Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy  → Technopark III
iduzel: 48046
idvazba: 53974
šablona: stranka_galerie
čas: 3.4.2020 03:57:58
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha III

eu (ořez 215*215px)

MPO, OP PIK Služby infrastruktury – Výzva IV. – Aktivita c) – režim nezakládající veřejnou podporu a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Název projektu:  Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha III

Registrační číslo projektu (MS2014+) CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_112/0012674

Číslo a název prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Místo realizace projektu1 Žižkova 7/2, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Název příjemce (jméno a příjmení u fyzické osoby) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo příjemce Technická 1905/5, 160 00 Praha IČ 60461373

Datum zahájení projektu: 01.03.2018

Datum ukončení projektu, dosažení účelu dotace: 30.04.2019

Anotace:

Technopark zahájil svoji činnost v červnu roku 2015. Projevilo se, že potenciál TPK není jen v pronájmech laboratoří, ale ve speciálních službách. Předkládaný projekt řeší doplnění přístrojů a zařízení s ohledem na zkušenosti z provozu TPK. Místo realizace Kralupy nad Vltavou. Zaměření projektu: dovybavení přístrojovou technikou pro materiálový výzkum. Přístroje budou umístěny v místnostech s celkovou plochou 408,2 m2.

Cílem projektu je dovybavení pracoviště TPK o zařízení a technologie, které budou mít za následek:

- rozšíření nabízených odborných specializovaných služeb

- zvýšení atraktivnosti TPK pro podniky regionu

- rozšíření odborného zázemí a možnost praktického uplatnění pro absolventy technických oborů

- udržení konkurenceschopnosti podniků v regionu

Horiba_APHA 370
SEM
Plynový chromatograf_HPST
Q-UV_LAB
Q-SUN
Stereomikroskop
Publicita
Aut.bruska

Aktualizováno: 15.5.2019 20:58, Autor: Karel Hrušovský

VTP
Technopark Kralupy
Žižkova 7
Kralupy nad Vltavou
278 01

info@technopark-kralupy.cz
© 2017 Technopark Kralupy
eu
^