Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Mikrobiální kontaminace staveb
iduzel: 27955
idvazba: 38338
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 04:48:33
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 27955
idvazba: 38338
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 27955
path: 8549/7608/7609/7612/27955
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikrobiální kontaminace staveb

Uplatnění biotechnologií ve stavebnictví a při ochraně životního prostředí, využití druhotných surovin

 

Technopark Kralupy ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze provádí v oblasti mikrobiologie, biotechnologie, environmentálních technologií a využití odpadů jako druhotných surovin následující aktivity:

  • Isolace a určení bakteriální a plísňové kontaminace vnějšího zdiva (omítek), vnitřních prostor (stěn - dřevo, zdivo, malba), podlah (různé podlahové krytiny – linoleum, dřevo, plovoucí podlahy různého typu apod., stropů, sklepení apod.)

 

 

 

 originál

Mikroskop s fluorescenčním nástavcem a digitální kamerou

 

  • Isolace a určení přítomnosti degradující mikroflory a její biodiverzity v zemině kontaminované organickými polutanty na stavebních pozemcích
  • Isolace a určení mikrobiální kontaminace v ovzduší kontaminovaných budov – místností
  • Určení mikrobiální čistoty vodních zdrojů (studny, tekoucí a stojatá voda apod.)

 

 šířka 450px

 

Laminární boxy

  • Bioasanace zemin, odpadních, podzemních a povrchových vod kontaminovaných organickými polutanty (ropnými uhlovodíky – benzínem, naftou, minerálními oleji, rozpouštědly a aromatickými uhlovodíky koksochemického původu)

 

Při této činnosti je využíváno biodegradabilního účinku směsi mikroorganismů rodu Acinetobacter a Klebsiella, zpravidla v imobilizované formě v průtočném bioreaktoru.

 

 šířka 450px

Vnitřní náplň průtočného bioreaktoru

 

 

 šířka 450px

  

Průběh čištění podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem pomocí průtočného bioreaktoru

 

 šířka 450px

 

Čištění odpadních vod pomocí průtočného bioreaktoru

 

Bioremediační technologie nabývá na významu při potřebě dekontaminovat vnitřní prostory hal, dvorů a památkově chráněných objektů, kde je velice omezena možnost odstranění znečišťujících látek z podlah, zemin, podloží apod. Typickým příkladem je bioasanace cihlových podlah jízdárny v zámku Lednice.

    

  • Využití mykorhizy v kombinaci s biouhlem při výsadbách a pěstování rostlin při zalesňování a optimalizaci urbanismu

 

Aplikace mykorhizních hub v kombinaci s biouhlem obohaceným hnojivy a hydrokoloidy je atraktivní zvláště při pěstování lesních dřevin na holinách, výsypkách a odvalech po důlní činnosti, v oblastech s nedostatkem půdní vláhy, mikroflóry a živin.

 

 šířka 450px

 

Kultury ektomykorhizních hub na GKCH agaru

 

 

 šířka 450px

 

Výsadbový materiál inokulovaný ektomykorhizní houbou 

 

Aplikace mykorhizních hub s biouhlem přináší následující výhody:

- zvětšenou délku kořenů,

- zvětšený povrch pro příjem minerálních živin,

- možnost exploatace většího objemu půdy,

- zvýšený příjem minerálních živin a některých mikroelementů,

- selektivní absorpci některých iontů z půdy,

- lepší možnost využití velmi nízkých koncentrací živin v půdě,

- lepší využití některých nedostupných forem živin,

- zvýšenou rezistenci proti napadení kořenovými škůdci a parazity,

- zvýšenou toleranci vůči toxinům,

- zvýšenou toleranci proti nízkým teplotám a stresovým vlivům sucha a

- zvýšenou toleranci ke změnám pH 

- zásadní zlepšení kvality a úrodnosti půdy prostřednictvím zlepšení vodního režimu,

- zvýšení kationtové výměnné kapacity (KVK),

-snížení množství aplikovaných umělých hnojiv,

-snížení vyplavování živin,

-zvýšení dostupných prvků Ca, Mg, P a K v půdě,

-snížení obsahu oxidu uhličitého i dalších skleníkových plynů v atmosféře,

-snížení emise oxidu dusného a methanu,

-lepší struktura půdy a schopnost zadržovat vláhu,

-podpora růstu mykorhizních hub včetně vesikulo-arbuskulární mykorhizy,

-zvýšení mikrobiální biomasy v půdě a půdní mikrobiální respirace,

-zvýšení půdní agregace v důsledku vzrůstu houbových hyf,

-významné snížení rizika výskytu nemocí rostlin,

-podpora symbiotické fixace dusíku u leguminózních rostlin.

  • Ochrana povrchů stavebních materiálů před výskytem a rozvojem plísní v interiéru a exteriéru

 

Pomocí fotolytických katalyzátorů

Pro přípravu fotolytických katalyzátorů byl vypracován původní postup, při kterém je využíván jako výchozí suroviny odpadní titan ze strojírenské výroby zdravotních prostředků a speciálních odolných materiálů na bázi titanu. Získané fotolytické katalyzátory jsou využívány nejenom při odstraňování plísní, ale i při zneškodňování organických polutantů obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů, v cigaretovém kouři, ve zplodinách vykazujících nežádoucí odér jako produkt řady technologií apod.

 

 šířka 450px

 

Účinnost fotolytického katalyzátoru na rhodamin B

 

 šířka 450px

 

Inhibiční účinek fotolytického katalyzátoru na růst plísně Aspergillus niger

 

Pomocí „chytré houby“ Pythium oligandrum

 

šířka 450px 

Pythium oligandrum

 

šířka 450px 

 

Kultivace „chytré houby“  Pythium oligandrum na pevném substrátu

šířka 450px  

Oospory Pythium oligandrum

 

  •  Technologie zpracování a využití odpadní pryže

 

Kontakt:

Skupina Mikrobiální kontaminace
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Miroslav.Marek@vscht.cz

Tel. 220 446 106, 776 805 452

 

Aktualizováno: 31.10.2016 19:22, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^