obohaceným hnojivy a hydrokoloidy je atraktivní zvláště při pěstování lesních dřevin na holinách, výsypkách a odvalech po důlní činnosti, v oblastech s nedostatkem půdní vláhy, mikroflóry a živin.

 

 šířka 450px

 

Kultury ektomykorhizních hub na GKCH agaru

 

 

 šířka 450px

 

Výsadbový materiál inokulovaný ektomykorhizní houbou 

 

Aplikace mykorhizních hub s biouhlem přináší následující výhody:

- zvětšenou délku kořenů,

- zvětšený povrch pro příjem minerálních živin,

- možnost exploatace většího objemu půdy,

- zvýšený příjem minerálních živin a některých mikroelementů,

- selektivní absorpci některých iontů z půdy,

- lepší možnost využití velmi nízkých koncentrací živin v půdě,

- lepší využití některých nedostupných forem živin,

- zvýšenou rezistenci proti napadení kořenovými škůdci a parazity,

- zvýšenou toleranci vůči toxinům,

- zvýšenou toleranci proti nízkým teplotám a stresovým vlivům sucha a

- zvýšenou toleranci ke změnám pH 

- zásadní zlepšení kvality a úrodnosti půdy prostřednictvím zlepšení vodního režimu,

- zvýšení kationtové výměnné kapacity (KVK),

-snížení množství aplikovaných umělých hnojiv,

-snížení vyplavování živin,

-zvýšení dostupných prvků Ca, Mg, P a K v půdě,

-snížení obsahu oxidu uhličitého i dalších skleníkových plynů v atmosféře,

-snížení emise oxidu dusného a methanu,

-lepší struktura půdy a schopnost zadržovat vláhu,

-podpora růstu mykorhizních hub včetně vesikulo-arbuskulární mykorhizy,

-zvýšení mikrobiální biomasy v půdě a půdní mikrobiální respirace,

-zvýšení půdní agregace v důsledku vzrůstu houbových hyf,

-významné snížení rizika výskytu nemocí rostlin,

-podpora symbiotické fixace dusíku u leguminózních rostlin.

 • Ochrana povrchů stavebních materiálů před výskytem a rozvojem plísní v interiéru a exteriéru

 

Pomocí fotolytických katalyzátorů

Pro přípravu fotolytických katalyzátorů byl vypracován původní postup, při kterém je využíván jako výchozí suroviny odpadní titan ze strojírenské výroby zdravotních prostředků a speciálních odolných materiálů na bázi titanu. Získané fotolytické katalyzátory jsou využívány nejenom při odstraňování plísní, ale i při zneškodňování organických polutantů obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů, v cigaretovém kouři, ve zplodinách vykazujících nežádoucí odér jako produkt řady technologií apod.

 

 šířka 450px

 

Účinnost fotolytického katalyzátoru na rhodamin B

 

 šířka 450px

 

Inhibiční účinek fotolytického katalyzátoru na růst plísně Aspergillus niger

 

Pomocí „chytré houby“ Pythium oligandrum

 

šířka 450px 

Pythium oligandrum

 

šířka 450px 

 

Kultivace „chytré houby“  Pythium oligandrum na pevném substrátu

šířka 450px  

Oospory Pythium oligandrum

 

 •  Technologie zpracování a využití odpadní pryže

 

Kontakt:

Skupina Mikrobiální kontaminace
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Miroslav.Marek@vscht.cz

Tel. 220 446 106, 776 805 452

 

[iduzel] => 27955 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/mikrobiologie [skupina_www] => Array ( ) [url] => /mikrobiologie [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [27156] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Urychlené korozní zkoušky [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

originál

Urychlené korozní zkoušky

Atmosférická koroze nepříznivě ovlivňuje užitné i estetické vlastnosti výrobků, zařízení a konstrukčních celků. Urychlené korozní zkoušky jsou nezbytnou pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, pro kontrolu kvality a předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů. Používají se zejména pro aplikace v automobilovém, leteckém, strojírenském a těžebním průmyslu a stavebnictví

Nejrozšířenější zkouškou je zkouška korozní odolnosti v solné mlze (NSS), při které jsou vzorky kontinuálně exponovány v mlze neutrálního chloridu sodného o koncentraci 5 hm. % při teplotě 35 °C. Variantou NSS je zkouška v mlze roztoku chloridu sodného okyseleného kyselinou octovou (ASS), případně s přídavkem chloridu měďnatého (CASS).

Zkouška v solné mlze a její varianty jsou často kritizovány pro nízkou reprodukovatelnost a nerealistické podmínky vedoucí k omezené korelaci s výsledky expozic v atmosféře. Proto v posledních desetiletích zejména automobilový průmysl investoval do vývoje řady moderních cyklických zkoušek, které zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení a fáze ovlhčení. V některých postupech jsou definovány také fáze vymrazování, rychlé změny teploty a expozice v ultrafialovém záření (UV). Výsledky cyklických korozních zkoušek lépe odpovídají dlouhodobým zkušenostem a poskytují významně správnější predikci chování materiálů v servisních podmínkách.

 Komora 1o (šířka 450px)  ControlArt na stránku Urychlené korozní zkoušky (šířka 215px)  Koroze památky (7) (výška 215px)

Naše moderní automatické korozní komory o objemu 2000 a 1080 litrů umožňují provádět většinu cyklických zkoušek popsaných v mezinárodních, národních a firemních normách díky řízení teploty v rozmezí od –40 do 80 °C a relativní vlhkosti (RV) od přibližně 20 do 100 % v kombinaci s aplikací solné mlhy nebo deště s přesně definovanými parametry.

Tyto korozní zkoušky nabízíme pro průmysl i v rámci výzkumných projektů:

 

Cyklické korozní zkoušky 

 

·    VDA 233-102, SEP 1850 (N-VDA)


      Tato zkouška byla vytvořena pod záštitou Německého svazu automobilového průmyslu (VDA) ve spolupráci s výrobci automobilů a dodavateli ocelových a hliníkových dílů. Umožňuje posoudit korozní odolnost automobilových součástí a účinnost korozní ochrany různými typy povlaků. Zkouška je vhodná zejména pro sledování delaminace nátěrů v okolí vrypů, řezných hran a dalších defektů a stability adhezních spojů. V porovnání se zkouškami s delším časem ovlhčení je rychlost stárnutí adheziv obvykle nižší. Tento laboratorní test je vhodný také pro hodnocení náchylnosti k prorezavění, koroze přírubových spojů a koroze ve štěrbinách bez nátěru. Tato metoda vede k iniciaci obdobných korozních procesů jako při expozicích na venkovních stanicích a v běžném provozu s odpovídající morfologií korozního napadení. Parametry zkoušky jsou založené na  skutečných klimatických podmínkách na základě dlouhodobého sledování v různých částech světa.

·    VW PV 1210 (Volkswagen)

      Interní norma skupiny Volkswagen popisuje zkoušku pro kompletní lakované karoserie, části karoserií a díly s různými ochrannými povlaky používané pro konstrukci automobilů. Slouží ke sledování a hodnocení korozních vlastností a protikorozních opatření při expozici při statickém zatížení.

 

·    VW PV 1209 (Volkswagen)

Krok s vysokou teplotou a vymrazováním je přidán z důvodu testování dílů pro oblast motoru. Pomáhá odhalit případnou náchylnost k praskání, deformacím, degradaci kompozitních materiálů apod.

 

·    Nissan CCT I (CCT 1) 

·    Nissan CCT IV (CCT 4) 

·    Renault ECC1 D17 2028

·    PSA TCAC D13 5486 (Peugeot, Citroën) 

·    JSAE JASO M 609

      Japonská norma určená pro testování ocelových panelů neošetřených, panelů s galvanickými či jinými kovovými povlaky a panelů chráněných organickými nátěrovými systémy pro použití v automobilovém průmyslu.       

·     VDA 621-415

      Předchůdce normy VDA 233-102. 

·    ISO 16701 (CCT)

      Nízké pH roztoku pro přípravu solné mlhy modeluje kyselé deště pozorované v některých průmyslových oblastech. 

·    ASTM D5894

      Střídavá expozice vzorků v korozním prostředí a UV záření ve dvou komorách. 

·    ASTM G 85, postup A2

      Cyklická zkouška v okyselené solné mlze, která je modifikací NSS.

 ·    ASTM G 85, postup A3

      Zkouška v solné mlze okyselené mořské vody je modifikací NSS. Tato procedura byla vyvinuta pro kontrolu jakosti tepelně zpracovaných hliníkových slitin řad 2000, 5000 a 7000 odolných proti exfoliační korozi. Používá se také pro posouzení       korozní stability při vývoji tepelně zpracovaných materiálů. Zkouška se provádí při teplotách od 24 do 49 °C dle zamýšleného použití.
      

 ·    ASTM G 85, postup A5

      Zkouška v solné mlze připravené ze zředěného elektrolytu s fázemi sušení se zkráceně označuje jako Prohesion test. Jde o zkratku výrazu „protection is adhesion“. Zkouška byla vytvořena pro povlaky na oceli. Ve srovnání s NSS lépe simuluje venkovní expozice a používá se například pro testování průmyslových nátěrů.
     

 ·    ISO 20340

      Náročná zkouška pro robustní nátěrové systémy pro ochranu konstrukcí ve styku s mořskou vodou a podobnými silně korozivními prostředími.
     

Pro další normované zkoušky jako například Volvo STD 1027 (Scania STD 4233), Suzuki SAE J2334, GM 9540P a Ford CETP 00.00-L-467 nás kontaktujte.

 

Zkoušky v solné mlze (NSS, ASS, CASS)

 • EN ISO 9227výška 215px
 • EN ISO 7253
 • ASTM B 117
 • BS 7479
 • NFX 41-002
 • JIS Z 2371
 • IEC 60068-2-11
 • MIL-STD-810, metoda 509.5
 • MIL-DTL-5541F
 • ASTM G 85, postup A1

NSS je nejstarší a stále nejpoužívanější urychlenou korozní zkouškou. Pro nízkou cenu, jednoduchost a rychlost je NSS vhodná jako zkouška kvality pro výrobky a dílce z čistých kovů a slitin, kovové povlaky, konverzní vrstvy a organické povlaky na kovových substrátech. ASS (solná mlha z roztoku okyseleného kyselinou octovou na pH 3.1–3.3) a CASS (další přídavek chloridu měďnatého) se používají pro dekorativní povlakové systémy měď-nikl-chróm a nikl-chróm a pro povlakovaný hliník.

 

Zkoušky oxidem siřičitým (Kesternichova zkouška)

 • EN ISO 3231
 • ISO 6988
 • ASTM G 87
 • ASTM G 85, postup A4
 • DIN 50 018

   

Kesternichova zkouška modeluje expozici v průmyslovém prostředí. Zkušební díly nebo panely jsou exponovány v komoře, kde je chemickou reakcí uvolňován oxid siřičitý a udržována vysoká vlhkost.

 

Zkoušky odolnosti proti vlhkosti

 • EN ISO 6270
 • DIN 50017 KK
 • ASTM D2247
 • ASTM D1735

 

Zkoušky odolnosti proti UV záření a vlhkosti

 • ISO 11507
 • IEC 61345
 • EN 13523-10
 • ASTM D4587

 

Kombinované zkoušky

ISO 12944-6

Norma popisuje zkoušky pro posouzení korozní odolnosti ocelových konstrukcí chráněných organickými povlaky dle daného zařazení do kategorie korozní agresivity.  

Nabízíme pomoc s výběrem optimální zkoušky s ohledem k testovaným materiálům, provozním podmínkám a předpokládané životnosti.

Poskytujeme kompletní servis včetně přípravy vzorků, průběžného hodnocení korozního napadení, např. pro účely určení doby do vzniku korozních produktů, závěrečného vyhodnocení a kompletní dokumentace podmínek zkoušky. Rozsah průběžného a konečného hodnocení je stanoven na základě potřeb zadavatele a příslušných norem jako EN ISO 4628 pro hodnocení degradace nátěrů (stupeň puchýřování, rezavění, výskyt trhlinek, odlupování, křídování, delaminace a koroze v okolí řezu). Naše analytické, elektrochemické, metalografické a další vybavení umožňuje detailní charakterizaci korozního poškození ve smyslu rovnoměrnosti napadení, střední a maximální hloubky důlkové koroze, složení korozních produktů, morfologie a mechanismu delaminace nátěru, stanovení přilnavosti nátěru (EN ISO 2409, ASTM D3359), stanovení obsahu vody v nátěru, hodnocení koroze přírubových spojů ad.

Vedle normovaných zkoušek nabízíme vývoj laboratorních testů dle vašich specifických požadavků. Kombinace elektrochemických metod, ponorových zkoušek a procedur popsaných výše umožňuje komplexní posouzení odolnosti materiálů v daném servisním prostředí.

Data získaná v reálných prostředích jsou často nutná pro potvrzení laboratorních měření. Nabízíme organizaci expozic na atmosférických zkušebních stanicích v Evropě, USA, Číně a dalších zemích, eventuálně v kombinaci se zkouškou SCAB dle normy EN ISO 11474. SCAB (Simulated Corrosion Atmospheric Breakdown) je urychlená zkouška ve vnějším atmosférickém prostředí s občasným postřikem solným roztokem.

Podrobné informace o nabízených korozních zkouškách naleznete zde.
 

Urychlené korozních zkoušky vám pomohou omezit negativní dopady koroze.

 

O nás:

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt:

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz
Tel. 220 446 104, 723 242 413

[iduzel] => 27156 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /urychlene-korozni-zkousky-prehled [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [26278] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Fotokatalytické materiály a technologie [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

originál

Fotokatalytické materiály a technologie

Odpovědný pracovník Garant Gestorský ústav VŠCHT Praha
Ing. Michal Baudys, Ph.D. Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ústav anorganické technologie

originál

1. Nabízené služby

 2. Výzkumná a vývojová činnost 3.  Vybavení

stanovení fotokatalytické aktivity v plynné fázi dle metodiky ISO

(odbourávání NOx, acetaldehydu, formaldehydu)

vývoj nových fotokatalytických materiálů, pigmentů a nátěrových hmot

aparatury pro stanovení fotokatalytické aktivity v plynné fázi dle metodiky ISO (zahrnující analyzátor NOx resp. GC-FID chromatograf)

stanovení fotokatalytické aktivity samočistících povrchů metodou modelových inkoustů

vývoj nových metod stanovení fotokatalytické aktivity

vybavení pro přípravu fotokatalytických disperzí a nátěrových hmot a aktivních povrchů (dispergátory, hřídelová míchačka, ultrazvuková vana,)

vybavení pro nanášení fotokatalyticky aktivních vrstev (pec, sušárna, aplikační pravítka)

 

konzultace v oblasti fotokatalytických materiálů

standardizace

barvoměr pro vyhodnocení barevných změn

Odborné zaměření skupiny je soustředěno na hodnocení fotokatalyticky aktivních materiálů: sklo, keramika, nátěry, omítky, betonové stěrky, prefabrikované stavební dílce, textilie. Proces fotokatalýzy patří mezi pokročilé oxidační procesy a představuje slibnou metodu pro odstraňování polutantů z životní prostředí ať už se jedná o odbourávání toxických látek rozpuštěných ve vodách (pesticidy, barviva, léčiva), ve vzduchu (VOC, NOx) či v tuhé fázi (tuky). Další aplikace je založena na schopnosti těmito procesy inaktivovat mikroorganismy.

Užití fotokatalýzy se dělí na dvě základní oblasti:

 • samočištění- díky fotokatalytickému účinku je povrch materiálu schopen rozkládat pevné organické nečistoty na povrchu. Výsledkem je povrch odolný proti ulpívání nečistot a dlouhodobě si tak udržuje původní vzhled a barvu
 • čištění okolního média –založeno na schopnosti aktivovaného materiálu oxidativně rozkládat konkrétní nežádoucí látky přítomné v znečištěném vzduchu nebo vodě. Tím je možno potlačit některé nepříznivé důsledky lidské činnosti, např. znečištění ovzduší hustě osídlených oblastí.

 

ISO testy stanovení fotokatalytické aktivity v plynné fázi

Testy stanovení fotokatalytické aktivity v plynné fázi dle metodiky ISO jsou vhodné pro otestování fotokatalytických materiálů z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu. Metoda je založena na stanovení látkového množství fotokatalyticky odbouraného polutantu (NOx, formaldehyd, acetaldehyd) v průtočném fotoreaktoru během expozice testovaného materiálu UV zářením. V případě organických polutantů je analýza řešena pomocí GC-FID, v případě NOx. je k analýze využíván chemiluminiscenčního analyzátoru umožňujícího stanovení NO, NO2 a celkové sumy NOx.

 originál

Schématické znázornění aparatury

 

norma

ISO 22197-1

ISO 22197-2

ISO 22197-3

ISO 22197-4

polutant

NO

acetaldehyd

toluen

formaldehyd

Přehled instalovaných ISO metod, ISO 22197-3 (odstraňování toluenu) je realizováno ve spolupráci s Ústavem anorganické technologie

Požadavky na vzorky:

standardní rozměr vzorku činí 5x10 cm (tloušťka 4 či 8 mm).


 

Stanovení fotokatalytické aktivity metodou modelových inkoustů

Metoda modelových inkoustů je vhodná pro rychlé otestování fotokatalytické aktivity nejrůznějších samočistících povrchů, jako jsou skla, nátěry, dlaždice, textilie, betony. Princip metody je založen na barevné přeměně barviva v modelovém inkoustu, ke které dochází na fotokatalyticky aktivním povrchu. V současné době je tato metoda v přípravném řízení pro ISO standard.

Modelový inkoust obsahuje kromě barviva, glycerol sloužící jako dárce elektronů. Fotogenerované vakance oxidují glycerol na glyceraldehyd popř. další oxidační produkty, excitované elektrony nevratně redukují barvivo v inkoustu, přičemž je tato redukce doprovázena barevnou změnou. V důsledku přítomnosti glycerolu dochází k omezení rekombinačních reakcí, barevná přeměna indikátorového inkoustu je tudíž na rozdíl oxidačních fotokatalytických reakcí (např. rozklad azobarviva v roztoku) velmi rychlá.

Stanovení fotokatalytické aktivity je založeno na obrazovém zpracování barevné změny tenkého filmu inkoustu v závislosti na době expozice UV zářením a kvantifikaci fotokatalytické aktivity jako času potřebného na 90%-ní barevnou přeměnu barviva v inkoustu. Níže je uveden příklad barevné přeměny inkoustu obsahující barvivo Resazurin na komerčním fotokatalyticky aktivním skle (horní řada) a na skle bez fotokatalyticky aktivní vrstvy (spodní řada). Na fotokatalyticky aktivním skle dochází k fotokatalytické redukci modrého Resazurinového barviva do formy Resorufinu (růžová barva). Na srovnávacím vzorku bez fotokatalyticky aktivní vrstvy pouhým ozáření UV zářením k barvené přeměně nedochází.

originál

Příklad barevné přeměny Resazurinového inkoustu na fotokatalyticky aktivním povrchu (a na neaktivním vzorku .

 

Požadavky na vzorky:

nejméně 8 vzorků (2,5x 2,5 cm) o tloušťce 3 mm. Po dohodě je možno dodat vzorky o jiných tloušťkách.

Spolupráce:

Pro oblast stavebních hmot byla navázána úzká spolupráce s Ing. Martinem Keppertem, PhD (Katedra materiálového inženýrství a chemie  FSv ČVUT Praha

originál

Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

originál

Queen’s University Belfast

 

šířka 215px

Leibnitz Univerzität Hannover

 

šířka 215px

Technische Universität Berlin

 

 

 

[iduzel] => 26278 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/fotokatalyza [skupina_www] => Array ( ) [url] => /fotokatalyza [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [25605] => stdClass Object ( [nazev] => Urychlené korozní zkoušky [seo_title] => Urychlené korozní zkoušky [seo_desc] => Urychlené korozní zkoušky [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde.

Pro klimatické zkoušky (zkoušky odolnosti proti vlhkosti – kondenzační zkoušky, zkoušky urychleného stárnutí povětrnostními vlivy, zkoušky odolnosti proti UV záření) klikněte zde.

Atmosférická koroze nepříznivě ovlivňuje užitné i estetické vlastnosti výrobků, zařízení a konstrukčních celků. Urychlené korozní zkoušky jsou užitečnou pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů a pro kontrolu kvality. Používají se zejména pro aplikace v automobilovém, leteckém, strojírenském a těžebním průmyslu a ve stavebnictví.

Nejrozšířenější zkouškou je zkouška korozní odolnosti v solné mlze (NSS), při které jsou vzorky kontinuálně exponovány v mlze neutrálního chloridu sodného o koncentraci 5 hm. % při teplotě 35 °C. Variantou NSS je zkouška v mlze roztoku chloridu sodného okyseleného kyselinou octovou (ASS), případně s přídavkem chloridu měďnatého (CASS).

Zkouška v solné mlze a její varianty jsou často kritizovány pro nízkou reprodukovatelnost a nerealistické podmínky vedoucí k omezené korelaci s výsledky expozic v reálných aplikačních podmínkách. Proto v posledních desetiletích zejména automobilový průmysl investoval do vývoje řady moderních cyklických zkoušek, které zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení a fáze ovlhčení. V některých postupech jsou definovány také fáze vymrazování, rychlé změny teploty a působení  ultrafialového záření (UV). Výsledky cyklických korozních zkoušek lépe odpovídají dlouhodobým zkušenostem a poskytují významně správnější predikci chování materiálů v servisních podmínkách.

Komora pro cyklické korozní zkoušky Komora pro cyklické korozní zkoušky Korozí poškozený plášť bronzové sochy

Naše moderní automatické korozní komory o objemu 2000 a 1000 litrů umožňují provádět většinu cyklických zkoušek popsaných v mezinárodních, národních a firemních normách díky řízení teploty v rozmezí od –40 do 80 °C a relativní vlhkosti (RV) od 20 do 100 % v kombinaci s aplikací solné mlhy nebo deště s přesně definovanými parametry.

Následující korozní zkoušky nabízíme pro průmysl i v rámci výzkumných projektů.

 

Cyklické korozní zkoušky 

VDA 233-102, SEP 1850 (N-VDA)

Tato zkouška byla vytvořena pod záštitou Německého svazu automobilového průmyslu (VDA) ve spolupráci s výrobci automobilů a dodavateli ocelových a hliníkových dílů. Umožňuje posoudit korozní odolnost automobilových součástí a účinnost korozní ochrany různými typy povlaků. Zkouška je vhodná zejména pro sledování delaminace nátěrů v okolí vrypů, řezných hran a dalších defektů a stability adhezních spojů. V porovnání se zkouškami s delším časem ovlhčení je rychlost stárnutí adheziv obvykle nižší. Tento laboratorní test je vhodný také pro hodnocení náchylnosti k prorezavění, koroze přírubových spojů a koroze ve štěrbinách bez nátěru. Tato metoda vede k iniciaci obdobných korozních procesů jako při expozicích na venkovních stanicích a v běžném provozu s odpovídající morfologií korozního napadení. Parametry zkoušky jsou založené na skutečných klimatických podmínkách na základě dlouhodobého sledování v různých částech světa.

Podmínky zkoušky: Komplexní cyklus zahrnující řadu technických fází jako solná mlha (roztok 1 hm. % NaCl při neutrálním pH), ovlhčení a sušení při teplotách do 50 °C a vymrazovací fázi při –15 °C. Typická doba trvání: 6 týdnů. Týdenní cyklus je znázorněn na grafu.

Komora pro cyklické korozní zkoušky
Schématické znázornění průběhu zkoušky VDA 233-102

VW PV 1210 (Volkswagen)

Interní norma skupiny Volkswagen popisuje zkoušku pro kompletní lakované karoserie, části karoserií a díly s různými ochrannými povlaky používané pro konstrukci automobilů. Slouží ke sledování a hodnocení korozních vlastností a protikorozních opatření při expozici při statickém zatížení.

Podmínky zkoušky: Pětidenní cyklus zahrnující NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl), fázi sušení a fázi ovlhčení při 40 °C a 100 % RV následovaný dvoudenní expozicí při nízké vlhkosti a laboratorní teplotě. Typická doba trvání: 3, 6, 12 nebo 18 týdnů. Týdenní cyklus je znázorněn na grafu.

Schématické znázornění průběhu zkoušky Volkswagen PV 1210

VW PV 1209 (Volkswagen)

Podmínky zkoušky: Kombinace zkoušky dle interní normy PV 1210 s cykly rychlých změn teplot a vlhkosti od –40 do 80 °C a od 30 do 80 % RV (PV 1200). Roztok pro přípravu solné mlhy je modifikovaný a obsahuje 4 hm.% NaCl a 1 hm.% CaCl2.
Krok s vysokou teplotou a vymrazováním je přidán z důvodu testování dílů pro oblast motoru. Pomáhá odhalit případnou náchylnost k praskání, deformacím, degradaci kompozitních materiálů apod. a poskytuje užitečné informace také z hlediska stability nátěrových systémů.

Volvo STD 423-0014, VCS 1027,149 (ACT I), Scania STD4319

Zkouška pro hodnocení korozní odolnosti v prostředí s významným vlivem chloridových iontů, a to zejména v přímořské atmosféře a v oblastech, kde se v zimním období aplikují posypové soli. Používá se pro kovy a jejich slitiny a kovové, konverzní a organické povlaky. Na rozdíl od většiny ostatních metod je solný roztok aplikován ve formě deště s intenzitou depozice 15 mm/hod. Pokud to zkušební komora neumožňuje, vzorky mohou být kontaminovány ponořením do solného roztoku. Šest týdnů zkoušky odpovídá přibližně dvou letům expozice v podmínkách provozu na silnicích v oblastech, kde se v zimním období používá solení.
Podmínky zkoušky: Dva dny v týdnu jsou vzorky krátce kontaminovány roztokem chloridu sodného o koncentraci 1 hm. %, který je okyselen přídavkem kyseliny sírové na pH 4.2. Fáze ovlhčení (35 °C a 95% RV) a sušení (45 °C a 50% RV) se střídají po zbytek času. Týdenní cyklus je znázorněn na grafu.

Schématické znázornění průběhu zkoušky Volvo STD 423-0014

Volvo VCS 1027,1449 (ACT II), Ford CETP 00.00-L-467

Solný roztok se aplikuje pětkrát týdně ve formě přímého postřiku buď automaticky, nebo ručně. Šest týdnů zkoušky odpovídá přibližně dvěma až čtyřem letům expozice v podmínkách provozu na silnicích v oblastech, kde se v zimním období používá solení.
Podmínky zkoušky: Pět denních cyklů aplikovaných v pracovní dny zahrnuje 6 hodin expozice ve vlhké atmosféře při 25 °C s přerušovaným postřikem roztokem chloridu sodného o koncentraci 0.5 hm. %, pokles vlhkosti na 70
% RV a zvýšení teploty na 50 °C v průběhu 2 a půl hodiny a výdrž při konstantní teplotě 50 °C a vlhkosti 70 % RV o trvání 15 a půl hodiny. Stejné podmínky konstantní vlhkosti jsou aplikovány také o víkendech.

Nissan CCT I (CCT 1)

Podmínky zkoušky: Opakování osmihodinových cyklů zahrnujících 4 hodiny NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl), 2 hodiny sušení při 60 °C a RV < 30 % a 2 hodiny ovlhčení při 50 °C a 95 % RV. Typická doba trvání: 500 až 1500 hodin.

Nissan NES M0158 (CCT IV, CCT 4)

Podmínky zkoušky: Opakování denních cyklů zahrnujících 4 hodiny NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl), 2 hodiny sušení při 60 °C a RV < 30 % a 2 hodiny ovlhčení při 50 °C a 95 % RV následovaných 5 cykly při nízké a vysoké vlhkosti za konstantní teploty 60 °C.

Renault ECC1 D17 2028

Podmínky zkoušky: Zkouška při konstantní teplotě 35 °C se střídajícími se fázemi ovlhčení (90 % RV) a sušení (55 % RV). Roztok chloridu sodného o koncentraci 1 hm. % a pH 4 je rozprašován na vzorky po dobu třiceti minut jednou denně s následnou fází sušení při 20% vlhkosti. Typická doba trvání: 6 týdnů.

Toyota TSH1555G, varianta C

Zkouška reprodukující korozní podmínky na automobilové karosérii.

Podmínky zkoušky: Solná mlha při 50 °C je aplikována po dobu 4 hodin, následuje sušení při 70 °C po dobu 5 hodin, fáze ovlhčení při 50 °C a 85–90 % RV po dobu 12 hodin, 2 hodiny sušení při 70 °C a hodina sušení při laboratorní teplotě. Týdenní cyklus je znázorněn na grafu.

Schématické znázornění průběhu zkoušky Toyota TSH 1555G, varianta C

 

PSA TCAC D13 5486 (Peugeot, Citroën)

Podmínky zkoušky: Solná mlha roztoku obsahujícího 1 hm. % NaCl při pH 4,1 a střídání fází s nízkou a vysokou vlhkostí při konstantní teplotě 35 °C.

BMW AA-0224 (PA-P 029)

Podmínky zkoušky: Den aplikace solné mlhy při 35 °C, 4 dny střídavé kondenzace při 40 °C a odpočinku za normální teploty a vlhkosti a 2 dny odpočinku.

Fiat 50493/05

Podmínky zkoušky: Cyklus sestává ze tří hodin aplikace solné mlhy při 35 °C, 1 hodiny sušení při 60 °C, 12 hodin expozice ve vlhké atmosféře o 95% RV při 40° C, 1 hodiny vymrazování při –10 °C and 6 hodin odpočinku při 25 °C a 60% RV.

SAE J-2334, GM 954OP, GMW 14872

Metoda je hojně používána zejména v Severní Americe (GM) a Japonsku (Suzuki, Mitsubishi) a byla vyvinuta na základě korelace s výsledky expozic ve venkovních servisních podmínkách. Může být aplikována jak pro kontrolu kvality, tak i pro vývoj nových materiálů. Opatrnost je v tomto ohledu nutná při studiu korozních mechanismů jiných než kosmetické koroze v místech defektů a rovnoměrné koroze.
Podmínky zkoušky: Vzorky jsou exponovány cyklickým změnám zahrnujícím tři opakující se fáze s celkovým trváním 24 hodin: 6 hodin vysoké vlhkosti (kondenzační podmínky nebo vodní mlha) při 50 °C, 15minutový ponor nebo přímý postřik solným roztokem obsahujícím NaCl, CaCl2 a NaHCO3 při laboratorní teplotě a sušení vzduchem při 50% RV a 60 °C.

JSAE JASO M 609, JASO M 610, ISO 14993, ČSN EN ISO 11997-1 cyklus A

Norma určená pro testování ocelových panelů neošetřených, panelů s galvanickými či jinými kovovými povlaky a panelů chráněných organickými nátěrovými systémy pro použití v automobilovém průmyslu.
Podmínky zkoušky: Opakování cyklů solné mlhy z neutrálního roztoku NaCl o koncentraci 5 hm. % při teplotě 35 °C (2 hodiny), sušící fáze při 60 °C a 20–30 % RV (4 hodiny) a fáze ovlhčení při 50 °C a 95 % RV (2 hodiny). Typická doba trvání: 30–180 cyklů (240–1440 hodin).

VDA 621-415, ČSN EN ISO 11997-1 cyklus B

Předchůdce normy VDA 233-102. Vzhledem k vysokým depozicím chloridu sodného poskytuje tato zkouška pro nechráněné kovy podobně nerealistické podmínky jako NSS. Používá se pro zkoušení odolnosti teplem tvrditelných nátěrových hmot v korozních podmínkách vozidla.
Podmínky zkoušky: 1 den NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl), 4 dny cyklování mezi vysokou (40 °C / kondenzace) a nízkou (23 °C / cca 50 % RV) teplotou a vlhkostí, 2 dny při laboratorní teplotě a vlhkosti. Typická doba trvání: 5 (ISO) nebo 10 týdnů (VDA).

ČSN ISO 16701 (CCT)

Podmínky zkoušky: Periodické změny vlhkosti mezi 95 and 50 % RV při 35 °C s šestihodinovým sub-cyklem solné mlhy dvakrát týdně. Sub-cyklus se skládá ze tří patnáctiminutových period solné mlhy z roztoku NaCl o koncentraci 1 hm. % okyseleného na pH 4,2 následovaných 105 minutami expozice při vysoké vlhkosti.
Nízké pH roztoku pro přípravu solné mlhy modeluje kyselé deště pozorované v některých průmyslových oblastech.

ASTM D5894

Střídavá expozice vzorků v korozním prostředí a UV záření ve dvou komorách.
Podmínky zkoušky: UV/kondenzační cyklus sestává ze 4 hodin UV záření při intenzitě 0.89 W m–2 nm–1 při 340 nm a 60 °C a 4 hodin kondenzace při 50 °C. Korozní cyklus zahrnuje hodinu expozice v solné mlze při laboratorní teplotě a hodinu sušení při 35 °C. Elektrolyt obsahuje 0,05 hm. % chloridu sodného a 0,35 hm. % síranu amonného.

ASTM G 85, postup A2

Cyklická zkouška v okyselené solné mlze, která je modifikací NSS.
Podmínky zkoušky: Opakující se šestihodinové cykly sestávají ze 45 minut expozice v okyselené solné mlze obsahující 5 hm. % NaCl, 120 minut sušení a 195 minut expozice při vysoké RV.

ASTM G 85, postup A3

Zkouška v solné mlze okyselené mořské vody je modifikací NSS. Tato procedura byla vyvinuta pro kontrolu jakosti tepelně zpracovaných hliníkových slitin řad 2000, 5000 a 7000 odolných proti exfoliační korozi. Používá se také pro posouzení korozní stability při vývoji tepelně zpracovaných materiálů. Zkouška se provádí při teplotách od 24 do 49 °C dle zamýšleného použití.
Podmínky zkoušky: Dvouhodinové cykly zahrnující 30 minut expozice v okyselené solné mlze a 90 minut při vysoké RV.

ASTM G 85, postup A5

Zkouška v solné mlze připravené ze zředěného elektrolytu s fázemi sušení se zkráceně označuje jako Prohesion test. Jde o zkratku výrazu „protection is adhesion“. Zkouška byla vytvořena pro povlaky na oceli. Ve srovnání s NSS lépe simuluje venkovní expozice a používá se například pro testování průmyslových nátěrů.
Podmínky zkoušky: Krátké hodinové cykly sušení a expozice v solné mlze připravené z roztoku obsahujícího 0,05 hm. % chloridu sodného a 0,35 hm. % síranu amonného při pH 5–5.4.

ČSN EN ISO 11997-1 cyklus C

Cyklus vyvinutý k použití pro vodou ředitelné a latexové nátěrové systémy.
Podmínky zkoušky: Opakování cyklů solné mlhy z chloridu sodného (0,31 ± 0,01 g/l) a síranu amonného (4,10 ± 0,01 g/l), fáze sušení při 40 °C, ovlhčení při 40 °C a 75 % RV,  sušení při 30 °C a kondenzace při 30 °C. Jeden cyklus trvá 48 hodin a celkové trvání zkoušky je obvykle 21 cyklů (1008 hodin).

ČSN EN ISO 11997-1 cyklus D, JIS K 5621

Zkouška nátěrových sytémů.
Podmínky zkoušky: 30 minut NSS (35 °C, roztok 5 hm. % NaCl), 90 minut vysoká vlhkost (30 °C / 95 % RV), 120 minut horké sucho (50 °C), 120 minut teplé sucho (30 °C). Tento 6 hodinový cyklus se opakuje 28x. Celkové trvání zkoušky je 168 hodin.

ČSN ISO 20340

Náročná zkouška pro robustní nátěrové systémy pro ochranu konstrukcí ve styku s mořskou vodou a podobnými silně korozivními prostředími.
Podmínky zkoušky: Týdenní cyklus zahrnuje třídenní expozici s opakujícími se fázemi UV ozařování (4 hodiny, 60 °C) a kondenzace vodní páry (4 hodiny, 50 °C) dle normy ISO 11507, třídenní expozici v solné mlze a denní expozici při nízké teplotě –20 °C. Typická doba trvání: 25 týdnů.

Pro další normované zkoušky nás kontaktujte.

 

Zkoušky v solné mlze (NSS, ASS, CASS)

ČSN EN ISO 9227
ASTM B117
IEC 60068-2-11
JIS Z 2371
MIL-STD-810G, metoda 509.6
MIL-DTL-5541F
DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CN2
ASTM G85, postup A1 (ASS)
DIN 50021 (neplatná)
ČSN EN ISO 7253 (neplatná)
NF X41-002 (neplatná)
BS 7479 (neplatná)

NSS je nejstarší a stále nejpoužívanější urychlenou korozní zkouškou. Pro nízkou cenu, jednoduchost a rychlost je NSS vhodná jako zkouška kvality pro výrobky a dílce z čistých kovů a slitin, kovové povlaky, konverzní vrstvy a organické povlaky na kovových substrátech. ASS (solná mlha z roztoku okyseleného kyselinou octovou na pH 3.1–3.3) a CASS (další přídavek chloridu měďnatého) se používají pro dekorativní povlakové systémy měď-nikl-chróm a nikl-chróm a pro povlakovaný hliník.

 

Zkouška odolnosti proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého (Kesternichova zkouška)

ČSN EN ISO 3231
ČSN EN 13523-23
ČSN ISO 6988
ASTM G87
DIN 50018

 

Kesternichova zkouška byla původně vyvinuta se záměrem modelovat expozici povlakovaných kovových materiálů v průmyslovém prostředí. Vzhledem k relativně vysokým používaným dávkám oxidu siřičitého je však korelace výsledků této zkoušky s daty z reálných prostředí omezená. Expozice v atmosféře s přídavkem SO2 nicméně velmi efektivně odhalí přítomnost pórů a dalších defektů v organickém nebo i kovovém povlaku. Obliba zkoušek v oxidu siřičitém v posledních letech roste.

Komora pro Kesternichovu zkoušku

Podmínky zkoušky: Zkušební díly nebo panely jsou exponovány v komoře, kam je nadávkován nebo kde je chemickou reakcí uvolněn oxid siřičitý a udržována vysoká vlhkost (kondenzační podmínky). Tato fáze je následována sušením v laboratorní atmosféře. Typická doba trvání zkoušky je 25 cyklů (dnů).

 

Další korozní zkoušky

ČSN EN ISO 12944-6

Norma popisuje zkoušky pro posouzení korozní odolnosti ocelových konstrukcí chráněných organickými povlaky dle daného zařazení do kategorie korozní agresivity.
Podmínky zkoušky: Kombinace ČSN EN ISO 2812-1 (chemická odolnost při ponoru do jiných kapalin než vody), ČSN EN ISO 2812-2 (ponor do vody), ČSN EN ISO 6270 (zkouška odolnosti proti vlhkosti) and ČSN EN ISO 9227 (NSS).

IEC 61646, část 10.12

Tato procedura obdobná zkoušce PV 1200 byla vyvinuta pro zkoušení odolnosti fotovoltaických panelů. Může však být aplikována také jako velmi přísná zkouška stability nátěrových systémů z hlediska adheze k substrátu a náchylnosti ke vzniku puchýřů.
P
odmínky zkoušky: Zkouška zahrnuje nejméně deset denních cyklů při vlhkosti 85 % RV s teplotními změnami od běžné laboratorní na 85 °C a –40 °C při dvou rychlostech ohřevu a chlazení, 100 and 200 °C za hodinu.

DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CN3

Vojenská norma pro vybavení, které může přijít do styku s kyselými atmosférami, např. v průmyslových oblastech nebo v blízkosti výfuků spalovacích motorů.
Podmínky zkoušky: Zkušební cyklus zahrnuje dvouhodinovou atmosférickou expozici při znečištění kyselinami a fázi skladování při 40 °C a 93% RV.

DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CN4

Zkouška pro případný negativní vliv kontaminace povrchu vojenského vybavení kapalinami jako například palivy, oleji, rozpouštědly, čisticími a dezinfekčními prostředky atd.

 

Pro klimatické zkoušky (zkoušky odolnosti proti vlhkosti - kondenzační zkoušky, zkoušky urychleného stárnutí povětrnostními vlivy, zkoušky odolnosti proti UV záření) klikněte zde.

Nabízíme pomoc s výběrem optimální zkoušky s ohledem k testovaným materiálům, provozním podmínkám a předpokládané životnosti.

Poskytujeme kompletní servis včetně přípravy vzorků, průběžného hodnocení korozního napadení, např. pro účely určení doby do vzniku korozních produktů, závěrečného vyhodnocení a kompletní dokumentace podmínek zkoušky. Rozsah průběžného a konečného hodnocení je stanoven na základě potřeb zadavatele a příslušných norem jako ČSN EN ISO 4628 pro hodnocení degradace nátěrů (stupeň puchýřování, rezavění, výskyt trhlinek, odlupování, křídování, delaminace a koroze v okolí řezu). Naše analytické, elektrochemické, metalografické a další vybavení umožňuje detailní charakterizaci korozního poškození ve smyslu rovnoměrnosti napadení, střední a maximální hloubky důlkové koroze, složení korozních produktů, morfologie a mechanismu delaminace nátěru, stanovení přilnavosti nátěru (ČSN EN ISO 2409, ASTM D3359), stanovení obsahu vody v nátěru, hodnocení koroze přírubových spojů ad.

Panel s organickým povlakem poškozeným puchýřkováním Panel s organickým povlakem poškozeným delaminací ICP-OES měření

Vedle normovaných zkoušek nabízíme vývoj laboratorních testů dle vašich specifických požadavků. Kombinace elektrochemických metod, ponorových zkoušek a procedur popsaných výše umožňuje komplexní posouzení odolnosti materiálů v daném servisním prostředí.

Data získaná v reálných prostředích jsou často nutná pro potvrzení laboratorních měření. Organizujeme expoziční programy na atmosférických zkušebních stanicích v České republice a dalších evropských zemích, USA, Číně a jinde, eventuálně v kombinaci se zkouškou SCAB dle normy ČSN EN ISO 11474. SCAB (Simulated Corrosion Atmospheric Breakdown) je urychlená zkouška ve vnějším atmosférickém prostředí s občasným postřikem solným roztokem.

Expoziční stanice, Qingdao, Čína

Urychlené korozních zkoušky vám pomohou omezit negativní dopady koroze.

 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2020 Technopark Kralupy

[urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 25605 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /urychlene-korozni-zkousky [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [26082] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Stavební materiály na bázi silikátů [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

 originál

Stavební materiály na bázi silikátů

Silikátové materiály nalézají uplatnění v mnoha odvětvích. Používají se například ve stavebnictví (beton, cement, vápno), v keramickém a sklářském průmyslu (od klasických hrníčků a skleniček až po speciální aplikace jako nosiče katalyzátorů nebo speciální filtry), v barvářském průmyslu (pojiva a plniva), v ohnivzdorných a žárovzdorných aplikacích (od vyzdívek domácích krbů až po velké sklářské a slévárenské pece) nebo při restaurování uměleckých děl. Naše skupina se věnuje celé řadě projektů v oboru silikátů. Našim zákazníkům nabízíme mimo klasických zkoušek materiálů také konzultační a expertní činnost.

Výzkumná skupina stavebních materiálů na bázi silikátů provádí zkoušky vzorků stavebních hmot na odolnost vůči vysokým teplotám, tlakům i agresivnímu prostředí.

Pro testování vlastností stavebních materiálů disponujeme špičkovým laboratorním zařízením a kvalifikovanými odborníky v oblasti vlastností silikátových stavebních materiálů.

 

Zkoušky za zvýšených a vysokých teplot

 

Mechanické zkoušky

 
originál

Kombinovaná pec

 

Normy:

ČSN EN – 993-6, ČSN EN – 993-7

Použití:

Stanovení pevnosti v ohybu, Stanovení E-modulu statickou metodou (v ohybu) a tečení v ohybu při teplotách 25 - 1550°C.

Velikost vzorků:

25x25x160mm

originál

Zařízení na stanovení pevnosti v ohybu a tlaku

MATEST C089 SERIE

 

Normy:

ČSN EN 1015-11, ČSN EN 772-6, ČSN EN 1170-4, ČSN EN 993-6, ČSN EN 843-1, ČSN EN 658-3 

Použití:

Stanovení pevnosti v tlaku (0-3000kN) a v ohybu (0-15kN). Stanovení Youngova modulu pružnosti         statickou metodou (v tlaku).

Velikost vzorků:

 tlak: krychle až do velikosti 200mm

           válce do velikosti d = 160mm, v = 320mm

 ohyb: až do velikosti 200x200x800mm

originál

Pec na stanovení odolnosti proti korozi

žárovzdorných materiálů taveninami

 

Normy:

ČSN P CEN/TS 15418

Použití:

Stanovení odolnosti proti korozi žárovzdorných materiálů taveninami při teplotách 25- 1650°C.

Dostupné:

 A: Kelímková korozní zkouška, postup

 B: Korozní zkouška ponořováním trámečku, postup

 C: Korozní zkouška v rotujícím válci.


originál

Zařízení na stanovení pevnosti v ohybu a tlaku

MATEST E183N

 

Normy:

ČSN EN 1015-11, ČSN EN 12808-3, ČSN EN 993-6

Použití:

Stanovení pevnosti v tlaku (0-250kN)

a v ohybu (0-15kN).

Stanovení Youngova modulu pružnosti statickou metodou (v tlaku).

Velikost vzorků:

 tlak: š1 = 10 - 100mm, š2 = 10 - 100mm,

v = 20 - 180mm

 ohyb: 40x40x160mm

originál

Pec na stanovení únosnosti v žáru a tečení v tlaku

 

Normy:

ČSN EN 993-8

Použití:

Stanovení únosnosti v žáru a tečení v tlaku

při teplotách 25- 1650°C.

Velikost vzorků:

d1 = 50mm, d2 = 12mm, v = 50mm

  

Přístrojové vybavení

Název

Podrobnosti

Kombinovaná pec na stanovení

- pevnosti v ohybu za vysoké teploty,

- E - modulu statickou metodou za vysoké teploty,

- creepových zkoušek v ohybu za vysokých teplot

Max. teplota 1550°C

Velikost vzorků 150x25x25mm, zatížení až 2500N, přesnost průhybu 4µm/1mm

ČSN EN – 993-6, ČSN EN – 993-7

Pec na stanovení odolnosti proti korozi žárovzdorných materiálů taveninami

Max. teplota 1700°C, provozní teplota 1650°C, 0-20ot/min,

ČSN P CEN/TS 15418

Pec na stanovení únosnosti v žáru a tečení v tlaku

Max. teplota 1650°C, přesnost 4µm/1mm, zatížení až 0,2MPa (3 rozsahy)

ČSN EN 993-8

Automatický záznamový Vicatův přístroj

Stanovení doby tuhnutí tmelů,

EN-UNI 196-3, DIN 1168 SADRA, ASTM C 191

Le-Chatelierova vodní lázeň

EN196-3

Analyzátor vlhkosti

 

Laboratorní sušárna VENTICELL

Temperování materiálů horkým vzduchem s nucenou cirkulací pomocí ventilátoru. Určený pro teploty do 250°C.

Sušárna MEMMERT UF75 s nucenou cirkulací

Max. teplota 300°C, Vnitřní šířka [mm] 400, Vnitřní výška [mm] 560

Automatická laboratorní míchačka maltových směsí

EN 196-1

Elektrohydraulický zkušební stroj s pohonnou jednotkou

servo-plus

Stanovení pevnosti v tlaku (0-3000kN), ohybu, modul pružnosti

ČSN EN 1015-11, ČSN EN 772-6, ČSN EN 1170-4, ČSN EN 993-6, ČSN EN 843-1,

ČSN EN 658-3

Elektrohydraulický zkušební stroj s mikroprocesorovou jednotkou cyber-plus evolution

Stanovení pevnosti v tlaku (0-250kN) a v ohybu (0-15kN), měření modulu pružnosti

ČSN EN 1015-11, ČSN EN 993-6

Laboratorní míchačka betonových směsí LMB - C1 CYCLOS

Příprava betonových směsí a malt v objemu do 70 litrů. Otáčky lopatek 48ot./min

Vibrační vysokofrekvenční stolek VSB-70 REM

Zhutňování betonových směsí běžného i vozovkového betonu.

Otáčky 2 000-10 000ot/min.

Autokláv

 V = 8l, Tmax = 300°C, pmax = 40bar

Velkokapacitní skříň pro vlhké uložení

Uložení většího množství cementových a maltových vzorků při nasycené vlhkosti a regulované teplotě.

Diamantová pila

K dispozici je i kotouč pro řezání kovových vzorků

Zařízení na měření zkoušky roztékavosti

 ČSN EN ISO 4534

Pec

Max. teplota 1200°C, průměr x výška = 170x230mm

Klimatická komora

Teplota = -25 až +70°C

Vodní lázeň (Matest C304-02)

Kapacita = 200l,

EN 196-8 EN ISO 679 ASTM C511 ASTM C109 EN 196-1

PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY

 • Pevnost v ohybu při teplotách 25-1550°C
 • Stanovení E - modulu statickou metodou (v ohybu) při teplotách 25-1550°C
 • Tečení v ohybu při teplotách 25-1550°C
 • Výpal do teploty 1650°C
 • Únosnost v žáru do teploty 1650°C
 • Tečení v tlaku při teplotách do 1650°C
 • Řezání vzorků
 • Trvalé délkové změny v žáru
 • Ztráta žíháním
 • Pevnost v tlaku
 • Stanovení E - modulu statickou metodou (v tlaku)
 • Kritéria hutnosti
 • Broušení
 • Mletí
 • Mrazuvzdornost

OBORY PŮSOBENÍ

 • Měření základních fyzikálně – chemických vlastností žárovzdorných materiálů
 • Odborné posouzení užití žárovzdorných materiálů a zařízení
 • Odborné posouzení výrobních vad silikátových materiálů
 • Aplikovaný výzkum v oblastech tvarových žárovzdorných materiálů
 • Vývoj nových technologií přípravy keramických žárovzdorných výrobků
 • Aplikovaný výzkum v oblastech netvarových žárovdorných materiálů
 • Optimalizace vlastností žárovzdorných opravárenských a torketovacích směsí
 • Vývoj vodních skel pro aplikace ve stavebnictví a slévárenství
 • Odborné posouzení nehořlavosti, resp. žárovzdornosti materiálů

Posouzení vlastností materiálů v extrémních podmínkách umožňuje lépe poznat vlastnosti materiálů, stanovit jejich reálnou trvanlivost i v nestandardních situacích a předejít haváriím staveb v krizových situacích - požárech nebo zemětřeseních.

Kontakt:

Skupina silikátové stavební materiály

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou
antosp@vscht.cz
Tel. +420 22044 6110, +420 22044 6130 

Ing. Jan Urbánek
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou
urbanekj@vscht.cz
Tel. +420 22044 6121, +420 22044 4149

[iduzel] => 26082 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/silikaty [skupina_www] => Array ( ) [url] => /silikaty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [7721] => stdClass Object ( [nazev] => O nás [seo_title] => O nás [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Technopark Kralupy je součást Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Je to vědecko-technický park se zaměřením na inovace ve stavební chemii a v souvisejících materiálových oborech.

[ikona] => destnik [obrazek] => 0010~~M9Qz1IsvyS8oNQQA.jpg [obsah] =>

Technopark Kralupy

 zřídila Vysoká škola chemicko - technologická v Praze (dále jen VŠCHT Praha) jako svoje odloučené výzkumné pracoviště s využitím evropských dotací.

Technopark Kralupy vybudovala VŠCHT Praha v letech 2013–2014 přestavbou opuštěného průmyslového mlýna v centru města Kralupy nad Vltavou.

Jsme

vědecko - výzkumné pracoviště se zaměřením na oblast stavební chemie a další příbuzné obory.

Disponujeme

kolektivem vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků, schopných plnit i nejnáročnější zadání z oblasti stavební chemie a materiálového inženýrství.

Disponujeme rovněž špičkovým laboratorním vybavením, umožňujícím nám přijmout i náročné výzvy z oblasti výzkumu a vývoje.

Technopark Kralupy

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen Technopark Kralupy) je projekt, jehož cílem bylo vybudovat a v době jeho udržitelnosti dále rozvíjet infrastrukturu pro výzkumné a inovační aktivity procházející napříč chemickými technologiemi.

Poskytujeme

služby kvalifikovaného aplikovaného výzkumu a vývoje s využitím potenciálu zkušených vědeckých pracovníků i mladých vědeckých týmů z vysokých škol.

Nabízíme

rovněž možnost pronájmu našich laboratoří pro vaše výzkumné aktivity.

Věnujeme se

také konzultační a poradenské činnosti.

Naším cílem

je rovněž popularizace vědy mezi žáky a studenty škol v regionu.

 

Technopark Kralupy

odpovídá mezinárodně uznávané definici vědecko-technického parku, který poskytuje vysoce kvalifikované služby.

Jednací řád Technoparku Kralupy

Strategický záměr TPK 

Výroční zpráva Technopark 2018 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 7721 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /o-nas [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_obrazek_sloupce [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [27158] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Korozní zkoušky [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Urychlené korozní zkoušky

Atmosférická koroze nepříznivě ovlivňuje užitné i estetické vlastnosti výrobků, zařízení a konstrukčních celků. Urychlené korozní zkoušky jsou nezbytnou pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, pro kontrolu kvality a předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů. Používají se zejména pro aplikace v automobilovém, leteckém, strojírenském a těžebním průmyslu a stavebnictví.

Nejrozšířenější zkouškou je zkouška korozní odolnosti v solné mlze (NSS), při které jsou vzorky kontinuálně exponovány v mlze neutrálního chloridu sodného o koncentraci 5 hm. % při teplotě 35 °C. Variantou NSS je zkouška v mlze roztoku chloridu sodného okyseleného kyselinou octovou (ASS), případně s přídavkem chloridu měďnatého (CASS).

Zkouška v solné mlze a její varianty jsou často kritizovány pro nízkou reprodukovatelnost a nerealistické podmínky vedoucí k omezené korelaci s výsledky expozic v atmosféře. Proto v posledních desetiletích zejména automobilový průmysl investoval do vývoje řady moderních cyklických zkoušek, které zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení a fáze ovlhčení. V některých postupech jsou definovány také fáze vymrazování, rychlé změny teploty a expozice v ultrafialovém záření (UV). Výsledky cyklických korozních zkoušek lépe odpovídají dlouhodobým zkušenostem a poskytují významně správnější predikci chování materiálů v servisních podmínkách.

 Foto 6-1 ClimaCorr CC 1000 TL (ořez 215*215px)  ControlArt na stránku Urychlené korozní zkoušky (ořez 215*215px)  Koroze památky (7) (ořez 215*215px)

Naše moderní automatické korozní komory o objemu 2000 a 1080 litrů umožňují provádět většinu cyklických zkoušek popsaných v mezinárodních, národních a firemních normách díky řízení teploty v rozmezí od –40 do 80 °C a relativní vlhkosti (RV) od 20 do 100 % v kombinaci s aplikací solné mlhy nebo deště s přesně definovanými parametry.

Tyto korozní zkoušky nabízíme pro průmysl i v rámci výzkumných projektů:

 

Cyklické korozní zkoušky 

  

 

VDA 233-102, SEP 1850 (N-VDA)


      Tato zkouška byla vytvořena pod záštitou Německého svazu automobilového průmyslu (VDA) ve spolupráci s výrobci automobilů a dodavateli ocelových a hliníkových dílů. Umožňuje posoudit korozní odolnost automobilových součástí a účinnost korozní ochrany různými typy povlaků. Zkouška je vhodná zejména pro sledování delaminace nátěrů v okolí vrypů, řezných hran a dalších defektů a stability adhezních spojů. V porovnání se zkouškami s delším časem ovlhčení je rychlost stárnutí adheziv obvykle nižší. Tento laboratorní test je vhodný také pro hodnocení náchylnosti k prorezavění, koroze přírubových spojů a koroze ve štěrbinách bez nátěru. Tato metoda vede k iniciaci obdobných korozních procesů jako při expozicích na venkovních stanicích a v běžném provozu s odpovídající morfologií korozního napadení. Parametry zkoušky jsou založené na  skutečných klimatických podmínkách na základě dlouhodobého sledování v různých částech světa.

VW PV 1210 (Volkswagen)

      Interní norma skupiny Volkswagen popisuje zkoušku pro kompletní lakované karoserie, části karoserií a díly s různými ochrannými povlaky používané pro konstrukci automobilů. Slouží ke sledování a hodnocení korozních vlastností a protikorozních opatření při expozici při statickém zatížení.

 

VW PV 1209 (Volkswagen)

Krok s vysokou teplotou a vymrazováním je přidán z důvodu testování dílů pro oblast motoru. Pomáhá odhalit případnou náchylnost k praskání, deformacím, degradaci kompozitních materiálů apod.

 

Nissan CCT I (CCT 1) 

Nissan CCT IV (CCT 4) 

Renault ECC1 D17 2028

PSA TCAC D13 5486 (Peugeot, Citroën) 

JSAE JASO M 609

      Japonská norma určená pro testování ocelových panelů neošetřených, panelů s galvanickými či jinými kovovými povlaky a panelů chráněných organickými nátěrovými systémy pro použití v automobilovém průmyslu.       

 VDA 621-415

      Předchůdce normy VDA 233-102. 

ISO 16701 (CCT)

      Nízké pH roztoku pro přípravu solné mlhy modeluje kyselé deště pozorované v některých průmyslových oblastech. 

ASTM D5894

      Střídavá expozice vzorků v korozním prostředí a UV záření ve dvou komorách. 

ASTM G 85, postup A2

      Cyklická zkouška v okyselené solné mlze, která je modifikací NSS.

 ASTM G 85, postup A3

      Zkouška v solné mlze okyselené mořské vody je modifikací NSS. Tato procedura byla vyvinuta pro kontrolu jakosti tepelně zpracovaných hliníkových slitin řad 2000, 5000 a 7000 odolných proti exfoliační korozi. Používá se také pro posouzení       korozní stability při vývoji tepelně zpracovaných materiálů. Zkouška se provádí při teplotách od 24 do 49 °C dle zamýšleného použití.
      

 ASTM G 85, postup A5

      Zkouška v solné mlze připravené ze zředěného elektrolytu s fázemi sušení se zkráceně označuje jako Prohesion test. Jde o zkratku výrazu „protection is adhesion“. Zkouška byla vytvořena pro povlaky na oceli. Ve srovnání s NSS lépe simuluje       venkovní expozice a používá se například pro testování průmyslových nátěrů.
     

 ISO 20340

      Náročná zkouška pro robustní nátěrové systémy pro ochranu konstrukcí ve styku s mořskou vodou a podobnými silně korozivními prostředími.
     

Pro další normované zkoušky jako například Volvo STD 1027 (Scania STD 4233), Suzuki SAE J2334, GM 9540P a Ford CETP 00.00-L-467 nás kontaktujte

 

Zkoušky v solné mlze (NSS, ASS, CASS)

 • EN ISO 9227
 • EN ISO 7253
 • ASTM B 117
 • BS 7479
 • NFX 41-002
 • JIS Z 2371
 • IEC 60068-2-11
 • MIL-STD-810, metoda 509.5
 • MIL-DTL-5541F
 • ASTM G 85, postup A1

NSS je nejstarší a stále nejpoužívanější urychlenou korozní zkouškou. Pro nízkou cenu, jednoduchost a rychlost je NSS vhodná jako zkouška kvality pro výrobky a dílce z čistých kovů a slitin, kovové povlaky, konverzní vrstvy a organické povlaky na kovových substrátech. ASS (solná mlha z roztoku okyseleného kyselinou octovou na pH 3.1–3.3) a CASS (další přídavek chloridu měďnatého) se používají pro dekorativní povlakové systémy měď-nikl-chróm a nikl-chróm a pro povlakovaný hliník.

 

Zkoušky oxidem siřičitým (Kesternichova zkouška)

 • EN ISO 3231
 • ISO 6988
 • ASTM G 87
 • ASTM G 85, postup A4
 • DIN 50 018

   

Kesternichova zkouška modeluje expozici v průmyslovém prostředí. Zkušební díly nebo panely jsou exponovány v komoře, kde je chemickou reakcí uvolňován oxid siřičitý a udržována vysoká vlhkost.

 

Zkoušky odolnosti proti vlhkosti

 • EN ISO 6270
 • DIN 50017 KK
 • ASTM D2247
 • ASTM D1735

 

Zkoušky odolnosti proti UV záření a vlhkosti

 • ISO 11507
 • IEC 61345
 • EN 13523-10
 • ASTM D4587

 

Kombinované zkoušky

ISO 12944-6

Norma popisuje zkoušky pro posouzení korozní odolnosti ocelových konstrukcí chráněných organickými povlaky dle daného zařazení do kategorie korozní agresivity.  

Nabízíme pomoc s výběrem optimální zkoušky s ohledem k testovaným materiálům, provozním podmínkám a předpokládané životnosti.

Poskytujeme kompletní servis včetně přípravy vzorků, průběžného hodnocení korozního napadení, např. pro účely určení doby do vzniku korozních produktů, závěrečného vyhodnocení a kompletní dokumentace podmínek zkoušky. Rozsah průběžného a konečného hodnocení je stanoven na základě potřeb zadavatele a příslušných norem jako EN ISO 4628 pro hodnocení degradace nátěrů (stupeň puchýřování, rezavění, výskyt trhlinek, odlupování, křídování, delaminace a koroze v okolí řezu). Naše analytické, elektrochemické, metalografické a další vybavení umožňuje detailní charakterizaci korozního poškození ve smyslu rovnoměrnosti napadení, střední a maximální hloubky důlkové koroze, složení korozních produktů, morfologie a mechanismu delaminace nátěru, stanovení přilnavosti nátěru (EN ISO 2409, ASTM D3359), stanovení obsahu vody v nátěru, hodnocení koroze přírubových spojů ad.

Vedle normovaných zkoušek nabízíme vývoj laboratorních testů dle vašich specifických požadavků. Kombinace elektrochemických metod, ponorových zkoušek a procedur popsaných výše umožňuje komplexní posouzení odolnosti materiálů v daném servisním prostředí.

Data získaná v reálných prostředích jsou často nutná pro potvrzení laboratorních měření. Nabízíme organizaci expozic na atmosférických zkušebních stanicích v Evropě, USA, Číně a dalších zemích, eventuálně v kombinaci se zkouškou SCAB dle normy EN ISO 11474. SCAB (Simulated Corrosion Atmospheric Breakdown) je urychlená zkouška ve vnějším atmosférickém prostředí s občasným postřikem solným roztokem.


 

Urychlené korozních zkoušky vám pomohou omezit negativní dopady koroze.

 

O nás:

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 Další informace:

Leták Urychlené korozní zkoušky

Brochure Accelerated corrosion testing

Kontakt:

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz
Tel. 220 446 104, 723 242 413

[iduzel] => 27158 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /korozni-zkousky [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [25602] => stdClass Object ( [nazev] => Korozní monitoring rezistometrickými sondami [seo_title] => Korozní monitoring [seo_desc] => Korozní monitoring [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Souhrn všech aktivit skupiny Kovové konstrukční materiály je zde .

Optimalizace protikorozních opatření je možná pouze za předpokladu znalosti aktuální korozní agresivity prostředí. V opačném případě existuje nebezpečí korozního poškození nebo nízké efektivity systému.

Koncept rezistometrického sledování korozní agresivity v reálném čase je jednoduchý a přitom vysoce efektivní: Elektronická jednotka měří a zaznamenává změnu elektrického odporu kovové stopy exponované v daném prostředí. Pokud kov začne korodovat, průřez stopy se zmenší a elektrický odpor vzroste.

Pro kompenzaci závislosti elektrického odporu na teplotě mají rezistometrická čidla chráněnou referenční část. Porovnání změn elektrických odporů v měrné a referenční části čidla umožňuje přesný výpočet úbytku materiálu způsobeného korozí.

Příklad korozního monitoringu

      Schéma senzoru pro korozní monitoring v atmosféře

Příklad měření mosaznými čidly s různými povlaky za přítomnosti octanu draselného v atmosféře

Schéma rezistometrického čidla pro atmosférickou korozi s měrnou části vlevo a chráněnou referenční částí vpravo

  

Nabízíme:

·   Korozní monitoring „na klíč“: návrh metodiky, instalace, údržba a vyhodnocení měření.
·   Návrh systému korozního monitoringu.

Zařízení pro korozní monitoring AirCorr I Zařízení pro korozní monitoring AirCorr I Plus Zařízení pro korozní monitoring AirCorr O

Námi používané rezistometrické sondy MetriCorr a AirCorr poskytují tyto výhody

 • Průběžné sledování úbytku tloušťky materiálu čidla, resp. zbytkové tloušťky.
 • Stanovení celkové a aktuální korozní rychlosti a korozní agresivity prostředí.
 • Krátký čas odezvy a vysokou citlivost.
 • Univerzální použití v půdě, v atmosféře a ve vodách a dalších kapalinách bez omezení vodivostí prostředí.
 • Malé rozměry čidel umožňují snadnou instalaci i v místech s omezeným přístupem.
 • Monitorování koroze široké škály materiálů; dostupná jsou čidla vyrobená z oceli, zinku, mědi, stříbra, olova, hliníku, cínu, bronzu a mosazi.
 • Možnost výroby čidel na zakázku z téměř jakéhokoliv čistého nebo slitinového kovového materiálu.
        

 Zařízení pro korozní monitoring ACD-03 od firmy Metricorr

Rezistometrické sondy lze využít pro sledování

 • Životnosti ocelové výztuže v betonu.
 • Účinnosti katodické ochrany úložných zařízení, jako jsou ropovody a plynovody.
 • Korozní agresivity prostředí při transportu zařízení a komponent.
 • Účinnosti vzduchových filtrů v archivech a výpočetních střediscích.
 • Korozní agresivity v průmyslových provozech a zařízeních.

 

O nás

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech.

 

Kontakt

Skupina Kovové konstrukční materiály
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Náměstí G. Karse 7
278 01 Kralupy nad Vltavou

kovy@technopark-kralupy.cz

Telefon: +420 220 446 104, +420 723 242 413

 

© 2017–2020 Technopark Kralupy

[urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 25602 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /korozni-monitoring [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8335] => stdClass Object ( [nazev] => Test formulare [seo_title] => [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] => [iduzel] => 8335 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/mise-a-vize [skupina_www] => Array ( ) [url] => /mise-a-vize [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona_sloupce [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8100] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] => [iduzel] => 8100 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/hsseq [skupina_www] => Array ( ) [url] => /hsseq [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [13667] => stdClass Object ( [nazev] => Nabízené služby [seo_title] => Služby [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [iduzel] => 13667 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/sluzby [skupina_www] => Array ( ) [url] => /sluzby [sablona] => stdClass Object ( [class] => nastenka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10114] => stdClass Object ( [nazev] => Oborové zaměření [seo_title] => Oborové zaměření [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

 

 

[iduzel] => 10114 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/zamereni [skupina_www] => Array ( ) [url] => /zamereni [sablona] => stdClass Object ( [class] => nastenka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8226] => stdClass Object ( [nazev] => Lidé [seo_title] => Lidé [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] => [iduzel] => 8226 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/lide [skupina_www] => Array ( ) [url] => /lide [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_sloupce_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8105] => stdClass Object ( [nazev] => Informační servis [seo_title] => Informační servis [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ikona] => [obrazek] => [obsah] =>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 8105 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /informacni-servis [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_sloupce_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [8210] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakty [seo_title] => Kontakty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] =>

Adresa a souřadnice

Adresa
Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko – technologické v Praze
Náměstí Georga Karse 7/2,
278 01 Kralupy nad Vltavou

Souřadnice
souřadnice GPS: 50°14'28.793"N, 14°18'43.325"E

Telefon
+420 220 446 100

e-mail
info@technopark-kralupy.cz

web
www.technopark-kralupy.cz

 

 

 

[ikona] => autobus [obrazek] => 0004~~Technopark%20Kralupy.jpg [obsah] =>

Jak k nám přijedete

Autem                      
Z Prahy-Dejvic přes Podbabu směrem do Suchodola, pokračovat stále rovně po komunikaci 241, která přejde do 240 a dovede vás přes Velké Přílepy a Tursko na okraj Kralup nad Vltavou. Kralupy projíždíme směrem na Veltrusy, Neratovice. Za hlavním kruhovým objezdem podjíždíme hlavní trať a na dalším kruhovém objezdu v Mostní ulici odbočujeme doprava a po 100 m je po zatáčce doprava vjezd na parkoviště Technoparku.

Cesta autem z Dejvic (mapa)

Z Prahy po teplické výpadovce, která přechází do dálnice D8. Po dálnici jedeme asi 10 km a sjíždíme EXIT 9 Úžice. Z kruhového objezdu vyjíždíme směr Kralupy n. Vlt. a Veltrusy; po odbočení vpravo na dalším kruhovém objezdu již vyjíždíme směrem na Kralupy. Po vjezdu do města odbočujeme na městském kruhovém objezdu na hlavní ulici této části města a směřujeme přes křižovatku řízenou semafory na most TGM. Za mostem na prvním kruhovém objezdu odbočíme vlevo a po 100 m je před námi po pravé ruce Technopark a za zatáčkou vpravo parkoviště.

Pro zvednutí závory před parkovištěm prosím kontaktujte přes dorozumívací zařízení před závorou naší recepci (provozní doba recepce 7.00 - 15.00) nebo přímo navštěvovanou osobu.

Cesta autem z dálnice D8 (mapa)

Vlakem                     
Z Prahy hl. nádraží, Masarykova nádraží, nádraží Holešovice nebo zastávky Podbaba (na konečné tramvaje Podbaba se jde vpravo za čerpací stanici Robin Oil na nástupiště ČD ) odjíždějí vlaky směrem Kralupy nad Vltavou. Cesta trvá zhruba 25 minut. Z nádraží Kralupy nad Vltavou doleva a po cca 50 metrech pak doprava po Žižkově ulici směrem na Komenského náměstí. Technopark se nachází na levé straně.   

Autobusem              
Z Prahy – Kobylisy, ze stanice metra “C“ odjíždí každou hodinu autobus č. 370 do Kralup nad Vltavou. Cesta trvá zhruba 50 minut. Výstup na stanici Kralupy nad Vltavou – Městský úřad a jste přímo vedle Technoparku. Stačí obejít budovu k hlavnímu vchodu.

zastavkabus (šířka 450px)

Jízdní řády (IDOS)

Kde nás najdete v Kralupech

 

 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 8210 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakty [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_obrazek [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [13750] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Sitemap [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [iduzel] => 13750 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/sitemap [skupina_www] => Array ( ) [url] => /sitemap [sablona] => stdClass Object ( [class] => sitemap [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10947] => stdClass Object ( [nazev] => Přístup odepřen (chyba 403) [seo_title] => Přístup odepřen [seo_desc] => Chyba 403 [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => zamek [obrazek] => [obsah] =>

Nemáte přístup k obsahu stránky.

Zkontrolujte, zda jste v síti VŠCHT Praha, nebo se přihlaste (v pravém horním rohu stránek).

[urlnadstranka] => [iduzel] => 10947 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error403] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10327] => stdClass Object ( [nazev] => Submenu a sloupce [seo_title] => Submenu a sloupce [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

KJelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště. Zkrátka široko daleko nikde nic, jen zelenkavá tráva, jasně modrá obloha a tři křiklavě barevné pouťové balónky, které se téměř nepozorovatelně pohupují ani ne moc vysoko, ani moc nízko nad zemí. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice či beton, možná by bylo vidět jejich barevné stíny - to jak přes poloprůsvitné barevné balónky prochází ostré sluneční paprsky. Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět, natož aby šlo rozeznat, jakou barvu tyto stíny mají. Uvidět tak balónky náhodný kolemjdoucí, jistě by si pomyslel, že už tu takhle poletují snad tisíc let. Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu rychleji než balónky, a možná to tak skutečně je. Nejeden filozof by mohl tvrdit, že balónky se sluncem závodí, ale fyzikové by to jistě vyvrátili. 

Z fyzikálního pohledu totiž balónky působí zcela nezajímavě. Nejvíc bezpochyby zaujmou děti - jedna malá holčička zrovna včera div nebrečela, že by snad balónky mohly prasknout. A co teprve ta stuha. Stuha, kterou je každý z trojice balónků uvázán, aby se nevypustil. Očividně je uvázaná dostatečně pevně, protože balónky skutečně neucházejí. To ale není nic zvláštního. Překvapit by však mohl fakt, že nikdo, snad krom toho, kdo balónky k obloze vypustil, netuší, jakou má ona stuha barvu. Je totiž tak lesklá, že za světla se v ní odráží nebe a za tmy zase není vidět vůbec. Když svítí slunce tak silně jako nyní, tak se stuha třpytí jako kapka rosy a jen málokdo vydrží dívat se na ni přímo déle než pár chvil. Jak vlastně vypadají ony balónky?. Ptají se často lidé. Inu jak by vypadaly - jako běžné pouťové balónky střední velikosti, tak akorát nafouknuté. Červený se vedle modrého a zeleného zdá trochu menší, ale to je nejspíš jen optický klam, a i kdyby byl skutečně o něco málo menší, tak vážně jen o trošičku. Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. 

Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště. Zkrátka široko daleko nikde nic, jen zelenkavá tráva, jasně modrá obloha a tři křiklavě barevné pouťové balónky, které se téměř nepozorovatelně pohupují ani ne moc vysoko, ani moc nízko nad zemí. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice či beton, možná by bylo vidět jejich barevné stíny - to jak přes poloprůsvitné barevné balónky prochází ostré sluneční paprsky. Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět, natož aby šlo rozeznat, jakou barvu tyto stíny mají. Uvidět tak balónky náhodný kolemjdoucí, jistě by si pomyslel, že už tu takhle poletují snad tisíc let. Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu rychleji než balónky, a možná to tak skutečně je. 

Nejeden filozof by mohl tvrdit, že balónky se sluncem závodí, ale fyzikové by to jistě vyvrátili. Z fyzikálního pohledu totiž balónky působí zcela nezajímavě. Nejvíc bezpochyby zaujmou děti - jedna malá holčička zrovna včera div nebrečela, že by snad balónky mohly prasknout. A co teprve ta stuha. Stuha, kterou je každý z trojice balónků uvázán, aby se nevypustil. Očividně je uvázaná dostatečně pevně, protože balónky skutečně neucházejí. To ale není nic zvláštního. Překvapit by však mohl fakt, že nikdo, snad krom toho, kdo balónky k obloze vypustil, netuší, jakou má ona stuha barvu. Je totiž tak lesklá, že za světla se v ní odráží nebe a za tmy zase není vidět vůbec. Když svítí slunce tak silně jako nyní, tak se stuha třpytí jako kapka rosy a jen málokdo vydrží dívat se na ni přímo déle než pár chvil. Jak vlastně vypadají ony balónky?. 

Ptají se často lidé. Inu jak by vypadaly - jako běžné pouťové balónky střední velikosti, tak akorát nafouknuté. Červený se vedle modrého a zeleného zdá trochu menší, ale to je nejspíš jen optický klam, a i kdyby byl skutečně o něco málo menší, tak vážně jen o trošičku. Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště.

[iduzel] => 10327 [canonical_url] => //www.technopark-kralupy.cz/testovaci [skupina_www] => Array ( ) [url] => /testovaci [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_sloupce_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [1485] => stdClass Object ( [nazev] => Stránka nenalezena [seo_title] => Stránka nenalezena (chyba 404) [seo_desc] => Chyba 404 [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Požadovaná stránka se na webu (již) nenachází. Kontaktuje prosím webmastera a upozorněte jej na chybu.

Pokud jste změnili jazyk stránek, je možné, že požadovaná stránka v překladu neexistuje. Pro pokračování prosím klikněte na home.  

Děkujeme!

[urlnadstranka] => [iduzel] => 1485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error404] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 7612 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Technopark Kralupy...
  [seo_title] => Technopark Kralupy
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

ttt

[submenuno] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 7613 [platne_od] => 29.01.2018 19:12:00 [zmeneno_cas] => 29.01.2018 19:12:49.741811 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Karel Hrušovský [canonical_url] => [idvazba] => 36324 [cms_time] => 1594698843 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [26499] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [26501] => stdClass Object ( [nadpis] => O nás [odkaz] => /o-nas [text_odkazu] => O nás ... [perex] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 1 [pozice_y] => 1 [barva_pozadi] => zelena [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0004~~8_R1j7ewMDcuNQIA.jpg [iduzel] => 26501 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [42538] => stdClass Object ( [nadpis] => Kovové konstrukční materiály [odkaz] => //www.technopark-kralupy.cz/zamereni/kovove-materialy [text_odkazu] => //www.technopark-kralupy.cz/zamereni/kovove-materialy [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 3 [pozice_x] => 3 [pozice_y] => 2 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0004~~M9I1VPDOL8qvSlUoNco3BgA.jpg [iduzel] => 42538 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26504] => stdClass Object ( [nadpis] => Výzkumné aktivity Technoparku [odkaz] => /zamereni [text_odkazu] => Výzkumné aktivity Technoparku [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 3 [pozice_x] => 1 [pozice_y] => 2 [barva_pozadi] => oranzova [countdown] => [obrazek_pozadi] => M9I1VjBUyAcA.jpg [iduzel] => 26504 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [27112] => stdClass Object ( [nadpis] => Laboratorní servis [odkaz] => /zamereni/centralni-laboratorni-servis [text_odkazu] => Laboratorní servis [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 1 [pozice_y] => 4 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => M9I1VjAszQUA.jpg [iduzel] => 27112 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26503] => stdClass Object ( [nadpis] => Plasty [odkaz] => /plasty [text_odkazu] => Plasty [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 1 [pozice_y] => 5 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0003~~cwl29jMwMjfNBwA.jpg [iduzel] => 26503 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [41776] => stdClass Object ( [nadpis] => Naše projekty [odkaz] => //www.technopark-kralupy.cz/tp-projekty [text_odkazu] => [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 3 [pozice_x] => 2 [pozice_y] => 1 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0001~~K0lNzsjLL0gsytZNyUmsSslMTgUA.png [iduzel] => 41776 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [27111] => stdClass Object ( [nadpis] => Mikrobiální kontaminace staveb [odkaz] => /mikrobiologie [text_odkazu] => Mikrobiální kontaminace staveb [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 3 [pozice_x] => 2 [pozice_y] => 4 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => M9I1VjBW8PR1j7c0MzYGAA.jpg [iduzel] => 27111 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [27089] => stdClass Object ( [nadpis] => Události [odkaz] => /informacni-servis/udalosti [text_odkazu] => Události [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 3 [pozice_y] => 5 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 8_R1jzcwsjDPTwUA.jpg [iduzel] => 27089 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26505] => stdClass Object ( [nadpis] => Akce [odkaz] => /informacni-servis/aktuality [text_odkazu] => Akce [perex] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 3 [pozice_y] => 1 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => M9Q1VlBwzE5OVTAqzQUA.jpg [iduzel] => 26505 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26502] => stdClass Object ( [nadpis] => Urychlené korozní a klimatické zkoušky [odkaz] => /urychlene-korozni-zkousky [text_odkazu] => Urychlené korozní a klimatické zkoušky [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 2 [pozice_y] => 3 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0013~~c87PKynKz3EsKlHIS1QoLik6vDAvu1QhOLu0IBMokJ1fll92eKVCbmJJalHm4YU5lQoaqSmZJakpCkZGesZ6hhYKhuZWphZWJhaaAA.png [iduzel] => 26502 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [27110] => stdClass Object ( [nadpis] => Fotokatalytické materiály a technologie [odkaz] => /fotokatalyza [text_odkazu] => Fotokatalytické materiály a technologie [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 3 [pozice_y] => 4 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => MzJWUMhKLSvNBQA.jpg [iduzel] => 27110 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [41670] => stdClass Object ( [nadpis] => Naši partneři [odkaz] => //www.technopark-kralupy.cz/o-nas/partneri [text_odkazu] => [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 1 [pozice_x] => 4 [pozice_y] => 1 [barva_pozadi] => zelena [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0004~~88lPz1cw1DVROLogOz8lUSGxtCRfIR8A.png [iduzel] => 41670 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [41671] => stdClass Object ( [nadpis] => Nabízené služby [odkaz] => //www.technopark-kralupy.cz/sluzby [text_odkazu] => [perex] => [skupina] => [ikona] => oko [velikost] => 1 [pozice_x] => 4 [pozice_y] => 2 [barva_pozadi] => modra [countdown] => [obrazek_pozadi] => [iduzel] => 41671 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26509] => stdClass Object ( [nadpis] => Kontakty [odkaz] => /kontakty [text_odkazu] => Kontakty [perex] => [skupina] => [ikona] => dopis [velikost] => 1 [pozice_x] => 4 [pozice_y] => 3 [barva_pozadi] => oranzova [countdown] => [obrazek_pozadi] => [iduzel] => 26509 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [26507] => stdClass Object ( [nadpis] => Stavební materiály a pojidla na bázi silikátů [odkaz] => /silikaty [text_odkazu] => Stavební materiály a pojidla na bázi silikátů [perex] => [skupina] => [ikona] => [velikost] => 3 [pozice_x] => 4 [pozice_y] => 4 [barva_pozadi] => [countdown] => [obrazek_pozadi] => 0003~~K87MycxOLKkEAA.png [iduzel] => 26507 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 26499 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [50210] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 50210 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

VTP
Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^