Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Lidé → Personální politika
iduzel: 13735
idvazba: 16469
šablona: stranka
čas: 3.12.2023 03:11:47
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13735
idvazba: 16469
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.technopark-kralupy.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/personalni-politika'
iduzel: 13735
path: 8549/7608/7609/7612/8226/13735
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Personální politika Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále Technopark) je zákaznicky orientovaný vědeckotechnický park a jeho prioritami jsou klienti, kvalita služeb a motivovaní pracovníci.

Personální práce v Technoparku se proto bude řídí těmito principy:

  1. V pracovněprávních vztazích dodržovat a respektovat právní předpisy, vnitřní předpisy VŠCHT Praha a směrnice Technoparku vydané pro tuto oblast.
  2. Dodržovat zásadu stejné příležitosti při přijímání, rozmisťování, odměňování, dalším vzdělávání a řízení kariéry zaměstnanců a vědeckých pracovníků Technoparku, ctít zásady vědeckého bádání, mezioborové spolupráce, otevřené komunikace a sociální odpovědnosti s cílem vytvářet podmínky pro progresivní inovativní řešení.
  3. Na projektové bázi vytvářet výzkumné týmy, podporovat jejich efektivní složení, spolupráci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými skupinami napříč Technoparkem. Ve výzkumných skupinách vytvářet týmovou a proaktivní atmosféru.
  4. Pracovníky výzkumných skupin i zaměstnance Technoparku vést k vytváření podmínek pro tvůrčí výzkumnou práci a harmonickou spolupráci v rámci Technoparku s cílem dosáhnout a udržet konkurenční kvality služeb poskytovaných Technoparkem.
  5. Podporovat vzdělávání a rozvoj pracovníků, který bude vycházet z potřeb činností Technoparku i jeho zaměstnanců, ctít přitom zásadu plného využití talentu, tvořivosti a výhod týmové práce. S každým zaměstnancem Technoparku dohodnout plán osobního rozvoje, který se bude periodicky vyhodnocovat.
  6. Každý zaměstnanec Technoparku obdrží pro další období konkrétní osobní úkoly. Tyto osobní úkoly budou po uplynutí období vyhodnoceny nadřízeným. 
  7. Pracovníci působící v Technoparku jako jeho zaměstnanci nebo jako členové výzkumných skupin se budou podílet na přípravě akreditace a certifikace a následných recertifikacích. Seznámí se a budou respektovat zásady systémů kvality a budou spolupracovat v jejich implementaci.
  8. Duševní vlastnictví vytvořené při činnostech Technoparku je nezcizitelné, bude vždy posuzováno podle zákona a bude se řídit rámcovými smlouvami mezi VŠCHT a smluvními partnery.
  9. Podporovat u zaměstnanců pocit sounáležitosti s Technoparkem a jeho činností, vést zaměstnance a další pracovníky k šíření dobrého jména Technoparku na vysokých školách a na veřejnosti.
Aktualizováno: 7.6.2016 19:47, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Náměstí G. Karse 7/2
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2023 Technopark Kralupy
eu
^